poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Portfele modelowe Targeto.pl – aktualizacja kwiecień 2019r.

Portfele modelowe Targeto.pl – aktualizacja kwiecień 2019r.

by Redakcja
0 comment

Początek każdego miesiąca wiąże się z przeliczeniem i publikacją naszego rankingu najefektywniejszych funduszy. Najlepszych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danej grupie. Tych, które wyróżniły się na tle swoich grup i charakteryzowały się najniższym ryzykiem. Największe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w przyszłości mają fundusze z najwyższymi ocenami. Dlatego właśnie te fundusze wybieramy do naszych Portfeli Modelowych.

Tylko najlepsze fundusze trafiają do naszych portfeli modelowych

Portfele modelowe tworzymy dla 3 grup aktywów. Obligacji skarbowych, obligacji przedsiębiorstw oraz akcji. Skierowane są do inwestorów zainteresowanych konkretną grupą, którzy z powodu szerokiej oferty nie wiedzą, na jakie fundusze się zdecydować. Dzięki dobieraniu przez zespół analityków Targeto.pl tylko najefektywniejszych funduszy do portfeli modelowych inwestor ma pewność, że wzrasta szansa na lepszy od benchmarku wynik jego inwestycji.

Na początku każdego miesiąca skład portfeli może ulec zmianie. Efektywność funduszy jest weryfikowana przy każdym przeliczeniu rankingu. Fundusze nieefektywne otrzymują niskie oceny, a te najlepsze wysokie. Jeśli w portfelu modelowym znajduje się fundusz, którego efektywność spadła, jest on usuwany. A na jego miejsce wprowadzany jest fundusz z najwyższą oceną. Dzięki nasze portfele regularnie osiągają wyniki powyżej swoich punktów odniesienia i prawdopodobieństwo ponadprzeciętnego zysku w przyszłości jest wysokie.

Bezpieczne obligacje

Najważniejsze argumenty dla naszych użytkowników, którzy wybierają portfel Bezpieczne Obligacje to przede wszystkim bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Inwestorzy cenią je bardziej niż wysokie zyski. Ponadto zmienność jednostki portfela jest niewielka, a kapitał chroniony jest przed inflacją. Utrzymanie siły nabywczej możliwe jest dzięki wprowadzaniu do portfela głównie funduszy inwestujących w polski dług skarbowy.

Na początku kwietnia udział obligacji skarbowych wyniósł 93%. Pozostałą część stanowiła gotówka. Największy udział w portfelu miał fundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO). Zmiany prezentujemy w poniższej tabeli.

Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,23%, a od 05. lutego 2014r. 14,66%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Wyższe zyski dzięki obligacjom przedsiębiorstw

W zamian za mniejsze bezpieczeństwo wybierając portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, inwestor otrzymuje szanse na wyższe zyski w porównaniu do poprzedniego portfela modelowego. Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw składa się w 91% z funduszy inwestujących w obligacje firm. Nie więcej niż 15% mogą stanowić obligacje wysokiego ryzyka High Yield. W tym miesiącu nie przeprowadziliśmy zmian w tym portfelu. W portfelu znajdują się najefektywniejsze fundusze.

Tabela 2. Obecny skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,88%, a od 05. lutego 2014r. 23,36%. Wyniki przedstawione są na wykresie poniżej.

Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności

Najlepsze fundusze akcyjne tylko w portfelu Wzrostowe Akcje

Najwięcej zmian przeprowadzamy w portfelu Wzrostowe Akcje. Wybór funduszy akcyjnych jest szeroki, dlatego kierując się efektywnością, jesteśmy w stanie osiągać wysokie zyski. W tym miesiącu portfel składa się głównie z Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO), Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor Parasol SFIO) oraz ESALIENS Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO). Poniżej przedstawiamy zmiany, jakie wprowadziliśmy w portfelu Wzrostowe Akcje.

Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 14,27%, a od 05 lutego 2014 r. 45,11%. Wyniki przedstawione są na wykresie poniżej.

Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Tylko najlepsze fundusze inwestycyjne

Efektywność pozwala nam osiągać wyniki wyższe niż przyjęty benchmark. Cały czas monitorujemy wskaźniki efektywności i ryzyka wszystkich funduszy. Na początku każdego miesiąca po przeliczeniu rankingu możemy dokonać zmian na portfelach i bez przerwy osiągać ponadprzeciętne wyniki. Do portfeli Targeto.pl trafiają najlepsze, czyli najefektywniejsze fundusze inwestycyjne.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.