Fundusz inwestycyjny

Investor Nieruchomości i Budownictwa (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz utrzymuje ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa poprzez inwestowanie do 100% wartości Aktywów Netto w:  jednostki uczestnictwa subfunduszu Deutsche Invest I Global Real Estate Securities.  akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu Deutsche Invest I Global Real Estate Securities inwestowane jest w: a) akcje spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, spółek inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT) w dowolnej formie prawnej, b) papiery wartościowe podobne do akcji, takie jak certyfikaty udziałowe i certyfikaty z prawem do dywidendy ze spółek określonych powyżej, c) pochodne instrumenty finansowe, których instrumenty bazowe bezpośrednio lub pośrednio.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 9.09 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 87 %
Gotówka
 • 13 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe10,59 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0942
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena11,2207 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,8683
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji87 %
Gotówka13 %