poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Te 5 funduszy wypracowały zysk w pół roku! Dowiedz się, w co warto inwestować

Te 5 funduszy wypracowały zysk w pół roku! Dowiedz się, w co warto inwestować

autor Redakcja
0 komentarz

W pierwszej połowie 2018r. wiele wydarzyło się na rynkach. Analizując zachowania poszczególnych grup funduszy inwestycyjnych, widzimy, że wyniki wielu pozycji mogą nie zadowalać. Napięcia na linii USA-Iran, sytuacja w Wenezueli i Libii doprowadziły do wystrzału cen ropy. Była to dobra informacja dla eksporterów ropy. Natomiast dla importerów – wielu rynków wschodzących – już niekoniecznie. Zaplanowaliśmy więc wielkie porządki w okazjach inwestycyjnych hotFUND. Wskażemy 5 funduszy, które poradziły sobie najlepiej i omówimy wyniki pozostałych, zaczynając od tych, które wykazały straty. Jeśli inwestujesz według listy okazji inwestycyjnych hotFUND – te informacje będą dla Ciebie interesującym podsumowaniem.

W połowie lutego wskazaliśmy cztery kierunki inwestycyjne, gdzie szukaliśmy zysków. Przyjmując za punkt wyjścia efektywność zarządzania funduszem, obliczaną na podstawie wskaźników – do każdej grupy aktywów wybraliśmy kilka funduszy, które według nas zarządzane były z wysoką efektywnością.

W okresie zimowym atrakcyjne wydawały się akcje rynków wschodzących, w tym osobno akcje polskie z sektora małych i średnich spółek. Wytypowaliśmy je ze względu na wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz niskie wyceny giełdowe. Rentowności szukaliśmy także na naszym rynku długu korporacyjnego, gdzie sytuacja emitentów była coraz lepsza. Ostatnim obszarem naszego zainteresowania były surowce, które w obecnej fazie cyklu gospodarczego powinny być najbardziej dochodowe.

Silny dolar i wojna handlowa USA z Chinami winne stratom na liście okazji

Jak wspomnieliśmy we wstępie podsumowania – napięcia na linii USA-Iran, sytuacja w Wenezueli i Libii doprowadziły do podwyżki cen ropy, która od połowy lutego do czerwca 2018r. wzrosła o prawie 21%. Pozostałe surowce radziły sobie słabo: miedź straciła 6,85%, złoto wyceniane w dolarze straciło 7,46%, a srebro 4,57%. Na wyniki tych surowców wpływ miał bardzo silny dolar – indeks USD wzrósł o 6,81%. Silny wpływ dolara na wyceny widać w cenach złota, notowanych w euro – złoto straciło tylko 0,89%.

Mocny dolar niekorzystnie wpłynął również na sytuację na rynkach wschodzących. Dodatkowym, negatywnym bodźcem dla tych rynków jest wojna handlowa USA z Chinami. Indeks MSCI Emerging Markets spadł o 11,70%, mWIG40 o 12,46%, a sWIG80 o 14,10%.

7 funduszy bez szczęścia – straty lub wyniki gorsze od przyjętych punktów odniesienia

W poniższej tabeli umieściliśmy fundusze, które były gorsze od swoich benchmarków – czyli punktów odniesienia przyjętych przez fundusze. W tej grupie znajdują się w niej głównie fundusze surowcowe.

Dla większości funduszy, ich wyniki nie były znacząco gorsze od przyjętych przez nie indeksów odniesienia. Jednak wśród nich jest funduszy inwestycyjny BGF World Mining Fund A2 PLN Hedged, którego wynik był o prawie 9 p.p. gorszy od swojego punktu odniesienia. Przyniósł inwestorom stratę za okres od 15.02-29.06.2018r. -9,00%. W samym czerwcu zaliczył również spadek na poziomie -3,96%.

Z tego powodu, z końcem czerwca wykreśliliśmy tę pozycję z listy hotFUND. W naszych okazjach inwestycyjnych nie ma miejsca dla nieefektywnych funduszy inwestycyjnych.

Tabela 1. Fundusze, które straciły i były gorsze od benchmarku 15-02-2018 do 29-06-2018.

Nazwa funduszu Wynik za: 15-02-2018 do 29-06-2018 Wynik za czerwiec
Wynik funduszu Wynik benchmarku Wynik funduszu w czerwcu
BGF World Mining Fund A2 PLN Hedged -9,00%

 

-0,13%

 

-3,96%

 

Investor Gold Otwarty -8,21% -7,46% -3,96%
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -8,05%

 

-6,67%

 

-3,84%

 

Rockbridge Rynków Surowcowych -4,80% 3,58%

 

-6,93%

 

BGF World Agriculture Fund A2 PLN Hedged -3,70%

 

-3,52%

 

-0,47%

 

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych -0,35%

 

1,02%

 

0,21%

 

Altus ASZ Dłużny -0,20% 0,89% 0,22%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

10 funduszy inwestycyjnych ze stratą, ale wynikiem lepszym od benchmarku

W poniższej tabeli znajdują się fundusze inwestycyjne, których wyniki wywołują umiarkowane zadowolenie. Ta 10-tka pokonała swoje indeksy odniesienia, ale ich wyniki wskazują stratę. To nie może dziwić, ponieważ na liście znalazły się fundusze inwestujące w akcje rynków wschodzących oraz polskie akcje małych i średnich spółek.

