FAQ

Portfele modelowe budowane są przez zespół analityków Targeto.pl. Składają się z funduszy, które inwestują w konkretne aktywa (obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, akcje). Fundusze wybierane są z rankingu. W portfelu znajdują się fundusze o najlepszych ocenach jakości i efektywności zarządzania przez TFI. Do wyboru są portfele:

W każdym portfelu może znaleźć się określona liczba funduszy. Dopasowywany jest także ich udział w całości portfela, aby ochronić inwestycję przed stratami.

Rynki, w które inwestują fundusze są szczegółowo analizowane przez zarządzających TFI. Targeto ocenia jakość i efektywność zarządzania funduszami, nadaje oceny rankingowe i wybiera najlepsze fundusze do portfeli.

Portfele są ułożone z funduszy, w które możesz inwestować na platformach: mBank, Bossafund, f-Trust, Starfunds.

Każdy z portfeli modelowych inwestuje w fundusze z innej grupy aktywów.

Bezpieczne obligacje skarbowe – składa się z 2 do 5 polskich funduszy dłużnych skarbowych. Ich udział w portfelu może wynosić nawet 100%. W portfelu znajduje się do 35% funduszy inwestujących w polskie obligacje korporacyjne oraz zagraniczne aktywa.

Rentowne obligacje przedsiębiorstw – składa się z 2 do 5 funduszy dłużnych korporacyjnych. Nie ma ograniczeń geograficznych. Wszystkie fundusze dłużne korporacyjne w portfelu mogą inwestować na zagranicznych rynkach. Fundusze inwestujące w obligacje High Yield nie mogą przekroczyć 25% udziału całego portfela.

Wzrostowe akcje – składa się z 4 do 9 funduszy akcji. Nie ma ograniczeń geograficznych. Wszystkie fundusze akcji mogą inwestować na zagranicznych rynkach. W portfelu nie znajdą się jedynie fundusze akcyjne typu short.

Wkrótce aktywujemy usługę alertów dla portfeli modelowych i portfeli własnych.

Jeśli masz aktywną usługę portfeli modelowych, w wiadomości e-mail otrzymasz podsumowanie zmian w składzie portfela.

Tak. Wszystkie fundusze, które znajdą się w portfelu są widoczne dla użytkownika.

Korzystając z opcji „szczegółowe informacje”, „alerty” i „obserwowane” – możliwe jest sprawdzenie informacji osobno dla każdego fundusz, ustawienie alertów procentowych lub cenowych o zysku i stracie oraz dodanie wybranego funduszu do obserwowanych, aby otrzymywać automatyczne alerty sms i e-mail o zmianach w szczegółach i przyznanych ocenach.