Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Digital Investment Support Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na ulicy Cyfrowej 6 (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email [email protected] albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter informacyjny lub ofertowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Digital Investment Support Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami i ciekawymi ofertami oraz przygotowujemy bezpłatny kontent.
 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa;
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc wysyłać Ci bezpłatne informacje lub zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę przekazania kontaktu do Partnera, który posiada interesującą dla Ciebie ofertę:

* adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, miasta, nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy oraz numeru nip.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych w formularzu kontaktowym, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł otrzymać bezpłatnego contentu, szczegółowych informacji o produkcie lub usłudze.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

 • darmowy newsletter
 • zaproszenia na webinar edukacyjney i kampanie promocyjne
 • niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeśli pod interesującym Cię materiałem, pozostawisz swoje dane, wyrażając tym samym chęć otrzymania informacji o ofercie – Twoje dane zostaną przekazane do Partnerów, którzy udzielą informacji o produkcie lub usłudze. O przekazaniu danych zostaniesz powiadomiony.

Na mocy umów o powierzeniu danych – dane o ruchu na stronie, Twoje dane, takie jak imię lub adres e-mail, czy nr telefonu znajdują się w serwisach wspierających monitorowanie, zarządzenie i komunikowanie, takich jak: Facebook.com, Google, Benhauer, Smartsupp, Smartlook, SMS Api, callPage, hotJar.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook, Inc.  w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018