Fundusz inwestycyjny

Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przede wszystkim przez inwestycje w aktywnie zarządzany portfel spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. Fundusz ukierunkowany jest zazwyczaj na spółki średnich rozmiarów z kapitalizacją rynkową na poziomie od 1 do 10 miliardów euro. Fundusz inwestuje w (lub uzyskują ekspozycję na) akcje na rynku europejskim oraz w spółki, w przypadku których istotny udział w dochodach pochodzi z tego rynku. W odniesieniu do pozostałych aktywów Zarządzający Inwestycjami może inwestować poza podstawowym obszarem geograficznym funduszu, podstawowymi sektorami rynku, walutami czy typami aktywów. Podczas wyboru papierów wartościowych do funduszy uwzględnianych jest wiele czynników. Mogą to być między innymi: sytuacja finansowa spółki, w tym przychody i wzrost zysków, zwrot z kapitału, przepływy pieniężne i inne parametry finansowe. Ponadto pod uwagę brane są zarządzanie spółką, sytuacja branżowa i gospodarcza oraz inne czynniki.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Fidelity Funds
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,20%
 • Minimalna pierwsza wpłata 2 500 USD

Dystrybutorzy

 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 95 %
inne aktywa
 • 5 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe11,44 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,1384
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena19,8599 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a1,2856
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje95 %
inne aktywa5 %