wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Nasz portfel akcyjny wzrósł blisko 5%!

Nasz portfel akcyjny wzrósł blisko 5%!

by Redakcja
0 comment

Od momentu dokonania ostatnich zmian, tj. 12 maja 2017 roku, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach akcji, najlepszy wynik liczony wg platformy SFI mBank na poziomie +4,62% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw oparte o tę samą platformę zyskały na wartości odpowiednio +1,36% i +0,63%. Warto prześledzić wypracowane wyniki, żeby mieć pełen obraz kondycji inwestycji przed dokonaniem zmian na rachunkach.

Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia na to, w jakie fundusze akcji lub dłużne warto aktualnie inwestować, bazując na naszym rankingu. Każdy z portfeli oparty jest na pewnych założeniach mających na celu minimalizację ryzyka przy maksymalizacji zysku. Zarządzanie oraz zmiany w modelu pozostają w naszych rękach. Takie portfele są wygodną opcją pomnażania kapitału, szczególnie dla osób, które same nie mają czasu obserwować, ani analizować rynków, na których wcześniej inwestowali samodzielnie. Dodatkowo z uwagi na naszą kompleksowość na polu analizy inwestycyjnej, portfele modelowe mogą być także wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych inwestorów. Warto też podkreślić, że portfele modelowe kształtowane są w oparciu o 4 najpopularniejsze platformy inwestycyjne: mBank, Bossa, F-Trust oraz Starfunds. W poniższym zestawieniu prezentujemy przykładowe wyniki na podstawie portfela SFI mBanku.

Jak korzystać z portfeli modelowych Targeto.pl ?

Same najlepiej oceniane fundusze akcyjne

Portfel Wzrostowe Akcje, który w ostatnim okresie osiągnął zysk na poziomie +4,62%, od początku inwestycji, czyli za nieco ponad 3 lata, jest już blisko 40% na plusie. To rozwiązanie, mimo że najbardziej ryzykowne, jest szczególnie atrakcyjne w okresie obecnej hossy, a także w perspektywie długoterminowego inwestowania. Warto podkreślić, że nie ograniczamy się do konkretnego rynku, tylko poprzez fundusze inwestujemy w akcje globalnie.

Wprowadzone zmiany dla tego portfela, na podstawie przeliczonego rankingu, wprowadzają tylko i wyłącznie najlepiej oceniane (ocena A+) na chwilę obecną fundusze. Łącznie aktualnie w naszym portfelu znajduje się 6 produktów, które inwestują zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych.

Więcej zagranicznych obligacji korporacyjnych

Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, który w ostatnim okresie zyskał na wartości +0,63%, od początku inwestycji jest już blisko 20% na plusie. Jest to portfel cechujący się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Podobnie jak w przypadku akcji, nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o alokację geograficzną. Jednocześnie odgórnie przyjęte normy bezpieczeństwa, mówią, że obligacje High Yield nie mogą przekroczyć 25% w całym portfelu modelowym.

Wprowadzone zmiany, jeśli chodzi o tę inwestycję, obejmują przede wszystkim znaczny transfer środków pod zarządzaniem z zagranicznych papierów w stronę polskich obligacji. Tym samym, udział krajowych papierów dłużnych wzrósł o 28 pp. Podstawą wdrożonych zmian było dobranie funduszy obligacji korporacyjnych o możliwie jak najwyższych notach.

Przyzwoity wynik bezpiecznego portfela

Portfel Bezpieczne Obligacje zyskał w ostatnim okresie +1,36%, a od początku inwestycji jest już 12,24% nad kreską. Ostatni wynik wydaje się atrakcyjny, biorąc pod uwagę, że ów portfel jest zdecydowanie najmniej ryzykowny. Rozwiązanie to opiera się przede wszystkim na polskich obligacjach skarbowych. Łączny udział dłużnych papierów zagranicznych i polskich obligacji korporacyjnych powinien być bowiem poniżej 35%.
Wprowadzone zmiany na kolejny miesiąc, przy tym rozwiązaniu, zakładają przede wszystkim wzrost ekspozycji na instrumenty zagraniczne, kosztem krajowej skarbówki. Kluczem wprowadzonych modyfikacji było dobranie bezpiecznych funduszy obligacyjnych o możliwie jak najlepszych ocenach.

Komentarz zarządzającego, Aleksandra Matusiewicza:

„W każdym z 3 portfeli dla platformy SFI mBank zmieniliśmy alokację. Najmniej zmienił się portfel Bezpieczne Obligacje. Całość fundusz NN Gotówkowy (20% portfela) zastąpiliśmy Aviva Investors Obligacji Dynamiczny. Nowy fundusz inwestuje głównie w dług skarbowy Polski oraz pozostałych państw europejskich. Kolejny portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw też przeszedł jedną zmianę. Fundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych został zastąpiony przez KBC mFundusz Obligacji. Zmniejszyliśmy również zaangażowanie w MetLife Obligacji Światowych o 5pp do 25%. Tradycyjnie największe zmiany dotknęły portfel Wzrostowe Akcje. Postanowiliśmy zostawić tylko jeden fundusz – Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek. W miejsce usuniętych funduszy dodaliśmy fundusze inwestujące na rynkach rozwiniętych (30%) oraz rynkach wschodzących (50%)”.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.