Fundusz inwestycyjny

Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz może inwestować: – do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez agencję Standard & Poor's lub dowolnym innym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe dla obligacji podlegających ratingowi oraz dorozumianym równoważnym ratingu Schroders dla obligacji niepodlegających ratingowi); – do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe; – do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką; oraz – do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Schroders
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 EUR / 1 000 USD

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 95 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 3 %
Gotówka
 • 1 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,23 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności30,71 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,1011
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne95 %
Dłużne papiery skarbowe3 %
Gotówka1 %
inne aktywa1 %