niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona główna » Portfele Modelowe targeto.pl – Aktualizacja czerwiec 2019R.

Portfele Modelowe targeto.pl – Aktualizacja czerwiec 2019R.

by Redakcja
0 comment

W czerwcu nasze portfele modelowe przeszły wiele modyfikacji. Jak co miesiąc Wzrostowe Akcje zmieniły się najmocniej. Ponad połowa portfela uległa przekształceniu. Podobnie z portfelem Bezpieczne Obligacje. Wyjątkowo najmniej zmian przeprowadziliśmy na portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Fundusze, które wskazaliśmy w zeszłym miesiącu, utrzymały swoje wysokie oceny i nie było potrzeby ich konwersji. Dokładny opis sytuacji bieżącej i wynik od uruchomienia każdego z naszych portfel prezentujemy poniżej.

Najbezpieczniejsze inwestycje – portfel Obligacje Skarbowe

Najmniej ryzykowną inwestycją jest portfel Obligacje Skarbowe. W jego skład wchodzą najefektywniejsze fundusze inwestujące głównie w polskie obligacje skarbowe. Stanowią one min. 85% całego portfolio. Dopuszczamy maks. 15% udział funduszy inwestujących w zagraniczne obligacje skarbowe. Taki podział ma zapewnić bezpieczeństwo zainwestowanych środków oraz szansę na pobicie benchmarku.

Na początku czerwca, po opublikowaniu nowego rankingu, zmniejszyliśmy udział Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) do 55%. Za zredukowaną część umieściliśmy w portfelu PZU Dłużny Aktywny  (PZU FIO Parasolowy). Zmiany oraz obecny skład portfela znajduje się w tabeli 1.

Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

Źródło: targeto.pl

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,48%, a od 05. lutego 2014r. 14,92%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Źródło: targeto.pl

Wyższa rentowność – portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Wyższe zyski można osiągnąć, wybierając portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, w skład którego wchodzą fundusze inwestujące w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne. Nie wprowadzamy ograniczenia dotyczącego zasięgu geograficznego, dlatego portfolio może składać się z samych funduszy obligacji zagranicznych. Wyższa rentowność może być osiągnięta, ale rośnie jednocześnie ryzyko całej inwestycji. Nie jest ono tak wysokie, jak przy inwestowaniu w fundusze akcyjne, jednak należy pamiętać o wysokiej zmienności portfela  Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw.

Kierując się nowym rankingiem, nastąpiła redukcja udziału dotychczasowych funduszy. AGIO Kapitał (AGIO SFIO), UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) oraz UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) mają teraz po 20% udziałów. Pozostała część przypada na Franklin European Total Return Fund – N (acc) PLN-H1 hedged.

Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Źródło: targeto.pl

Od początku roku portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskał 1,26%, a od 05. lutego 2014r. 26,45%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności

Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku działalności

Źródło: targeto.pl

Najwyższe zyski – portfel Wzrostowe Akcje

W tym portfolio znajdują się najefektywniejsze fundusze akcyjne w każdym miesiącu. Nie ma ograniczenia geograficznego. Może się znaleźć każdy fundusz inwestujący w akcje w tym portfelu. Jedynym warunkiem jest wysoka ocena rankingowa. Nie zmienia to faktu, że jest to najmniej bezpieczny portfel, ale oczekiwana stopa zwrotu jest najwyższa.

W czerwcu podobnie do poprzednich miesięcy najwięcej zmian przeprowadziliśmy w tym portfelu.

Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Źródło: targeto.pl

Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 8,85%, a od 05. lutego 2014r. 41,94%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Źródło: targeto.pl

Tylko najlepsze fundusze

Portfele modelowe targeto.pl tworzą jedynie najefektywniejsze fundusze. Stworzyliśmy 3 rozwiązania różniące się między sobą potencjalnym zyskiem i wysokością ryzyka. Wraz ze wzrostem oczekiwanego zysku rośnie również ryzyko. Najbardziej bezpieczny jest portfel Obligacje Skarbowe, ale oczekiwany zysk jest niski. Za bezpieczeństwo płaci się niższym zyskiem. Najmniej bezpieczny jest portfel Wzrostowe Akcje, ale w zamian inwestor otrzymuje potencjał najwyższego zysku.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.