wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Najniższa krajowa zniechęca do PPK? Obniż składkę pracownika do 0,5%! INSTRUKCJA

Najniższa krajowa zniechęca do PPK? Obniż składkę pracownika do 0,5%! INSTRUKCJA

by Redakcja
0 comment

Najniższa krajowa to jeden z powodów, dla których pracownicy składają rezygnację z PPK w obawie o obniżenie swojej pensji. Jeśli stoisz przed wdrożeniem PPK w swojej firmie i spodziewasz się niechęci pracowników do nowego sposobu oszczędzania na emeryturę – jest rozwiązanie, które warto im przedstawić. Pracownicy zarabiający najmniej, mogą złożyć wniosek o obniżenie wpłaty PPK po swojej stronie. Dowiedz się, komu przysługuje obniżenie i jak wyliczyć niższe wpłaty do PPK.

Możliwość obniżenia podstawowej wpłaty pracownika do 0,5% to ważne narzędzie w rękach przedsiębiorców, którzy chcą zmotywować swoich pracowników do oszczędzania na emeryturę. Pracownicy, którzy złożą wniosek o obniżenie wpłaty PPK, nie tracą wpłaty dokonywanej na prywatny rachunek PPK przez pracodawcę. Jeśli poznają zasady PPK, dotyczące pensji pochodzącej z różnych źródeł i o różnej wysokości – mogą także uniknąć utraty rocznych bonusów z Funduszu Pracy.

Kiedy najniższa krajowa pozwala obniżyć wpłatę PPK do 0,5%?

Każdy pracodawca musi pamiętać, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych daje prawo do obniżenia wpłaty podstawowej pracownika do 0,5%. Dotyczy to pracowników, których wynagrodzenie pochodzi z różnych źródeł w danym miesiącu, nie jest wyższe niż 1,2-krotność minimalnej pensji. Co ważne, to od decyzji pracownika zależy, jak bardzo obniży składkę. Najniższy próg to 0,5%. Aby pracownik mógł skorzystać z obniżenia podstawowej wpłaty na PPK, musi pamiętać o złożeniu stosownego wniosku.

W 2019r. Najniższa krajowa wynosi 2 250 zł. Zatem każdy, kto zarabia poniżej 2 700 zł brutto (2 250 zł x 1,2), może skorzystać z prawa do obniżenia swojej części wpłaty do PPK z 2% do nie mniej niż 0,5%.

Pracownik jednak musi pamiętać, że ustawa jasno definiuje, że wynagrodzenie uczestnika PPK, to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Najniższa krajowa a obniżenie wpłaty podstawowej pracownika – INSTRUKCJA wyliczenia

Jeśli pracownik zarabia najniższą krajową, chce uczestniczyć w PPK i zdecydował się na obniżenie swojej wpłaty – nie traci pozostałych dopłat i nie ulegają one zmniejszeniu.

Oznacza to, że pracownik z prawem do obniżenia swojej wpłaty otrzymuje 1,5% finansowane przez Twoje przedsiębiorstwo. Ponadto wpłatę powitalną otrzymuje każdy, za kogo pracodawca przez 3 miesiące dokonywał wpłat podstawowych, finansowanych przez pracownika.

Inaczej wygląda sytuacja z dopłatami rocznymi. Mogą ją otrzymać osoby, które zgromadziły z wpłat podstawowych oraz tych finansowanych przez pracodawcę i pracownika, kwotę odpowiadającą wpłatom podstawowym, należnym od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku. Jak obliczyć więc komu przysługują roczne dopłaty?

Aby otrzymać dopłatę roczną w 2019 r., należy na rachunku PPK zgromadzić 472,5 zł (2 250 × 6 × 3,5%).

Minimalne wynagrodzenie w danym roku * 6 miesięcy * 3,5%

Jeśli Twoi pracownicy zarabiają poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą otrzymać dopłatę roczną, wówczas gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i pracownika jest równa co najmniej kwocie odpowiadającej 25% kwoty wpłat podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

W tym przypadku, aby otrzymać dopłatę roczną w 2019 r., należy na rachunku PPK zgromadzić co najmniej 118,16 zł (25% x 2 250 zł x 6 × 3,5%).

25% * Minimalne wynagrodzenie w danym roku * 6 miesięcy * 3,5%

Pracownik, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł wynosi 2 000 zł – zgodnie z ustawą o PPK, ma prawo do obniżenia wysokości wpłaty do 0,5%.

W każdym miesiącu po Twojej stronie – pracodawcy – leży obowiązek odprowadzenia na rachunek PPK Twojego pracownika wpłaty w wysokości 30 zł (2 000 zł x 1,5%). Pracownik natomiast sam przekaże 10 zł (2 000 zł x 0,5%). Łącznie w pierwszym miesiącu na rachunku PPK będzie 40 zł. W trzecim miesiącu na konto PPK z wpłat podstawowych przekazane będzie łącznie 120 zł.

Zatem pracownik, mimo niskiej pensji – 2 000 zł – zachowuje prawo do otrzymania dopłaty rocznej (zgromadził więcej niż 118,16 zł dla 2019 r.).

Zarobki brutto 1 500 zł 1 800 zł 2 000 zł
Wpłata pracownika (0,5%) 7,5 zł 9 zł 10 zł
Wpłata pracodawcy (1,5%) 22,5 zł 27 zł 30 zł
Miesiąc, w którym nabyto prawo do otrzymania dopłaty rocznej 4 4 3

Co, gdy najniższa krajowa zostanie przekroczona? O tym musi pamiętać Twój pracownik

Warto powiadomić pracowników o tym, że każdy zarabiający poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia ma prawo do złożenia wniosku i obniżenia swojej wpłaty do 0,5%. Jednak istotną informacją dla nich jest również fakt, że jeżeli w przynajmniej jednym miesiącu pensja była wyższa niż 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, a przedłożyli wniosek o niższą wpłatę, to utracą roczny bonus z Funduszu Pracy.

Wynika to z faktu, że od każdego wynagrodzenia, za które pobierane są składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, należy wyliczyć i pobrać wpłatę do PPK. Dotyczy to również okresowo wypłacanych premii, bonusów i nagród, od których pobierane są składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Osoby, które osiągają nieregularne przychody z różnych źródeł, są zmuszone samodzielnie wyliczyć, czy łączna suma wynagrodzenia w miesiącu jest niższa niż 2 700 zł. Jeżeli np. w jednym miesiącu osiągają wynagrodzenia na poziomie 2 600 zł, ale kwartalnie otrzymują premie 200 zł, to mają prawo do złożenia deklaracji o obniżenie wpłaty podstawowej w miesiącu, w którym wynagrodzenie jest niższe niż 2 700 zł brutto. Jednak nie otrzymają dopłaty rocznej, z powodu uzyskanej premii. W miesiącu wypłaty premii ich wynagrodzenie wynosi 2 800 zł brutto.

Ważną informacją jest fakt, że istnieje sposób na to, aby nie utracić prawa do dopłaty rocznej. Pracownik w miesiącu, w którym przychód zostanie przekroczony, powinien złożyć wniosek o przywrócenie wpłaty do wymaganych 2%.

Weryfikacja, czy Twój pracownik ma prawo do obniżenia wpłaty podstawowej, odbywa się w momencie składania przez niego wniosku. Natomiast po przekazaniu informacji z ZUS – następuje weryfikacja zasadności przyznania dopłaty rocznej.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.