Fundusz inwestycyjny

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - AT (H2-PLN) hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w szeroki wachlarz międzynarodowych obligacji rządowych i obligacji przedsiębiorstw.Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie stopy zwrotu odpowiadającej rentowności na rynkach światowych. Do 20% aktywów funduszu może być inwestowane w obligacje wysokodochodowe, z zastrzeżeniem, że posiadają rating pomiędzy B- a BB+ (wg klasyfikacji Standard & Poor's). Odsetek obligacji rynków wschodzących jest ograniczony do maksymalnie 20%. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (ABS/MBS) nie mogą przekroczyć 20% aktywów funduszu i można je nabyć tylko jeżeli mają rating klasy inwestycyjnej. Dozwolone jest również nabywanie obligacji rynków wschodzących.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Allianz Global Investors Fund
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,09%

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery wartościowe
 • 84 %
Gotówka
 • 16 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe4,33 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Współczynnik zmienności46,90 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0476
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery wartościowe84 %
Gotówka16 %