wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja lipiec 2019r.

Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja lipiec 2019r.

by Redakcja
0 comment

Czerwiec był bardzo udany dla naszych portfeli modelowych. Wszystkie osiągnęły dodatnią stopę zwrotu. Szczególną uwagę zwraca portfel Wzrostowe Akcje, które w ciągu miesiąca zyskały 2,37%, a od początku roku 11,99%. Dla porównania indeks WIG zyskał w czerwcu 3,9%, a od początku roku 4,39%. Wysokie wyniki naszych portfeli są dziełem odpowiedniej selekcji funduszy inwestycyjnych. Na początku każdego miesiąca liczymy ranking efektywności. Tylko najlepiej ocenione fundusze w danej kategorii trafiają do naszych portfeli. Dzięki temu prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu jest bardzo wysokie.

Bezpieczne obligacje. Najwyższe bezpieczeństwo inwestycji

Portfel Bezpieczne Obligacje jest najbezpieczniejszym z naszych portfeli. W jego portfolio znajdują się tylko fundusze inwestujące w gotówkę, depozyty bankowe oraz obligacje skarbowe. Udział obligacji korporacyjnych jest ograniczony i nie przekracza 15%. Za niskie ryzyko inwestor płaci niską stopą zwrotu. Inwestycja w Bezpieczne Obligacje ma ochronić kapitał przed inflacją.

W czerwcu portfel przeszedł gruntowną przebudowę. Pozostał jedynie Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO), którego udział zwiększyliśmy do 60%. Pozostałą część portfela ulokowaliśmy w PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) i UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO)

Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 1,24%, a od 05 lutego 2014 r. 15,76%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Wyższy zysk

Akceptując mniejsze bezpieczeństwo tego portfela spowodowane dobieraniem do portfolio funduszy inwestujących w obligacje przedsiębiorstw inwestor może liczyć na wyższy zysk, niż w portfelu Bezpieczne Obligacje. W tym miesiącu portfel przeszedł jedynie mniejsze zmiany. Fundusz z oferty AGIO TFI zastąpił UniKorona Dochodowy (UniFundsze FIO). Wprowadzone zmiany znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Od początku roku portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskał 1,48%, a od 05 lutego 2014 r. 26,92%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności

źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Wzrostowe Akcje. Bardzo wysokie zyski oraz najniższe bezpieczeństwo

Najwięcej zmian dotknęło portfel Wzrostowe Akcje. Kierując się rankingiem ograniczyliśmy liczbę funduszy w portfolio do 5. Większość portfela ulokowaliśmy w 3 funduszach: Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasolowy SFIO), Investor BRIC (Investor Parasolowy SFIO) oraz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO). Dokładne zmiany znajdują się w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 11,99%, a od 05 lutego 2014 r. 46,03%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

źródło: opracowanie własne na podstawie danych targeto.pl

Najefektywniejsze fundusze w portfelach modelowych targeto.pl

W portfelach modelowych umieszczamy zawsze najefektywniejsze fundusze. W każdym miesiącu sprawdzamy ich oceny i w razie konieczności dokonujemy zmian. To sprawia, że nasze wybory mają największa szanse na pokonanie rynku.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.