poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Tanie inwestowanie. Co lepsze? Fundusze polskie, czy zagraniczne?

Tanie inwestowanie. Co lepsze? Fundusze polskie, czy zagraniczne?

by Redakcja
0 comment

Polski inwestor wielokrotnie słyszał opinię o zagranicznych funduszach inwestycyjnych, jako tych tańszych w porównaniu do polskich.  Czy faktycznie zagraniczne fundusze są tańsze? Odpowiedzi poszukamy, analizując fundusze akcyjne inwestujące w różnych częściach globu. Szczegółowo zbadamy opłaty, jakie ponosi inwestor w funduszach akcji azjatyckich, europejskich, amerykańskich oraz globalnych. Wynik naszej analizy da nam jednoznaczną odpowiedź, które fundusze mają niższe koszty.

Koszty dystrybucji i opłaty bieżące są najważniejsze

Określając fundusz tanim bądź drogim, odnosimy się do kosztów, jakie inwestor musi ponieść na początku oraz w trakcie inwestycji. Na starcie inwestor może zostać obciążony opłatą dystrybucyjną nazywaną również manipulacyjną. Może, ale nie musi, ponieważ na naszym rynku funkcjonuje wielu dystrybutorów, u których można kupić on-line jednostki uczestnictwa funduszy bez opłat manipulacyjnych. Do najpopularniejszych należą Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBank oraz Bossafund. F-Trust często oferuje promocje zwalniające z opłaty dystrybucyjnej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W trakcie inwestycji fundusze ponoszą różne koszty oraz pobierają od uczestników opłatę za zarządzanie. Sumą kosztów poniesionych przez fundusz w danym roku obrotowym jest opłata bieżąca, którą tak naprawdę płaci posiadacz jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Nie odczuwa jednak jej bezpośredniego wpływu i nie musi jej dodatkowo opłacać, ponieważ jest ona już zawarta w wycenie jednostki. Pobierana jest przez fundusz automatycznie.

Na pierwszy ogień idą opłaty w funduszach akcji azjatyckich

Polskie fundusze inwestujące na rynkach azjatyckich stanowią wciąż nieliczną grupę. Wysokość opłaty dystrybucyjnej w tej grupie waha się pomiędzy 4% (Allianz India Equity) a 5,25%, przy czym średnia opłata manipulacyjna wynosi 4,83%. W przypadku zagranicznych funduszy inwestycyjnych opłata dystrybucyjna zaczyna się od 5%, a kończy na 5,75%. Zarówno w przypadku polskich, jak i zagranicznych funduszy najczęściej spotkamy się z opłatą w wysokości 5%.

Rozpiętość opłaty bieżącej, jaką ponoszą posiadacze jednostek uczestnictwa polskich funduszy inwestujących w akcje azjatyckie, jest duża. Może wynosić 1,12% w przypadku PKO Akcji Rynku Japońskiego do nawet 4,92% pobierane przez Investor Indie i Chiny. W przypadku zagranicznych TFI wartość ta waha się pomiędzy 1,59% w przypadku Schroders ISF Japanese Equity USD, a 3,15% dla Allianz Litle Dragons – A – USD, jest więc nieco niższa. Średnia wartość opłat bieżących dla funduszy polskich inwestujących na rynkach azjatyckich to 3,32%, a dla funduszy zagranicznych 1,96%.

Tabela 1. Opłaty pobierane przez fundusze akcji azjatyckich

Opłata dystrybucyjna Opłata bieżąca
Polskie fundusze Zagraniczne fundusze Polskie fundusze Zagraniczne fundusze
Minimalna 4% 5% 1,12% 1,59%
Maksymalna 5,25% 5,75% 4,92% 3,15%
Średnia 4,83% 5,07% 3,32% 1,96%
Najczęściej występująca 5% 5% brak 1,86%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Czy taniej inwestować w akcje europejskie przez polskie, czy zagraniczne fundusze?

Fundusze inwestujące w akcje europejskie stanowią drugą najliczniejszą grupę w ofercie polskich TFI. Najniższą standardową opłatę dystrybucyjną pobiera Credit Agricole Akcji Nowej Europy 2,5%, przy czym dla zagranicznych TFI zaczyna się ona od 3% (Schroder ISF Emerging Europe EUR). Średnia opłata dystrybucyjna wynosi z kolei odpowiednio 4,10% i 5% dla polskich i zagranicznych TFI. Nieco inaczej wyglądają opłaty bieżące. Choć dla polskich TFI średnia opłata bieżąca wynosi 3,65%, to możemy znaleźć fundusze, takie jak PKO Akcji Rynku Europejskiego  z opłatą równą 0,84%. Średnia opłata bieżąca dla zagranicznych TFI wynosi 1,87%.

