poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Najlepsze fundusze w czerwcu 2019r.

Najlepsze fundusze w czerwcu 2019r.

by Redakcja
0 comment

Po majowej korekcie w czerwcu przyszło silne odreagowanie najważniejszych giełd. Zeszły miesiąc był bardzo udany dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, którzy odrobili majowe straty. Zadowoleni są również inwestujący w jednostki uczestnictwa funduszy polskich obligacji skarbowych, którzy kolejny miesiąc osiągają bardzo dobre rezultaty. Spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zapoczątkowany w maju był kontynuowany w czerwcu, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki funduszy inwestujący w polski dług skarbowy. Nie wszystkie fundusze mogą pochwalić się wysokimi stopami zwrotu. Najlepiej poradziły sobie te o najwyższej efektywności.

Najlepsze fundusze dłużne skarbowe

W tej grupie mamy dwa fundusze, które regularnie znajdują się na szczycie.  Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN, który daje ekspozycje depozyty, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje o krótkim terminie zapadalności z dobrym ratingiem inwestycyjnym. Obszarem geograficznym funduszu jest Europa. Kolejnym rozwiązaniem regularnie trafiającym na szczyt rankingu jest  Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Obszarem geograficznym jest Polska.

Tabela 1. Najlepsze fundusze dłużne skarbowe w czerwcu 2019r.

źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl

Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne

Niewielkie zmiany zaszły w grupie dłużne korporacyjne. Pozycję najlepszych funduszy utrzymały Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged inwestujący głównie w Europie w denominowane w euro obligacje wysokodochodowe (High Yield). Podobną politykę inwestycyjną ma drugi z najwyższą oceną fundusz Fidelity European High Yield Fund A-ACC-PLN hedged. Obligacje High Yield przynoszą wypłacają wysokie odsetki, ale charakteryzują się ratingiem poniżej poziomu inwestycyjnego. Wysokie zyski, jakie mogą generować obarczone są równie wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Nowym funduszem w zestawieniu jest Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc, który inwestuje w denominowane w euro dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa i korporacje z całego świata. Poziom obligacji High Yield nie może być wyższy niż 30%, z tego powodu jest mniej ryzykowny od wcześniej wymienionych funduszy w tej grupie.

Tabela 2. Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne w czerwcu 2019r.

źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl

Najlepsze fundusze akcyjne

W zeszłym miesiącu tylko Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO) był najefektywniejszym funduszem z grupy akcyjnych. W czerwcu utrzymał jakość zarządzania i razem z 6 innymi funduszami był najwyżej oceniony. Najlepsze fundusze w czerwcu w grupie akcyjne znajdują się w tabeli poniżej.

Tabela 3. Najlepsze fundusze akcyjne w czerwcu 2019r.

źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl

Najlepsze fundusze inwestycyjne inwestujące w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne lub akcje można sprawdzić na bieżąco na tej stronie.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.