wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Okazja inwestycyjna hotFUND, czyli w co warto inwestować

Okazja inwestycyjna hotFUND, czyli w co warto inwestować

by Redakcja
0 comment

Bardzo bogata oferta funduszy inwestycyjnych cieszy. Opcji inwestycyjnych jest bardzo dużo. Od polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych po możliwość zarabiania, kiedy WIG20 traci na wartości. Do wyboru jest ponad 600 funduszy. Tak duży wybór ma również pewne „wady”. Z powodu szerokiej oferty nie każdy wie, co wybrać. Czy fundusz inwestujący w surowce, czy może akcje europejskie małych i średnich spółek? Nawet jak wie, w które aktywa inwestować to wybór funduszu wcale nie jest prosty, np. funduszy inwestujących w akcje polskie jest prawie 60. W co inwestować? Odpowiedzią jest hotFUND.

Okazja inwestycyjna hotFUND – efektywność, czyli wyższe zyski

hotFUND, czyli okazja inwestycyjna wybrana spośród ponad 600 funduszy inwestycyjnych. To informacja o funduszu inwestycyjnym z perspektywą zysku, który został wskazany na podstawie szczegółowych analiz. W pierwszej kolejności analitycy Targeto.pl szukają rynków, na których widzą potencjał osiągnięcia zysku. Po kilku etapowej analizie i wskazaniu aktywa inwestycyjnego przychodzi moment selekcji najlepszego funduszu inwestującego na danym rynku. W oparciu o efektywność wybierany jest jeden najlepszy fundusz. Schemat selekcji hotFUND zawsze jest ten sam. Najpierw analitycy Targeto.pl wybierają rynek inwestycyjny, następnie aktywo, a na końcu na podstawie rankingu wskazywany jest hotFUND.

Pierwsze eliminacje i nowy hotFUND

Końcówka zeszłego roku oraz początek obecnego przyniosły wysokie stopy zwrotu na rynkach akcyjnych. Większość naszych typów inwestycyjnych pobiła swój benchmark. Z drugiej strony kilka z nich osiągnęło wyniki znacząco gorsze, dlatego postanowiliśmy usunąć je z naszej listy hotFUND.

W poniższej tabeli znajdują się wszystkie hotFUNDy oraz osiągnięte przez nie wyniki od początku roku. Kolorem czerwonym zaznaczone są fundusze, które 20 marca zostały usunięte z listy. Postanowiliśmy zrezygnować z funduszy z ocenami C i D. Wprawdzie od początku roku ich wyniki były przyzwoite, ale w odniesieniu do benchmarków wypadają słabo. Z listy hotFUND wypada 8 funduszy.

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) w odniesieniu do swojego benchmarku CRB Commodity Index był gorszy o ponad 9,5 pp. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do surowców, dlatego zastępujemy go funduszem Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO), który ma ocenę B.

Tabela 1. Stopa zwrotu hotFUND od początku roku

Fundusz YTD Ocena Targeto.pl
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 0,37% B
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 12,69% B
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO 0,35% A
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor Parasol FIO) 9,00% B
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor Parasol FIO) 8,47% B+
IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych (IPOPEMA SFIO) (A) 0,43% b.o.
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 11,11% B
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 8,50% B
ALTUS ASZ Dłużny (ALTUS FIO Parasolowy) -1,20% B
BGF World Agriculture Fund A2 PLN hedged 9,76% C
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-PLN hedged 5,54% C
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Parasol Światowy) 8,37% C
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,09% D
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO) 7,93% C
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 0,89% C
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) -2,35% D

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Targeto.pl

Tabela 2. Wyniki benchmarków od początku roku

Benchmark YTD
CRB 7,26%
MSCI EM 8,89%
MSCI China 16,71%
WIG 4,01%
mWIG40 7,95%
sWIG80 12,47%
S&P/TSX Global Mining Index 10,08%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stoqq, MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices LLC

Efektywność, efektywność, efektywność

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) w ciągu 2,5 miesiąca zyskał ponad 10%. Na pierwszy rzut oka sporo. Jednak porównując go z wynikiem benchmarku (11,14%), osiągnięta przez fundusz stopa zawrotu nie zachwyca. Podobnie sytuacja wygląda z MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Parasol Światowy), który zyskał 8,37%, a MSCI Emerging Markets 8,89%. Różnice nie są duże, ale mówimy o bardzo krótkim okresie.

Za naszą decyzją o wykreśleniu tych i kilku innych funduszy z listy hotFUND była bardzo niska ocena rankingowa, odpowiednio D i C. Ryzyko osiągnięcia przez te fundusze niższej stopy zwrotu niż ich benchmarki jest na tyle duże, że nie mogą dalej być traktowane jako okazja inwestycyjna.

Odwrotnie ma się sytuacja z funduszami z najwyższymi ocenami. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) w badanym okresie zyskał 11,11%, a jego benchmark (mWIG40) 7,95%. Fundusz może pochwalić się wysoką efektywnością. Prawdopodobieństwo pokonania indeksu mWIG40 przez ten fundusz w przyszłości jest zatem bardzo duże. Dokładne przewidzenie wyniku mWIG40 nawet w perspektywie kilkumiesięcznej jest wręcz niemożliwe, ale szansa na wypracowanie lepszego od niego wyniku przez Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest bardzo duża. To samo dotyczy się Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO), który pokonał swój benchmark o 2,61 pp. oraz pozostałych naszych funduszy z listy hotFUND. Tak działa efektywność.

Krótkoterminowy dług, akcje polskich małych i średnich spółek oraz surowce — hotFUND

Na liście okazji inwestycyjnych aktualnie mamy 8 funduszy. Oczekujemy bardzo dobrego wyniku polskich małych i średnich spółek. Aż 3 fundusze wśród hotFUND w nie inwestują. Kolejne 2 to fundusze surowcowe. Zgodnie z teorią cyklu koniunkturalnego surowce są aktywem, które powinno zyskać najwięcej w obecnej fazie cyklu. Dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo kapitału przygotowaliśmy 3 typy.

Początek roku był dla bardzo udany dla hotFUND. Oczekujemy ich dalszego wzrostu. Fundusze nieefektywne, czyli z niską oceną rankingu Targeto.pl są usuwane. W ich miejscu pojawiają się najlepiej zarządzane. Efektywność jest jednak ostatnim etapem wyboru hotFUND, ponieważ zawsze najważniejszy będzie rynek oraz aktywo inwestycyjne, które ma potencjał wzrostu. Tym się kierujemy, publikując nasze typy inwestycyjne.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.