Tabela 2. Opłaty pobierane przez fundusze akcji europejskich

Opłata dystrybucyjna Opłata bieżąca
Polskie fundusze Zagraniczne fundusze Polskie fundusze Zagraniczne fundusze
Minimalna 2,5% 3% 0,84% 1,39%
Maksymalna 5,25% 5,75% 5,17% 2,53%
Średnia 4,10% 5% 3,65% 1,87%
Najczęściej występująca 5% 5% brak 1,84%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Największy rynek, a polskich funduszy inwestujących w akcje amerykańskie mamy mało

Funduszy w ofercie polskich TFI inwestujących w akcje amerykańskie nie ma wielu. Opłaty za subskrypcję mieszczą się w przedziale od 3% ( AXA Akcji Amerykańskich)( Santander Prestiż Akcji Amerykańskich) do 5,25%, natomiast średnia opłata wynosi 4,46%. Biorąc pod uwagę zagraniczne TFI, opłata dystrybucyjna waha się pomiędzy 5% (Schroder ISF US Smaller Companies USD) a 5,75%, jest więc nieco wyższa niż dla polskich TFI. W przypadku opłat bieżących sytuacja wygląda odwrotnie. Średnia opłata bieżąca dla polskich TFI wynosi 2,92%, a dla zagranicznych 1,86%. Najniższa opłata bieżąca – 1% występuje w funduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego.

Tabela 3. Opłaty pobierane przez fundusze akcji amerykańskich

Opłata dystrybucyjna Opłata bieżąca
Polskie fundusze Zagraniczne fundusze Polskie fundusze Zagraniczne fundusze
Minimalna 3% 5% 1% 0,55%
Maksymalna 5,25% 5,75% 4,21% 2,27%
Średnia 4,46% 4,91% 2,92% 1,68%
Najczęściej występująca 5% 5% brak 1,84%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Najwięcej możliwości wyboru dają fundusze akcji globalnych

Zarówno w ofercie polskich, jak i zagranicznych TFI możemy znaleźć szeroki wachlarz funduszy inwestujących na rynku globalnym. W związku z obszerną gamą produktów występuje też duże zróżnicowanie wartości opłaty dystrybucyjnej. W przypadku polskich TFI średnia opłata wynosi 4,65%, choć możemy znaleźć fundusze, dla których wynosi ona nawet 2% (fundusz Opera Universa.pl). Dla zagranicznych TFI opłaty są już wyższe, zaczynają się od 5% i to właśnie z taką wartością spotkamy się najczęściej. W przypadku opłaty bieżącej spotykamy się z sytuacją odwrotną. Dla polskich funduszy średni koszt opłaty bieżącej to 4,10%. Dla zagranicznych funduszy średnia opłata będzie już niższa, wynosząc 1,86%.

Tabela 4. Opłaty pobierane przez fundusze akcji globalnych

Opłata dystrybucyjna Opłata bieżąca
Polskie fundusze Zagraniczne fundusze Polskie fundusze Zagraniczne fundusze
Minimalna 2% 5% 1,35% 1,34%
Maksymalna 5,5% 5,75% 6,57% 2,11%
Średnia 4,65% 5,13% 4,10% 1,86%
Najczęściej występująca 5% 5% 3,78% 1,85%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Koszty polskich TFI będą spadać

Porównując opłaty tylko dla czterech grup, można wysunąć istotne wnioski. Opłata za dystrybucję jest na zbliżonym poziomie w funduszach polskich i zagranicznych. Jednak polski inwestor, korzystając z oferty wymienionych na początku dystrybutorów, może kupować on-line jednostki uczestnictwa bez opłat. U części podmiotów jest to oferta promocyjna, ale dla największych na rynku SFI mBank i Bossafund brak opłat pobieranych za nabywanie jednostek jest standardową ofertą. Można to uznać za przewagę, jeśli często nabywamy i sprzedajemy jednostki uczestnictwa.

Długoterminowe inwestowanie, bez wielu zmian funduszy, promuje zdecydowanie fundusze zagraniczne. Opłaty ponoszone przez inwestora w ciągu roku nieraz są dwukrotnie niższe niż w polskich odpowiednikach. Z tego powodu polski ustawodawca wprowadził rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym regulujące wysokość opłaty za zarządzanie w najbliższych 4 latach. Od tego roku polskie TFI za zarządzanie funduszami nie mogą pobierać opłaty wyższej niż 3,5%. W 2022 maksymalna opłata nie będzie mogła przekroczyć 2%. Opłata za zarządzanie jest częścią opłaty bieżącej, więc odgórne ograniczenie opłaty za zarządzanie obniży opłaty bieżące. W ciągu 3 lat opłaty w polskich funduszach ulegną sporym obniżkom i możliwe, że staną w jednym szeregu z opłatami funduszy zagranicznych. Pozostanie tylko jedno pytanie. Czy wtedy skończą się oferty kupna funduszy bez opłat dystrybucyjnych i zaczną nas obowiązywać stawki europejskie?

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.