wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Większe kontrole US zagrażają płynności finansowej — jak ochronić majątek?

Większe kontrole US zagrażają płynności finansowej — jak ochronić majątek?

by Redakcja
0 comment

Od 2022 roku do czerwca 2023 roku Urząd Skarbowy przeprowadził rewizje na 200 kontach bankowych należących do osób, które nie posiadały statusu podejrzanego ani nie były obciążone zarzutami. Dodatkowo zarejestrowano niemal 3,2 miliona przypadków zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w Polsce, co skutkowało ostatecznym zablokowaniem środków o łącznej wartości blisko 80 milionów złotych. Analitycy sugerują, że wzrastające potrzeby budżetowe państwa mogą być przyczyną takiego wzmożenia działań. W obliczu rosnącej liczby działań egzekucyjnych wielu zadaje sobie pytanie: 'Jak ochronić majątek przed błędami Urzędu Skarbowego?’.

Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w 2022 roku wykonano prawie trzy tysiące kontroli skarbowych więcej niż w roku 2020, co świadczy o intensyfikacji działań fiskusa. Niemniej jednak, pomimo wzrostu liczby przeprowadzonych kontroli, efektywność tych działań wydaje się obniżać. Średnia kwota uszczupleń podatkowych na kontrolę w 2020 roku wyniosła blisko 255 tysięcy złotych, podczas gdy w 2022 roku spadła do 175 tysięcy złotych. Ten spadek może być interpretowany jako sygnał zwiększającej się dokładności w rozliczeniach przedsiębiorców oraz świadomości, jak ważne jest zabezpieczanie majątku.

Wzmożone kontrole US są ryzykiem dla każdego obywatela

Fakt poszerzenia uprawnień administracji skarbowej jest już odczuwalny i ma zasięg, który może dotknąć każdego obywatela. Z tego względu istnieje możliwość, że z czasem dojdzie do intensyfikacji wykorzystania przepisów, potencjalnie prowadząc do bardziej inwazyjnych działań wobec finansów indywidualnych osób. W tle tych kwestii należy również uwzględnić zwiększone ryzyko geopolityczne, które stało się bardziej znaczące od roku 2022. To ryzyko dodatkowo podkreśla potrzebę poszukiwania metod ochrony i dywersyfikacji majątku, które byłyby odpowiedzią na złożoność obecnej sytuacji ekonomicznej i politycznej. W kontekście tych wyzwań tradycyjne strategie inwestycyjne mogą okazać się niewystarczające, a innowacyjne podejście do zarządzania aktywami może okazać się kluczowe w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa finansowego.

Blokady rachunków bez ostrzeżenia

Aktualne reformy prawne w 2023 roku, które upraszczają procedury egzekucyjne, sprawiają, że zasięg urzędów skarbowych staje się szerszy. Zmniejszenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na urzędników oraz rozszerzona definicja wynagrodzenia za pracę, teraz obejmująca również inne formy świadczeń pracowniczych, powiększają możliwości egzekucyjne tych organów. W związku z tym wiele osób zastanawia się, jak uchronić majątek przed Urzędem Skarbowym, który nierzadko popełnia błędy, blokując rachunki przypadkowym obywatelom?

Jednym z największych problemów jest fakt, że przedsiębiorcy nie otrzymują od banków bezpośredniej informacji o zaistniałej blokadzie. Często dowiadują się o niej przypadkiem, na przykład, gdy próbują zrealizować przelew, który jest niemożliwy do wykonania z powodu blokady. Takie działanie może mieć poważne konsekwencje dla płynności finansowej firmy, wpływając negatywnie na jej zdolność do regulowania bieżących zobowiązań i prowadzenia normalnej działalności gospodarczej.

Jak zadbać o anonimowość i płynność finansową

Aby zachować płynność finansową w różnych okolicznościach i uniknąć ryzyka działania urzędów skarbowych, które — nawet opierając się na podstawie prawnej — mogą zablokować konto przypadkowego, niewinnego obywatela, warto rozważyć nieprzechowywanie wszystkich środków płynnych na rachunku bankowym. 

