poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Wpłaty do PPK w praktyce – ile zapłaci pracodawca, a ile pracownik?

Wpłaty do PPK w praktyce – ile zapłaci pracodawca, a ile pracownik?

autor Redakcja
0 komentarz

Wpłaty do PPK, czyli oszczędności gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych to temat, który interesuje zarówno pracodawców, jak i pracowników. W przedsiębiorstwach objętych PPK pracodawca przekaże wpłatę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Jednak musi pamiętać, że w związku z tym, wzrosną koszty zatrudnienia. Natomiast pracownik ze swojej pensji brutto wpłaci do PPK 2%. Co ważne – ta wpłata zostanie pobrana z wynagrodzenia netto. O ile więc zwiększą się koszty pracodawcy? Ile zapłaci pracodawca w praktyce za nowy program emerytalny? O ile procent zmniejszy się pensja? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule, przedstawiając sytuację na przykładach.

Wpłaty do PPK — zarówno te finansowane przez pracodawcę, jak i przez uczestnika — są kalkulowane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek obliczyć wysokość wpłaty i przekazać ją do instytucji finansowej, z którą zawarł umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Ta procedura dotyczy wynagrodzeń za okresy miesięczne i dłuższe. W przypadku pensji wypłacanej częściej np. z tygodniową częstotliwością — składki naliczane i pobierane będą na koniec miesiąca.

Wpłaty do PPK — ile procent zapłaci pracownik, a ile zapłaci pracodawca?

Należy pamiętać, że obowiązek przekazywania wpłat do PPK leży po stronie zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca z własnej kieszeni sfinansuje 1,5% wpłaty — co jest liczone od wynagrodzenia brutto pracownika. Od tej części pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. Pracodawca uwzględni go w zaliczce na podatek dochodowy.

Natomiast pracownik sfinansuje 2% wpłaty, które jest obliczone od wynagrodzenia brutto, ale pobrane będzie od wynagrodzenia netto. Oznacza to, że Twoja pensja zostanie pomniejszona o ponad 2%, jeśli podejmiesz decyzję o uczestniczeniu w PPK.

Niżej analizujemy trzy przypadki wysokości wynagrodzeń pracowników, którzy przystąpią do PPK.

Przez wpłaty do PPK otrzymasz o 114 zł mniej, jeśli dziś zarabiasz 3550 zł netto, ale na PPK wpłynie 175zł

Pracownik zarabia 5 000 zł brutto miesięcznie. Jest uczestnikiem PPK. Ze swojego wynagrodzenia odprowadza wpłatę do PPK w wysokości 100 zł, a pracodawca dorzuca mu 75 zł. Od wpłaty finansowanej przez pracodawcę pracownik zapłaci podatek w wysokości 13,50 zł (75 zł x 0,18  = 13,50 zł).

Wynagrodzenie pracownika przed przystąpieniem do PPK wynosiło 5 000 zł brutto, czyli 3 550 zł netto. Po naliczeniu i pobraniu wpłat jego wynagrodzenie „na rękę” spadnie o 114 zł. Otrzyma zatem 3 436 zł. Za ten miesiąc na jego rachunek PPK wpłynie 175 zł.

W związku z tym, że pracodawca także opłaca wpłaty do PPK — koszty zatrudnienia wzrosną do 6 099 zł.

Wynagrodzenie netto pracownika przed PPK 3 550 zł Wynagrodzenie brutto pracownika 5 000 zł
Wpłata PPK pracownika 100 zł Całkowity koszt pracodawcy 6 024 zł
Podatek od wpłaty pracodawcy 13,50 zł Wpłata do PPK pracodawcy 75 zł
Wynagrodzenie netto pracownika po potrąceniu wpłaty PPK 3 436 zł Całkowity koszt pracodawcy z wpłatą PPK 6 099 zł

Wpłaty do PPK obniżą Twoją pensję o 68 zł, jeśli dziś zarabiasz 2157 zł, ale na PPK zyskasz 105 zł

Pracownik zarabia 3 000 zł brutto miesięcznie, czyli „na rękę” otrzymuje 2 157 zł. Ze swojego wynagrodzenia dokonuje wpłaty do PPK na poziomie 60 zł. Pracodawca przekaże od siebie 45 zł, od których pracownik zapłaci jeszcze 8 zł podatku. Wynagrodzenie netto pracownika po potrąceniach na PPK spadnie do 2 088 zł.

