poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Najlepsze fundusze w marcu 2019r.

Najlepsze fundusze w marcu 2019r.

by Redakcja
0 comment

Alfa, beta, information ratio, odchylenie standardowe, wskaźnik Sharpe’a, czy współczynnik zmienności. Czy te nazwy coś Ci mówią? Są to wskaźniki efektywności i miary ryzyka, które wykorzystujemy do oceny funduszy inwestycyjnych. Dzięki tym miarom wskazujemy najlepsze fundusze, czyli te najefektywniejsze. Ułożone od najskuteczniejszych do najgorszych w formie rankingu dają bezpośrednią odpowiedź, w które fundusze warto inwestować.

Nie podejmuj nigdy decyzji na podstawie historycznych wyników funduszy. Osiągnięte zyski z przeszłości nie są żadnym wyznacznikiem. Prawdopodobieństwo powtórzenia w przyszłości historycznego wyniku jest bliskie zera. Inaczej sytuacja wygląda z rankingiem targeto.pl. Wskazuje fundusze, których prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku lepszego niż ich benchmark jest najwyższe. Najlepsze fundusze w rankingu mają najwyższy stosunek zysku do ryzyka.

Fundusze dłużne skarbowe tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo

Spektakularny stóp zwrotu tutaj nie będzie. Głównym zadaniem funduszy inwestujących w dług skarbowy jest ochrona pieniędzy przed inflacją. Nasz ranking wskazuje fundusze, które mają największe szanse na wypracowanie zysków przewyższających inflację. Dzięki temu oprócz utrzymania siły nabywczej pieniądza możesz otrzymać dodatkowe środki na realizację swoich celów finansowych. Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN z oceną A+ utrzymał najwyższe miejsce w ranking. Jeszcze tylko Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO) może pochwalić się w marcu najlepszą oceną.

Fundusze dłużne korporacyjne tam, gdzie liczy się powtarzalny wynik

W odróżnieniu od obligacji skarbowych dług korporacyjny jest ryzykowny. Emitenci dzielą się między sobą poziomem ryzyka. W obligacje podmiotów o stabilnej kondycji finansowej warto inwestować. Jednak, aby cała inwestycja była bezpieczna, w naszym portfelu powinno znaleźć się około 40 różnych emitentów. Nie każdy inwestor jest w stanie zbudować takie portfolio. Na szczęście dywersyfikować inwestycję można, nabywając jednostki funduszu inwestycyjnego, który w swoim portfelu ma dziesiątki, a nawet setki różnych emitentów.

W tym miesiącu najwyższą ocenę utrzymały UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO), UniDolar (USD) (UniFundusze FIO), Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged oraz Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate – AT (H2-PLN) hedged.

Fundusze akcyjne tam, gdzie zysk i ryzyko są najwyższe

Ryzyko można ograniczyć. Służy do tego ranking targeto.pl. Fundusze najefektywniejsze osiągają najwyższe spośród swojej grupy stopy zwrotu, przy tym samym ryzyku. To sprawia, że wybierając fundusze akcyjne z najwyższymi ocenami rankingowymi mamy największe prawdopodobieństwo osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż przyjęty benchmark. W marcu było 5 funduszy z najwyższymi ocenami, które ponadto utrzymały swoje miejsce: Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN hedged, Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO), Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor Parasol SFIO), ESALIENS Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) oraz UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO).

Ranking prawdę Ci powie

Wiesz już, w jakie aktywo chcesz zainwestować, ale z powodu nadmiaru rozwiązań wybór funduszu nie jest wcale taki prosty. Jako przykład weźmy polskie akcje. Funduszy inwestujących w akcje polskie jest ponad 80. W takim razie, który z nich będzie najlepszy? Łatwo można go odnaleźć, sprawdzając ranking targeto.pl. Wystarczy wejść na tę stronę.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.