wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Nasze portfele dają zarobić!

Nasze portfele dają zarobić!

by Redakcja
0 comment

W piątek, tj 5 sierpnia br. nastąpiły zmiany w naszych portfelach modelowych, takich jak „Bezpieczne obligacje skarbowe”, „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” oraz „Wzrostowe akcje”. Takie zmiany dokonujemy na podstawie comiesięcznych aktualizacji w naszym rankingu bazującym na efektywności i jakości zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez TFI. Wszystko po to, aby nasze portfele były jak najbardziej aktualne i miały jak największy potencjał wzrostu.

Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku, portfele: Bezpieczne obligacje skarboweRentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,61%14,85% i 18,34%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark.

Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia, na to w jakie fundusze akcji lub dłużne warto inwestować. Zarządzanie oraz zmiany w modelu pozostają w naszych rękach. Takie portfele są wygodną opcją pomnażania kapitału, szczególnie dla osób, które same nie mają czasu obserwować, ani analizować rynków, na których wcześniej inwestowali samodzielnie. Dodatkowo z uwagi na naszą kompleksowość na polu analizy inwestycyjnej, portfele modelowe mogą być wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych inwestorów.

Przyjrzymy się bliżej nowym składom portfeli modelowych.

Rosnący apetyt na ryzyko bezpiecznych obligacji

Portfel Bezpieczne Obligacje - wykres - skład portfela przed i po zmianach

Ostatnie zmiany mają na celu przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa portfela. Chodzi o ograniczenie ryzyka i instrumentów powodujących wahania funduszu, względem benchmarku. Jednocześnie zależy nam na jak największej zyskowności inwestycji. W sierpniu alokacja funduszu poszła w kierunku nieco większego ryzyka, związanego z udziałem rynków zagranicznych oraz długu korporacyjnego. Pozostała ona jednak ciągle według przyjętych przez nas odgórnie norm bezpieczeństwa dla tego portfela. Należy przy tym pamiętać, że efektywność funduszy w tym portfelu jest wyższa niż przy samodzielnym inwestowaniu w obligacje skarbowe.

Liczymy na to, że zaistniałe zmiany zwiększą potencjał wzrostowy tego portfela w bieżącym miesiącu.

Rentowne obligacje – bardziej ryzykowne

Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw - wykres - skład portfela przed zmianami i po zmianach

Jako, że ten portfel cechuje średnie ryzyko inwestycyjne, to zaistniałe zmiany mieszczą się w granicach naszej polityki inwestycyjnej – rozpraszania tego ryzyka. W najnowszym składzie portfela modelowego wzrósł udział długu zagranicznego, w tym wysokodochodowych obligacji high yield. Są to papiery emitentów niebędących w stanie zapewnić takiego bezpieczeństwa, jak w przypadku obligacji o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Przyciągają one więc inwestorów oferując wyższe oprocentowanie. Wierzymy zatem, że nieco zwiększone ryzyko inwestycji, znajdzie swoje uzasadnienie w odpowiednio wyższych wynikach portfela.

Przypomnijmy, że ten portfel charakteryzuje zabezpieczenie kapitału przed utratą wartości obligacji, która może występować podczas samodzielnych inwestycji.

Portfel akcyjny podąża za sentymentem rynkowym

Portfel Wzrostowe Akcje - wykres - skład portfela przed zmianami i po zmianach

W sierpniu ten portfel ograniczył w pewnym stopniu swoją partycypację w surowcach, kosztem spółek sektora z nowoczesnych technologii, infrastruktury i informatyki. Jest to związane z relatywnym wyhamowaniem wzrostów surowców w ostatnim czasie. W naszym portfelu kierujemy się najnowszym pozytywnym sentymentem na rynku. Ponadto, przy tym portfelu, należy pamiętać, że ryzyko mierzone odchyleniem standardowym, jest mniejsze niż WIG-u.

O metodologii portfeli modelowych

Zarządzający portfelami Targeto.pl, Aleksander Matusiewicz tak skomentował powyższe zmiany:

„Podstawowym kryterium zmian alokacji każdego portfela modelowego jest nowy ranking, który obliczany jest na początku każdego miesiąca. To on decyduje, które fundusze pojawią się w portfelu, a które należy usunąć. Każdy portfel ma inne, dodatkowe ograniczenia. Przykładowo w przypadku portfela bezpieczne obligacje, ważne jest utrzymanie zaangażowanie zagranicznych obligacji na poziomie nieprzekraczającym 15%. To tłumaczy, dlaczego pomimo tego, że najwyżej został oceniony fundusz UniObligacje Nowa Europa, to jego udział w portfelu nie przekroczył 10%. Portfel charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i ograniczoną zmiennością, dlatego wybierane są głównie fundusze polskich obligacji skarbowych”.

Liczymy więc, że powyższe zmiany przełożą się na lukratywność Waszych inwestycji w najbliższym czasie. Ponadto, w przypadku wyboru naszych usług, o każdych nowych zmianach w portfelach będziemy Was informować w postaci alertów sms i e-mail. Portfele są układane biorąc pod uwagę oferty funduszy na dwóch najpopularniejszych platformach transakcyjnych Supermarket Funduszy mBanku i Bossafund. Na tych platformach można odzwierciedlać zawartość portfeli modelowych stworzonych przez analityków Targeto.pl

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.