Natomiast po stronie pracodawcy — całkowity koszt zatrudnienia wzrośnie do 3 659 zł po wpłacie do PPK, z 3 614 zł — bez uwzględnienia wpłaty do PPK. Rachunek PPK uczestnika zwiększy się o 105 zł.

Wynagrodzenie netto pracownika przed PPK 2 157 zł Wynagrodzenie brutto pracownika 3 000 zł
Wpłata PPK pracownika 60 zł Całkowity koszt pracodawcy 3 614 zł
Podatek od wpłaty pracodawcy 8 zł Wpłata PPK pracodawcy 45 zł
Wynagrodzenie netto pracownika po potrąceniu wpłaty PPK 2 088 zł Całkowity koszt pracodawcy z wpłatą PPK 3 659 zł

Wpłaty do PPK obniżą Twoją pensję o 227 zł, jeśli dziś zarabiasz 7 034 zł, ale na PPK wpłynie 350 zł

Pracownik, który zarabia 10 000 zł brutto, czyli 7 034 zł netto — ze swojego wynagrodzenia dokonuje wpłaty do PPK w wysokości 200 zł. Pracodawca przekaże 150 zł, a podatek od tej składki wyniesie 27 zł. Wynagrodzenie netto pracownika spadnie więc do 6 807 zł.

Natomiast całkowity koszt pracodawcy wzrośnie do 12 198 zł — wliczając wpłatę PPK, z 12 048 zł bez wliczania wpłaty do PPK. Na rachunek PPK tego uczestnika wpłynie 350 zł.

Wynagrodzenie netto pracownika przed PPK 7 034 zł Wynagrodzenie brutto pracownika 10 000 zł
Wpłata PPK pracownika 200 zł Całkowity koszt pracodawcy 12 048 zł
Podatek od wpłaty pracodawcy 27 zł Wpłata PPK pracodawcy 150 zł
Wynagrodzenie netto pracownika po potrąceniu wpłaty PPK 6 807 zł Całkowity koszt pracodawcy z wpłatą PPK 12 198 zł

Wzory wysokości wpłat do PPK — o ile zmniejszą wynagrodzenie i ile zapłaci pracodawca

Każdy z nas zna wysokość swojego wynagrodzenia. Chcąc poznać wysokości wpłaty do PPK — wystarczy, że od wynagrodzenia brutto wyliczymy 1,5% i 2%. Od części pracodawcy, czyli 1,5% wynagrodzenia brutto, należy odjąć 18% przekazane na podatek.

Jeśli znamy wysokość wpłaty do PPK finansowanej przez siebie (2% wynagrodzenia brutto) i podatek od wpłaty pracodawcy (0,18 * 1,5% od wynagrodzenia brutto) – wystarczy odjąć obie wartości od swojego wynagrodzenia netto.

wynagrodzenie netto pracownika po potrąceniu wpłaty PPK = wynagrodzenie netto pracownika  przed PPK – wpłata PPK pracownika – podatek od wpłaty PPK pracodawcy

Pracodawca zna całkowity koszt wynagrodzenia i wynagrodzenie brutto pracownika. Wystarczy, że kwotę wpłaty PPK – 1,5% od wynagrodzenia brutto pracownika — doliczy do całkowitego kosztu.

całkowity koszt pracodawcy z wpłatą PPK = całkowity koszt pracodawcy + wpłata PPK pracodawcy

Niższa pensja, ale wyższa emerytura — czy warto dokonywać wpłat do PPK?

Nie trudno zauważyć, że w każdym analizowanym przykładzie pracownik otrzymuje niższe wynagrodzenie, niż przed decyzją o uczestniczeniu w PPK. Z tego względu wiele osób chce wypisać się z programu.

Jednak warto zauważyć, że kosztem niższej pensji wypłacanej pracownikowi co miesiąc — zwiększa się jego emerytura w przyszłości. Pobierane pieniądze zasilą jego prywatny rachunek PPK. Do tych pieniędzy będzie miał dostęp w dowolnym momencie i będzie mógł z nich korzystać m.in. w razie choroby swojej lub bliskich. Co więcej — na początku oszczędzania z Funduszu Pracy otrzyma 250 zł wpłaty powitalnej, a co roku 240 zł dopłaty rocznej.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.