Bezpieczniejszym rozwiązaniem może być przechowywanie części gotówki w formie fizycznej lub inwestycja w dobra o funkcji zachowania wartości, które jednocześnie łatwo transportować.

Złoto — wciąż bardzo popularne wśród inwestorów

Złoto, będące fizycznym nośnikiem wartości, może pełnić funkcję inwestycyjną. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za inwestycyjne uważa się złoto w formie sztabek lub płytek o próbie nie niższej niż 995 tysięcznych, co implikuje zawartość minimum 99,5% czystego złota. W odniesieniu do monet inwestycyjnych wymagana jest próba na poziomie co najmniej 900 tysięcznych, czyli 90% czystego złota. Monety złote można nabyć na aukcjach, poprzez portale internetowe, ale zakup bezpośrednio z mennicy, takiej jak Mennica Polska, wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Monety, ze względu na swój niewielki rozmiar, łatwo spełniają kryterium łatwości transportu. W przypadku większych oszczędności skumulowanych w sztabkach zalecane jest zabezpieczenie ich w sejfie lub w skrytce bankowej, ponieważ transport dużej ilości złota może być problematyczny.

Diamenty — mobilna, wysoka wartość w niewielkim rozmiarze

Diamenty bez wątpienia odznaczają się łatwością transportu. Jako że poszczególne kamienie mogą reprezentować znaczne wartości, przechowywanie dużych sum gotówki w postaci tych szlachetnych kamieni może być bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Diamenty charakteryzują się również wystarczającą płynnością na rynku – możliwe jest ich przekształcenie w gotówkę w niemal każdym największym mieście na świecie, co daje również opcję uzyskania innych walut, takich jak euro w strefie euro. 

Chociaż proces sprzedaży może wymagać pewnego czasu, to diamenty, które zostały starannie wybrane i posiadają odpowiednie parametry, zazwyczaj zachowują swoją wartość lepiej niż szeroki rynek diamentów. Oznacza to, że w okresach spadków cen są bardziej odporne na deprecjację, natomiast w czasie wzrostów rynkowych mogą generować wyższy zysk.

Diamenty gwarantują znaczną mobilność majątku dzięki swojej łatwości transportu. Mimo iż podlegają one kontrolom – głównie celnym i dotyczącym pochodzenia, aby zapobiegać finansowaniu terroryzmu, konfliktów zbrojnych czy przestępczości – są one wyłączone spod jurysdykcji urzędów skarbowych, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe. 

W sytuacji zablokowania rachunku bankowego, na który urzędnicy mają uprawnienia, diamenty mogą stanowić ratunek. Mogą one pełnić funkcję zabezpieczenia podstawowej egzystencji w razie utraty dostępu do konta, ale również służyć jako rezerwa na duże transakcje, takie jak zakup nieruchomości. W sytuacjach, kiedy niezbędna jest szybkość reakcji, zwłaszcza podczas pojawiających się okazji rynkowych, możliwość uzyskania szybkiej płynności finansowej dzięki diamentom może być nieoceniona.

Dywersyfikacja majątku to podstawa

Nie można stwierdzić, że środki finansowe na kontach bankowych są narażone na niebezpieczeństwo. W większości sytuacji są one bezpieczne i nie ma powodów do obaw dotyczących tej formy przechowywania oszczędności. Jednakże konieczne jest uświadomienie sobie, że uprawnienia urzędów skarbowych rosną i zawsze istnieje ryzyko błędu ludzkiego, który może doprowadzić do chwilowej niemożności dysponowania własnymi środkami. Zmiana decyzji administracyjnych może być procesem długotrwałym i skomplikowanym, a osoby, które miały z tym do czynienia, są tego świadome. 

Z tego względu, warto rozważyć zabezpieczenie swojego majątku, dywersyfikując nie tylko inwestycje, ale także sposoby ich przechowywania. Złoto i diamenty są do tego celu bardzo odpowiednie, przy czym diamenty oferują dodatkową korzyść w postaci większej łatwości transportu, co jest istotne w przypadku konieczności szybkiego przeniesienia znacznych aktywów finansowych.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.