poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja maj 2019r.

Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja maj 2019r.

autor Redakcja
0 komentarz

Nasz ranking jest już przeliczony. Sporo funduszy zyskało lepsze oceny, część niestety okazała się słaba. Po każdym przeliczeniu efektywności funduszy przystępujemy do weryfikacji naszych portfeli modelowych. W tym miesiącu nie wykonaliśmy tylu zmian, co ostatnio. Wybrane przez nas wcześniej fundusze w większości zachowały swoje oceny efektywności i ryzyka, dlatego zostały w naszych portfelach.

Najlepsze fundusze w portfelach targeto.pl

Nasze portfele mają już ponad 5 lat. W tym czasie udowodniliśmy, że wybierając efektywne rozwiązania, możemy uzyskać wynik lepszy od rynku. Przestrzegamy jednej zasady, która jest wybór najlepszych funduszy. W każdym miesiącu umieszczamy w naszych portfelach tylko najefektywniejsze rozwiązania. Dla funduszy, które straciły swoją skuteczność, nie mamy skrupułów, od razu je usuwamy.

Dla Was stworzyliśmy 3 portfele różniące się między sobą ryzykiem. Z całej grupy najmniej ryzykowny jest Bezpieczne Obligacje, mniejszym bezpieczeństwem, ale wyższym potencjalnym zyskiem charakteryzuje się Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. W jego składzie znajdziemy fundusze inwestujące w obligacje przedsiębiorstw z całego świata o różnym poziomie ryzyka. Ostatnim portfelem jest Wzrostowe Akcje, gdzie poziom bezpieczeństwa jest najmniejszy, ale potencjał zysku najwyższy.

Bezpieczne Obligacje. Wysokie bezpieczeństwo inwestycji, mniejszy zysk

14,66% od pierwszego notowania zyskał portfel Bezpieczne Obligacje. W tym miesiącu postanowiliśmy zwiększyć udział Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) do 90%. Resztę stanowi Skarbiec Global Bond Opportunities.

Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje

bezpieczne obligacje zmiana

Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,28%, a od 05. lutego 2014r. 14,66%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności

Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Wyższy zysk, mniejsze bezpieczeństwo

26,33% w ciągu pięciu lat jest wynikiem bardzo dobrym, zważywszy na charakter inwestycji. W tym portfelu znajdują się fundusze inwestujące w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne. Obecnie w portfelu mamy 3 fundusze z równym udziałem: AGIO Kapitał (AGIO SFIO), UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) oraz UniOszczędnościowy (UniFundusze SFIO).

Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Od początku roku portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskał 1,16%, a od 05. lutego 2014r. 26,33%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 2.Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

Wzrostowe Akcje. Bardzo wysokie zyski oraz najniższe bezpieczeństwo

47,16% w ciągu 5 lat zyskał portfel Wzrostowe Akcje. Na ten wynik zapracowały głównie Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO) i Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO). Nasz portfel powiększył się o jeden fundusz, a dokładny skład znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje

Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 12,87%, a od 05. lutego 2014r. 47,16%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.

Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności

Najlepsze fundusze w portfelach modelowych targeto.pl

W portfelach modelowych umieszczamy zawsze najefektywniejsze fundusze. W każdym miesiącu sprawdzamy ich oceny i w razie konieczności dokonujemy zmian. To sprawia, że nasze wybory mają największa szanse na pokonanie rynku.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.