Fundusz inwestycyjny

Investor BRIC (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, subfundusz Deutsche Invest I Brazilian Equties, fundusz zagraniczny DWS India, fundusz zagraniczny DWS Russia, subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Chinese Equities, subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Latin American Equities. Subfundusz będzie utrzymywał ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie Brazylii, Rosji, Indiach i Chin poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na ww. rynki.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 10.22 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe13,91 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0338
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena5,3404 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,3395
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji97 %
Gotówka3 %