Fundusz inwestycyjny

Schroder ISF Global Gold PLN Hedged A Acc

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata zaangażowanych w sektor złota. Będzie również inwestować bezpośrednio w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto oraz inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy. Fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych. Fundusz nie będzie bezpośrednio nabywać żadnych fizycznych towarów i surowców ani zawierać kontraktów związanych z fizycznymi towarami i surowcami. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Poziom referencyjny: Klasa jednostek uczestnictwa nie jest zarządzana w powiązaniu z żadnym indeksem finansowym. Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka dystrybucji zysków: W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Schroders
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,50%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 EUR / 1 000 USD

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe53,58 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Information Ratio-0,0041
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena12,0156 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,6099
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje97 %
Gotówka3 %