Fundusz inwestycyjny

Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz utrzymuje ekspozycję na rynki państw zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności w Brazylii, Meksyku, Chile, Argentynie i Peru poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze skupiające swoją aktywność inwestycyjną na tych rynkach. Subfundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa kategorii LC emitowane przez fundusz zagraniczny Deutsche Invest I Latin American Equities. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu Deutsche Invest I Latin American Equities jest lokowane w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, obligacje zamienne, warranty subskrypcyjne spółek zarejestrowanych lub prowadzących swą podstawową działalność biznesową w krajach Ameryki Łacińskiej, m. in. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru i Wenezueli.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyAmeryka Łacińska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 13.48 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 85 %
Gotówka
 • 15 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe25,97 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0386
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena14,8909 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,5990
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji85 %
Gotówka15 %