poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Kwiecień korzystny dla wszystkich portfeli

Kwiecień korzystny dla wszystkich portfeli

autor Redakcja
0 komentarz

W ubiegłym miesiącu wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Ich wyniki to: „Bezpieczne Obligacje” (+0,32%), „Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw” (+0,66%), „Wzrostowe Akcje” (+0,44%). W sumie od początku roku ich stopy zwrotu kształtują się odpowiednio na poziomie +1,05%, +2,34%, +8,76%.

Minimalizacja ryzyka przy maksymalizacji zysku

Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia na to, w jakie fundusze akcji lub dłużne warto aktualnie inwestować, bazując na naszym comiesięcznym rankingu. Każdy z portfeli oparty jest na pewnych założeniach mających na celu minimalizację ryzyka przy maksymalizacji zysku. Zarządzanie oraz zmiany w modelu pozostają w naszych rękach. Takie portfele są wygodną opcją pomnażania kapitału, szczególnie dla osób, które same nie mają czasu obserwować, ani analizować rynków, na których wcześniej inwestowali samodzielnie. Dodatkowo z uwagi na naszą kompleksowość na polu analizy inwestycyjnej, portfele modelowe mogą być także wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych inwestorów. Warto też podkreślić, że portfele modelowe kształtowane są w oparciu w 2 najpopularniejsze platformy inwestycyjne: mBank oraz Bossa.

Dokręcamy śrubę w portfelu „Bezpieczne Obligacje”

Portfel modelowy bezpieczne obligacje - skład - wykres
W minionym miesiącu portfel „Bezpieczne Obligacje” osiągnął wysoką stopę zwrotu na poziomie +0,32%, m.in. dzięki zwiększeniu ryzyka portfela. Przy poprzednich zmianach zwiększyliśmy bowiem udział obligacji korporacyjnych oraz instrumentów zagranicznych. Oczywiście wszystko w ramach przyjętych u nas odgórnie norm bezpieczeństwa dla tego portfela, gdzie udział instrumentów zagranicznych to maks. 18%, a udział polskich obligacji korporacyjnych to maks. 25%. Zachęceni dobrym wynikiem, na następny miesiąc również zwiększamy udział zagranicy (o 2 pp. do 18%) oraz krajowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (o 2 pp. do 8%). Jednocześnie minimalnie spadł udział gotówki (o 1 pp. do 5%). Należy przy tym pamiętać, że portfel ten to cały czas najbezpieczniejsze rozwiązanie oparte przede wszystkim o polskie walory. Zmiany idące w kierunku trochę większego ryzyka dotyczą zarówno portfela dla mBank-u, jak i Bossy. Konkretne zmiany oparte o fundusze w portfelu tej drugiej platformy inwestycyjnej znajdziecie na naszej stronie.

Komentarz Zarządzającego, Aleksandra Matusiewicza
W tym miesiącu portfele „Bezpieczne obligacje” oraz „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” platform mBank i Bossa przeszły niewielkie zmiany. W portfelu charakteryzującym się najniższym ryzykiem „Bezpieczne obligacje” mBank w całości zredukowany został Investor Gotówkowy, a na jego miejsce wybraliśmy NN Gotówkowy. W portfelu na platformie Bossa fundusz z Investors TFI zastąpiliśmy funduszami BPS Pieniężny oraz Ipopema Dłużny. Takie zmiany jak zawsze spowodowane są roszadami w naszym Rankingu.

Dobrego się nie zmienia – portfel „Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw”

Portfel modelowy rentowe obligacje - skład - wykres

Zeszły miesiąc to również bardzo przyzwoity wynik portfela „Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw” na poziomie +0,66%. W zasadzie mimo średniego ryzyka inwestycyjnego wypracował on tym razem lepszy zysk nawet od portfela akcyjnego. Usatysfakcjonowani tym rezultatem, wprowadzamy jedynie kosmetyczne zmiany do tego portfela na następny okres. Strukturalnie więc praktycznie nic się nie zmieniło. Cały czas trzon portfela stanowią różne zagraniczne papiery dłużne (81% portfela), w tym obligacje korporacyjne posiadają udział na poziomie 21%. Z kolei polskie obligacje korporacyjne to jedynie 7% portfela, a gotówka stanowi 10%. Wszystko opakowane w fundusze inwestycyjne z najlepszymi ocenami rankingowymi (zarówno ponadprzeciętnymi, jak i wysokimi).

Komentarz Zarządzającego, Aleksandra Matusiewicza
W portfelu „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” obu platform przeprowadziliśmy jedynie kosmetyczne zmiany. Zmniejszaliśmy udział Aviva Investors Obligacji Zamiennych (w przypadku mBank) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Bossa), a zwiększyliśmy zaangażowanie Allianz Obligacji Globalnych, dla obu platform, do 20%.

Największe roszady w portfelu „Wzrostowe Akcje”

Portfel modelowy wzrostowe akcje - wykres - skład
W poprzednim miesiącu portfel „Wzrostowe Akcje” spisał się przyzwoicie, wypracowując zysk na poziomie +0,44%. Portfel ten za sprawą pozytywnego sentymentu na globalnych rynkach akcji wypada również najlepiej od początku roku z wynikiem +8,76%. Z portfela po ponad roku usunęliśmy tym razem fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Choć fundusz ten spisywał się naprawdę przyzwoicie, przyszedł czas na zmianę zarządzającego tym produktem, co ocenami raczej negatywnie. Usunęliśmy też fundusz PKO Surowców Globalny z uwagi na spadek w rankingu. Ogólnie postanowiliśmy nadać świeżości temu portfelowi, wymieniając aż 85% portfela. Na uwagę zasługuje fakt, że zredukowaliśmy pozycję polskich akcji z ponad 50% do poziomu ok. 30%. Widząc szansę na rynku ropy naftowej, zaangażowaliśmy się też w wartości ok. 10% portfela w akcje rosyjskie. Ponadto, poprzez fundusze inwestycyjne, doważamy również cały czas perspektywiczne akcje spółek z sektora nowych technologii. Prawie ¼ portfela to natomiast akcje europejskie rynków rozwiniętych, co oznacza pewien wzrost zaangażowania w ten sektor. Stoją za tym ostatnie bardzo dobre dane makroekonomiczne płynące z Europy Zachodniej. Co istotne, obecnie fundusze portfelowe mają same wysokie oceny w rankingu mierzącym jakości i efektywność zarządzania.

Komentarz Zarządzającego, Aleksandra Matusiewicza
W portfelach „Wzrostowe akcje” standardowo przeprowadziliśmy najwięcej zmian. Dla portfela na platformie mBank postanowiliśmy zostawić jedynie Investor Nowych Technologii. Pozostałą część portfela, czyli 85% podzieliliśmy między fundusze inwestujące głównie na polskiej giełdzie oraz giełdach globalnych. Ciekawostką może być powrót Quercus Rosja do naszego portfela. Widzimy szansę na odreagowanie ostatnich spadków cen ropy, co wsparłoby giełdę w Moskwie. Na portfelu dla platformy Bossa mniej zmian. Największy udział, od początku roku, ma Caspar Akcji Europejskich 20%. Kierowanie się naszym rankingiem przy doborze funduszy potwierdzają wyniki tego funduszu + 17,11% YTD. Reszta portfela została podzielona między polskie i globalne akcje.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.