poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Najlepsze fundusze inwestycyjne we wrześniu 2019r.

Najlepsze fundusze inwestycyjne we wrześniu 2019r.

by Redakcja
0 comment

We wrześniu wyniki funduszy inwestycyjnych były mieszane. Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze jednostek funduszy surowcowych, akcji polskich oraz akcji rynków rozwiniętych. W lepszych nastrojach byli inwestorzy trzymający kapitał w funduszach dłużnych. Wyniki były dodatnie, ale niewielkie. W celu lepszego przedstawienia najlepszych funduszy w naszym podsumowaniu wprowadzamy pewną zmianę. Od tego zestawienia będziemy dzielili fundusze na 6 grup. Dzięki temu wyniki naszych podsumowań będą bardziej szczegółowe.

Dotychczas fundusze dzieliliśmy na 3 główne grupy. Od września zwiększyliśmy liczbę grup, co ma wpływ na bardziej szczegółowe analizy najlepszych funduszy w danym miesiącu. Od teraz obowiązuje podział na akcje polskie, akcje zagraniczne, dłużne korporacyjne, dłużne skarbowe, dłużne uniwersalne oraz surowce.

Najlepsze fundusze akcji polskich

Do tej grupy należą fundusze inwestujące w akcje polskie małych i średnich spółek, dużych spółek oraz we wszystkie akcje polskie bez podziału na wielkość przedsiębiorstw. We wrześniu w tej grupie znalazły się 3 fundusze, wszystkie zarządzane przez Aviva Investors TFI. Zestawienie funduszy z najwyższą oceną znajduje się poniżej.

Tabela 1. Najlepsze fundusze akcji polskich we wrześniu

Najlepsze fundusze akcji polskich we wrześniu

źródło: targeto.p

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych

Ponad połowa najlepszych funduszy we wrześniu należała do grupy akcji zagranicznych. Znalazły się w niej fundusze inwestujące na rynkach wschodzących, w Europie, USA i Azji. Nie wszystkie mogą pochwalić się dodatnią stopą zwrotu, ale na tle konkurencji osiągnęły najlepsze wyniki. Poniżej wszystkie fundusze akcji zagranicznych, które były najlepsze we wrześniu.

Tabela 2. Najlepsze fundusze akcji zagranicznych we wrześniu

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze dłużne skarbowe

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy najlepszym funduszem był, i ciągle pozostaje, Aviva Investors Niskiego Ryzyka. Jest to fundusz, który konsekwentnie ma w tej grupie najwyższa efektywność. Charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem mierzonym odchyleniem standardowym i wysokim stosunkiem zysku do ryzyka. Jest to jeden z najbezpieczniejszych funduszy, ponieważ inwestuje min. 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez władze publiczne i przedsiębiorstwa.

Tabela 3. Najlepszy fundusz dłużny skarbowy we wrześniu

Najlepszy fundusz dłużny skarbowy we wrześniu

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne

W tej grupie znalazły się 4 fundusze. 3 z nich awansowały do najwyższej grupy, a Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) utrzymał miejsce z zeszłego miesiąca. Jest to fundusz, który inwestuje w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne nie mniej niż 40% wszystkich aktywów.

Tabela 4. Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne we wrześniu

Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne we wrześniu

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze dłużne uniwersalne

W tej kategorii znajdują się fundusze, które mogą inwestować w obligacje skarbowe i korporacyjne bez wyraźnego podziału między nimi. We wrześniu w tej grupie znalazły się 2 fundusze, oba zarządzane przez Aviva Investors TFI i inwestujące głównie w dług polskich emitentów.

Tabela 5. Najlepsze fundusze dłużne uniwersalne we wrześniu

Najlepsze fundusze dłużne uniwersalne we wrześniu

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze surowcowe

W zeszłym miesiącu najwyższą efektywność miał Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc inwestujący w spółki zaangażowane w sektorze złota np. wydobycie. Drugim funduszem z najwyższą efektywnością był Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO), który inwestuje w spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem lub przetwarzaniem surowców naturalnych.

Tabela 6. Najlepsze fundusze surowcowe we wrześniu

Najlepsze fundusze surowcowe we wrześniu

źródło: targeto.pl

Najlepsze fundusze we wrześniu

Na początku każdego miesiąca aktualizujemy listę najlepszych funduszy. Od września wprowadziliśmy nowy podział na więcej grup. Dzięki temu zestawienie najlepszych funduszy jest przejrzyste i pozwala wyciągnąć więcej wniosków.

Bezpośredni wgląd do najlepszych znajduje się w tym miejscu.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.