Fundusz inwestycyjny

Skarbiec Global Bond Opportunities

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie: a) od 65% do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Bond Opportunities C, b) nie więcej niż 35% Aktywów Subfunduszu w kategorie lokat. Subfundusz lokuje od 65% do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Skarbiec TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 4.19 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 2,04%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bank Citi Handlowy
 • Bossafund
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • Netfund
 • Starfunds
 • TFI Skarbiec

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne skarbowe
 • 95 %
Gotówka
 • 5 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,97 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności145,03 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0162
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne skarbowe95 %
Gotówka5 %