W poniższym zestawieniu jest jednak kilka ciekawych pozycji. Pomimo spadków na mWIG40 i sWIG80 odpowiednio o -12,46% i -14,10% (15-02-2018 do 29-06-2018) – Skarbiec Małych i Średnich Spółek stracił tylko 0,15% na swojej wycenie. Nieźle zachowywał się także Investor Top 25 Małych Spółek -2% (wobec -9,72% benchmarku). Kilka funduszy pomimo słabych wyników bardzo mocno pobiło swoje benchmarki. To właśnie świadczy o ich wysokiej efektywności. Zatem nadal pozostają na naszej liście okazji inwestycyjnych, którym będziemy się przyglądali.

Tabela 2. Fundusze, które straciły, ale były lepsze od benchmarku 15-02-2018 do 29-06-2018.

Nazwa funduszu Wynik za: 15-02-2018 do 29-06-2018 Wynik za czerwiec
Wynik funduszu Wynik benchmarku Wynik funduszu w czerwcu
PKO Akcji Rynków Wschodzących -10,92%

 

-11,70%

 

-4,72%

 

Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek -9,68%

 

-11,65%

 

-6,72%

 

MetLife Akcji Rynków Wschodzących -9,56%

 

-11,70%

 

-3,40%

 

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 acc PLN Hedged -9,28%

 

-11,70%

 

-2,45%

 

Fidelity EMEA Fund acc PLN Hedged -9,11%

 

-20,43%

 

0,08%

 

Credit Agricole Akcyjny -9,04%

 

-12,63%

 

-3,59%

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -5,76%

 

-7,66%

 

-1,49%

 

Investor Top 25 Małych Spółek -2,00%

 

-9,72%

 

1,22%

 

Skarbiec Małych i Średnich Spółek -0,15%

 

-12,46%

 

-2,08%

 

Allianz Global Metals and Mining -0,03%

 

-0,13%

 

-2,76%

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

5 okazji inwestycyjnych – dowiedz się, w co warto inwestować

W poniższej tabeli prezentujemy fundusze inwestycyjne, które wypracowały zysk, natomiast spisały się gorzej od swoich punktów odniesienia.

Tabela 3. Fundusze, które zyskały, ale były co najwyżej tak dobre jak benchmark 15-02-2018 do 29-06-2018.

Nazwa funduszu Wynik za: 15-02-2018 do 29-06-2018 Wynik za czerwiec
Wynik funduszu Wynik benchmarku Wynik funduszu w czerwcu
AGIO Kapitał Plus 0,59% 1,74% 0,02%
Investor Bezpiecznego Wzrostu 0,58%

 

0,58%

 

0,16%

 

Skarbiec Rynków Surowców 0,31% 3,58%

 

-2,66%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Poniżej dwa rekordy z naszej listy okazji inwestycyjnych hotFUND, które wypracowały zyski, jednocześnie bijąc swoje benchmarki. Na szczególną uwagę zasługuje Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, który wypracował 6,7% stopę zwrotu w analizowanym okresie, a jego punkt odniesienia stracił 10,14%.

Tabela 4. Fundusze, które zyskały i były lepsze od benchmarku 15-02-2018 do 29-06-2018

Nazwa funduszu Wynik za: 15-02-2018 do 29-06-2018 Wynik za czerwiec
Wynik funduszu Wynik benchmarku Wynik funduszu w czerwcu
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 6,70%

 

-10,14%

 

3,90%

 

Ipopema Obligacji Korporacyjnych 1,60%

 

1,02%

 

0,27%

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Lista okazji inwestycyjnych – podsumowanie za I półrocze 2018r. 

Pierwsza połowa tego roku nie była łaskawa dla listy naszych okazji inwestycyjnych hotFUND. 59% wskazanych przez nas funduszy pokonało swój benchmark. 31% funduszy było gorszych od rynku. Jeden fundusz był na tyle nieefektywny, że zdecydowaliśmy o usunięciu go z listy okazji inwestycyjnych. Mowa o BGF World Mining Fund A2 PLN Hedged, którego wynik w analizowanym okresie 15-02-2018 do 29-06-2018 jest o prawie 9 p.p. gorszy od swojego punktu odniesienia. Dla inwestora, który ten fundusz ma swoim portfelu jest to sygnał o rozważeniu decyzji o likwidacji tej inwestycji.

Natomiast dwa fundusze zasługują na wyróżnienie – ze względu na wypracowany wynik i wysoką efektywność zarządzania, która pozwoliła pobić wyznaczone dla funduszy punkty odniesienia. Mowa o Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek oraz Ipopema Obligacji Korporacyjnych, które pokonały wyznaczone benchmarki i wypracowały zysk.

Na dalszą część roku utrzymujemy nasze typy inwestycyjne na liście okazji. W przypadku niespodziewanych sytuacji na światowych rynkach oraz pojawienia się atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych – będziemy aktualizować listę okazji inwestycyjnych hotFUND.

Okazje inwestycyjne hotFUND – dlaczego warto z niej skorzystać inwestując w fundusze?

Projekt hotFUND zakłada profesjonalne przeanalizowanie i wytypowanie atrakcyjnych rynków z potencjałem do wzrostu. Wskazujemy najbardziej efektywne fundusze, na których warto szukać zysków.

Każdy, kto aktywuje dostęp do listy okazji inwestycyjnych, otrzyma informacje o:

  • wytypowanych funduszach inwestycyjnych,
  • wyznaczonych progach zysku i straty dla każdego z funduszu.

[inbound_button font_size=”20″ color=”#2eaae0″ text_color=”#ffffff” icon=”” url=”https://targeto.pl/hotfund” width=”” target=”_blank”]AKTYWUJ TERAZ DOSTĘP DO LISTY OKAZJI INWESTYCYJNYCH ZA DARMO[/inbound_button]

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.