FAQ

Ranking szereguje fundusze od najlepiej zarządzanych do funduszy najgorzej zarządzanych przez TFI w obrębie jednej grupy (funduszy akcji, obligacji skarbowych, korporacyjnych).

W Rankingu Targeto.pl wydzielone zostały 3 grupy funduszy.

  • Akcyjne - zawiera fundusze, które inwestują w akcje.
  • Dłużne skarbowe tworzą fundusze, które inwestują większość środków w obligacje rządowe.
  • Dłużne korporacyjne dotyczy funduszy, które co najmniej połowę aktywów lokują w obligacje przedsiębiorstw.

Miejsce funduszu w Rankingu Targeto.pl zależy od efektywności funduszu. Ta miara informuje nas o funduszach, które osiągają najwyższe stopy zwrotu przy podobnym poziomie ryzyka. Efektywność funduszu jest wyprowadzana z porównania wskaźników ryzyka dla każdego funduszu do całej grupy oraz ich wyniku na tle benchmarku.

Najbardziej efektywne z funduszy znajdują się na szczycie rankingu i otrzymują ocenę A+. - najwyższą ocenę jakości zarządzania funduszem przez TFI. Ocena oznacza, że fundusz fundusz najlepiej radzi sobie w grupie funduszy, które inwestują na tym samym rynku. Ma najwyższą stopę zwrotu przy podobnym poziomie ryzyka.

Ranking Targeto.pl pokazuje 6 ocen funduszy. Najwyższą oceną jest , którą otrzymują tylko najlepiej zarządzane fundusze dostępne w Polsce.

Z drugiej strony są fundusze o najniższej ocenie .

Poniżej znajdują się wszystkie oceny z ich interpretacja:

Ocena Opis Interpretacja

Najwyższa ocena za efektywność zarządzania funduszem Fundusze w tej grupie osiągają najwyższe stopy zwrotu przy porównywalnym ryzyku (straty kapitału)

Wysoka ocena za efektywność zarządzania funduszem Fundusze w tej grupie osiągają wyższe stopy zwrotu niż reszta grupy przy porównywalnym ryzyku (straty kapitału)

Ponadprzeciętna ocena za efektywność zarządzania funduszem Fundusze w tej grupie osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu na tle grupy przy porównywalnym ryzyku (straty kapitału)

Przeciętna ocena za efektywność zarządzania funduszem Fundusze w tej grupie osiągają przeciętne stopy zwrotu przy porównywalnym ryzyku (straty kapitału)

Niska ocena za efektywność zarządzania funduszem Fundusze w tej grupie osiągają niskie stopy zwrotu na tle grupy przy porównywalny ryzyku (straty kapitału)

Najniższa ocena za efektywność zarządzania funduszem Fundusze w tej grupie osiągają najniższe stopy zwrotu przy porównywalnym ryzyku (straty kapitału)

Ranking wskazuje ocenę efektywności zarządzania funduszem na tle danej grupy. Pokazuje informacje o tym, jaki jest stosunek wyniku funduszu do ryzyka.

Z samej tabeli rankingu dowiesz się:

  • jaka jest aktualna wycena jednostek funduszu,
  • jaka zachodzi zmiana procentowa w sześciu przedziałach czasowych,
  • jaka jest ogólna zmiana punktowa – oznaczana strzałkami: zielona w górę i czerwona w dół

Z listy rankingowej możesz sprawdzać główne parametry funduszu oraz jego szczegóły, korzystając z ikony informacji .

Dodatkowo z listy możesz ustawiać alerty cenowe lub procentowe przy wybranych funduszach, klikając ikonę dzwonka .

Możesz również z poziomu rankingu tworzyć listę obserwowanych funduszy za pomocą ikony oka .

Możesz sortować fundusze według trzech grup. Każda z nich wskazuje inne aktywa, w które fundusz inwestuje, charakteryzuje się także innym stosunkiem zysku do ryzyka.

Grupa funduszy akcyjnych – inwestują w akcje i inne instrumenty udziałowe (np. prawa poboru czy kwity depozytowe). Charakteryzują się:

  • wysoką zmiennością,
  • najwyższym oczekiwanym zyskiem,
  • najwyższym ryzykiem.

Grupa funduszu dłużnych korporacyjnych – inwestują przede wszystkim w obligacje korporacyjne przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym. Dodatkowo mogą inwestować w obligacje o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym. Charakteryzują się niższym zyskiem i ryzykiem niż w przypadku funduszy mieszanych.

Grupa funduszy dłużnych skarbowych – inwestują głównie w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa takie, jak obligacje i bony skarbowe.

Charakteryzują się niską stopą zwrotu oraz są uważane za najmniej ryzykowne fundusze.

Aby ustawić powiadomienie, użyj ikony dzwonka .

Ustawione alerty są dostępne w panelu Moje Targeto, w zakładce Alerty.

Więcej informacji o funduszu znajdziesz po kliknięciu ikonę informacji .

Zostaniesz przeniesiony do szczegółów funduszu. Tam dostępne są m.in. informacje o wskaźnikach efektywności, cenach oraz pliki do pobrania, zawierające informacje o parametrach funduszy.