wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Najlepsze fundusze w maju 2019R.

Najlepsze fundusze w maju 2019R.

by Redakcja
0 comment

Maj nie był dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych. Przez główne rynki przeszła korekta. Najpopularniejszy amerykański indeks S&P500 w ciągu miesiąca stracił 6,58%, niemiecki DAX 5%. Na ich tle „dobrze” wypada rodzimy indeks WIG20, który osunął się tylko o 4,07%. Korekta przeszła też przez rynek ropy, miedzi i większości surowców. Zyskały złoto i obligacje rządowe USA, Niemiec i Polski. W warunkach podwyższonej zmienności zarabianie jest utrudnione. Są jednak fundusze, które potrafią osiągać wyniki powyżej swoich benchmarków. To fundusze na szczycie naszego rankingu efektywności.

Najlepsze fundusze dłużne skarbowe

Regularnie na szczycie rankingu znajduje się Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN. Fundusz inwestuje głównie w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje o krótkim terminie zapadalności o dobrym ratingu inwestycyjnym. Drugim funduszem z najwyższą oceną jest Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) . Aktywa fundusz zainwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego z niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Tabela 1. Najlepsze fundusze dłużne skarbowe w maju 2019r.

najlepsze fundusze dłużne skarbowe

Źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne

Ranking funduszy dłużnych korporacyjnych zdominowały fundusze Allianz Global Investors Fund. Kolejny miesiąc najlepsze są Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged oraz Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate – AT (H2-PLN) hedged. Pierwszy inwestuje w obligacje wysokodochodowe (High Yield)  denominowane w euro, natomiast drugi w obligacje rządowe oraz korporacyjne na całym świecie. Następnym funduszem inwestującym w obligacje High Yield jest Fidelity European High Yield Fund A-ACC-PLN hedged. W odróżnieniu od funduszu Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged, który inwestuje na całym świecie, fundusz FIdelity lokuje środki w obligacjach emitentów, którzy przeważającą część swojej działalności prowadzą w Europie (w tym w Rosji). Na szczycie rankingu funduszy dłużnych korporacyjnych znajduje się również UniDolar (USD) (UniFundusze FIO), który lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe denominowane w USD.

Tabela 2. Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne w maju 2019r.

najlepsze fundusze dłużne korporacyjne

Źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze akcyjne

Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO) jako jedyny w maju osiągnął najwyższą ocenę rankingową A+. Fundusz inwestuje w głównie w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru i Wenezueli. Fundusz nie nabywa bezpośrednio akcji, tylko inwestuje w fundusz zagraniczny Deutsche Invest I Latin American Equities.

Tabela 3. Najlepsze fundusze akcyjne

najlepsze fundusze akcji

Źródło: targeto.pl

Ranking funduszy ułatwia inwestowanie

Wybierając fundusze do inwestycji, nie należy kierować się ich historycznymi wynikami. Szansa na osiągnięcie podobnego wyniku w przyszłości jest niewielka, a prawdopodobieństwo powtórzenia przez fundusz wyniku historycznego jest bliska zeru.

Inwestując zgodnie z rankingiem targeto.pl, badającym efektywność funduszy inwestycyjnych zwiększają się szanse na pokonanie benchmarku.  Najwyższa ocena, A+ oznacza, że fundusz najlepiej radzi sobie w grupie funduszy, które inwestują na tym samym rynku. Ma najwyższą stopę zwrotu przy podobnym poziomie ryzyka.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.