Fundusz inwestycyjny

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - AT (H2-PLN) hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są przez nas inwestowane głównie w obligacje w sposób opisany w celu inwestycyjnym. Aktywa Subfunduszu mogą być przez nas inwestowane w całości na rynkach wschodzących. Do 15% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w rynki obligacji ChRL. Do 20% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w obligacje wysokodochodowe obciążone zazwyczaj wyższym ryzykiem i mające wyższy potencjał zysków. Do 20% aktywów Subfunduszu może być przez nas inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (asset-backed securities, ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities, MBS) o dobrym ratingu kredytowym. Do 100% aktywów Subfunduszu może być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane bezpośrednio w instrumenty rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego w celu zarządzania płynnością lub ochrony inwestycji. Okres zapadalności aktywów Subfunduszu wynosi od trzech do dziewięciu lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Allianz Global Investors Fund
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,09%

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery wartościowe
 • 91 %
Gotówka
 • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe4,77 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Współczynnik zmienności63,82 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0941
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery wartościowe91 %
Gotówka9 %