Fundusze w portfelu

Nie masz dostępu do Portfeli Modelowych.
Wybierz dostęp TRIAL i korzystaj ze wszystkich funkcjonalności
Targeto.pl przez 30 dni bez opłat.

Portfele modelowe budowane są przez zespół analityków Targeto.pl. Składają się z funduszy, które inwestują w konkretne aktywa (obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, akcje). Fundusze wybierane są z rankingu. W portfelu znajdują się fundusze o najlepszych ocenach jakości i efektywności zarządzania przez TFI. Do wyboru są portfele:

  • Bezpieczne obligacje skarbowe – od 2 do 5 polskich funduszy dłużnych skarbowych.
  • Rentowne obligacje przedsiębiorstw – od 2 do 5 funduszy dłużnych korporacyjnych, bez ograniczeń geograficznych.
  • Wzrostowe akcje – od 4 do 9 funduszy akcji, bez ograniczeń geograficznych.

W dostępie FREE możesz tworzyć Portfele Własne.

Aktywuj dostęp TRIAL