wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Kary PPK – pracodawco, sprawdź za co grożą kosztowne kary!

Kary PPK – pracodawco, sprawdź za co grożą kosztowne kary!

by Redakcja
0 comment

Wejście w życie ustawy o PPK nakłada na pracodawców szereg nowych obowiązków, takich jak: wybór instytucji finansowej, podpisanie umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, terminowe naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK, informowanie pracowników o ich prawach i obowiązkach, czy przyjmowanie oświadczeń woli od pracowników. Obowiązki pracodawcy szczegółowo opisaliśmy w tym artykule. Niewywiązywanie się z obowiązków lub nieprzestrzeganie terminów mogą skutkować nałożeniem surowych kar na przedsiębiorstwa.

Kary za niepodpisanie umowy o zarządzanie PPK w terminie

Ustawa o PPK szczegółowo wskazuje ostateczne terminy, w jakich pracodawcy muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK. Terminy te uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa.

Liczba osób zatrudnionych Data obowiązywania ustawy Ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK Ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK
Co najmniej 250 1 lipca 2019 r. 25 października 2019 r. 12 listopada 2019 r.
Co najmniej 50 1 stycznia 2020 r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r.
Co najmniej 20 1 lipca 2020 r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r.
Co najmniej 1 1 stycznia 2021 r. 23 kwietnia 2021 r. 10 maja 2021 r.
Sektor finansów publicznych 1 stycznia 2021 r. 26 marca 2021 r. 10 kwietnia 2021 r.

Pracodawcy, który nie podpiszą umowy o zarządzanie w terminie muszą liczyć się z wysoką karą. Może bowiem być nałożona na nich grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Warto więc, odpowiednio wcześnie rozpocząć proces wyboru instytucji finansowej. Bowiem zbliżając się do terminów granicznych, istnieje ryzyko, że instytucja finansowa, z powodu natłoku zgłoszeń, odmówi obsługi PPK. Wówczas pracodawca będzie musiał powierzyć pieniądze swoich pracowników wyznaczonej instytucji finansowej (obecnie tylko PFR TFI), pozbawiając się możliwości wyboru instytucji z największym doświadczeniu w zarządzaniu aktywami.

Kary PPK od 1 tys. zł do 1 mln zł

Poza karą za niepodpisanie umowy o zarządzanie PPK ustawodawca przewiduje także grzywny za inne przewinienia, takie jak:

  • niepodpisanie umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • nieopłacanie terminowo wpłat do PPK,
  • niepodanie wymaganych danych lub podanie nieprawdziwych danych, udzielenie nieprawdziwych wyjaśnienie lub odmówienie ich udzielenie,
  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Za wyżej wymienione przewinienia pracodawca może zostać obciążony karą grzywny od 1 tys. zł do 1 mln zł. Warto więc skrupulatnie podejść do planowania prac wdrożeniowych oraz administracyjnych w zakresie PPK.

Nakłanianie pracowników do rezygnacji z PPK będzie surowo karane

Prowadzenie PPK w firmie wiąże się ze zwiększeniem kosztów pracodawcy, bowiem pracodawca każdemu uczestnikowi PPK sfinansuje wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Chęć uniknięcia dodatkowych kosztów może prowadzić do nakłaniania pracowników do rezygnacji z PPK. Ustawodawca wziął pod uwagę taką możliwość i żeby uniknąć tego typu sytuacji – jeżeli pracodawca albo osoba działająca w jego imieniu lub z jego inicjatywy nakłania pracowników do rezygnacji z PPK, to podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego, podobnie jak w przypadku niepodpisania umowy o zarządzani PPK w terminie.

Wsparcie eksperta pomoże uniknąć kar

Jeśli masz jakieś pytania w kwestii wdrożenia, terminów naliczania i odprowadzania składek, czy innych kwestii związanych z PPK – napisz do mnie na [email protected], z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania.

Dla pracodawców, którzy chcą ograniczyć do minimum wysiłek związany z wdrożeniem PPK w firmie – stworzyliśmy pakiet wdrożenia PPK online, który pomoże zaoszczędzić czas, zadbać o przyszłość pracowników, zdobyć niezbędną wiedzę, która pozwoli uniknąć kosztownych kar, związanych z niedopełnieniem obowiązków.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.