poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Jak inwestować, aby zdobyć kapitał na emeryturę, wakacje, otwarcie biznesu?

Jak inwestować, aby zdobyć kapitał na emeryturę, wakacje, otwarcie biznesu?

autor Redakcja
0 komentarz

W tym tekście podsumujemy wyniki 3 portfeli modelowych przygotowanych dla subfunduszy z oferty NN Investment Partners TFI. Jest to nasz ukłon w stronę wszystkich inwestorów korzystających z oferty tego Towarzystwa, ale przede wszystkim dla wszystkich posiadaczy IKE lub IKZE z funduszami NN Investment Partners TFI. Przygotowane portfele modelowe różnią się między sobą poziomem ryzyka i oczekiwana stopą zwrotu. Omówione propozycje są dopasowane zarówno do wieku potencjalnego posiadacza strategii, jak i horyzontu, czyli czasu, w którym chcą ulokować swoje oszczędności. 

Wzięte zostały pod uwagę także cele finansowe – zarówno te długoterminowe, jak emerytura, przyszłość bliskich, czy kapitał na start własnego biznesu. A także krótkoterminowe – oszczędności na rodzinne wakacje, nowy samochód, sprzęt AGD. Przybliżamy Wam założenia strategii w poniższym artykule.

Portfele modelowe dla zwycięzcy rankingu

Od pierwszej publikacji naszych rankingów IKE i IKZE z funduszami inwestycyjnymi tylko IKE Plus i IKZE Plus znajdują się na najwyższym miejscu, dlatego to właśnie dla klientów NN Investment Partners TFI przygotowaliśmy portfele modelowe. Poniżej przedstawiamy szczegóły każdego z tych portfeli razem ze stopa zwrotu jaką wypracowały w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych. Na początku 2019r. zmieniliśmy skład każdego z nich. Nowy podział subfunduszy jest przedstawiony przy każdym portfelu z osobna.

Strategia bezpieczna – większe wydatki, ale planowane

Podstawą tego portfela, jak sama nazwa wskazuje, jest bezpieczeństwo. Z tego powodu największy udział stanowią subfundusze inwestujące w gotówkę, lokaty i obligacje skarbowe. W tej chwili 85% portfela jest ulokowane w taki sposób. I to jest poziom, który z niewielkimi wahaniami będziemy utrzymywać. Postanowiliśmy wykorzystać fakt, że na polskiej giełdzie jest tanio i widzimy potencjał w tym roku do wzrostów, dlatego 15% stanowi subfundusz NN Średnich i Małych Spółek. Nie jest to duży udział, dlatego wyniki tego subfunduszu nie będą miały znaczącego wpływu na cały portfel. Traktujemy go raczej jako okazję do lekkiego podbicia wyniku całego portfela w 2019r.

W ciągu 3 lat kalendarzowych (2015-12-30 do 2018-12-28) portfel zyskał 10,52%.

NN TFI strategia bezpieczna wynik wykres

Inwestor wybierający strategię bezpieczną ceni bezpieczeństwo i stabilność ponad wysoki zysk. Portfel ten skierowany jest dla osób w wieku 25-60 lat, które chcą oszczędzać od 1 roku do 3 lat na większe, ale zaplanowane wydatki.

Odpowiednia na krótkoterminowe cele:

 • Odłożenie pieniędzy na rodzinne wakacje
 • Zakup sprzętu AGD
 • Kupno nowego samochodu

Założenia do strategii: 

 • Fundusze agresywne (z ryzykiem SRRI 5 i więcej, np. akcyjne) stanowią maksymalnie 10% portfela
 • Fundusze podwyższonego ryzyka (obligacje korporacyjne i High Yield) maksymalnie 10% portfela
 • Fundusze bezpieczne (rynek pieniężny i obligacje skarbowe) do 100% portfela

NN TFI Strategia Bezpieczna - skład portfela

Poznaj fundusze w strategii bezpiecznej:

 1. NN Krótkoterminowych Obligacji
 2. NN Obligacji
 3. NN Średnich i Małych Spółek
 4. NN Oszczędnościowy

Aktualna stopa zwrotu za okres: 30 grudnia 2015 r. – 28 grudnia 2018 r. to 10,52%. Jeśli jesteś ciekaw, jak zmienia się wynik tego portfela lub chcesz utworzyć portfel z tymi funduszami, ponieważ zdecydowałeś się na IKZE od NN Investment Partners TFI – napisz do nas na [email protected]. W tytule wpisz nazwę strategii. STRATEGIA STABILNA.

Strategia umiarkowana – ważne wydatki, w dłuższej perspektywie

W portfelu umiarkowanym spada udział subfunduszy inwestujących w bezpieczne aktywa. Dzięki czemu rośnie potencjalny zysk z inwestycji. Trzeba również pamiętać, że wiąże się to również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa inwestycji. Coś za coś. Nie można utrzymać niskiego ryzyka portfela i jednocześnie oczekiwać wyższego zysku (w porównaniu z portfelem bezpiecznym). Portfel umiarkowany ma 2 razy większy udział subfunduszy akcyjnych. 15% stanowi NN Średnich i Małych Spółek i drugie 15% to NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych.

W ciągu 3 lat kalendarzowych (2015-12-30 do 2018-12-28) portfel zyskał 19,06%.

NN TFI - strategia umiarkowana - wynik - wykres

Strategia umiarkowana przeznaczona jest dla osoby, która zaakceptuje podwyższoną zmienność wycen oraz straty na kapitale w dłuższym okresie czasu. W zamian oczekuje wysokich zysków.

Inwestor wybierający strategię umiarkowaną jest świadomy ryzyk związanych z inwestycja w akcje, dlatego nawet przy większych stratach nie wycofa kapitału. Strategia skierowana jest dla osób w wieku 25-55 lat, które chcą oszczędzać od 3 lat do 7 lat.

Odpowiednia na średnioterminowe cele:

 • Zmiana mieszkania na większe
 • Kupno domu
 • Zgromadzenie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Założenia dedykowane strategii umiarkowanej:

 • Fundusze agresywne (z ryzykiem SRRI 5 i więcej, np. akcyjne) stanowią maksymalnie 50% portfela
 • Fundusze podwyższonego ryzyka (obligacje korporacyjne i High Yield) maksymalnie 15% portfela. Fundusze te znajdują się w portfelu z reguły, kiedy nie ma funduszy agresywnych.
 • Fundusze bezpieczne (rynek pieniężny i obligacje skarbowe) do 85% portfela

NN TFI - strategia umiarkowana - skład portfela

Poznaj fundusze w strategii umiarkowanej:

 1. NN Średnich i Małych Spółek
 2. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 3. NN Krótkoterminowych Obligacji
 4. NN Obligacji
 5. NN Oszczędnościowy

Aktualna stopa zwrotu za okres: 30 grudnia 2015 – 28 grudnia 2018 to 19,06%. Jeśli jesteś ciekaw, jak zmienia się wynik tego portfela lub chcesz utworzyć portfel z tymi funduszami, ponieważ zdecydowałeś się na IKZE od NN Investment Partners TFI – napisz do nas na [email protected]. W tytule wpisz nazwę strategii: STRATEGIA UMIARKOWANA.

Strategia agresywna – ważne cele finansowe i duże wydatki 

W portfelu agresywnym znajdują się jedynie subfundusze inwestujące w akcje. Z tego portfela można uzyskać najwyższą stopę zwrotu, wiąże się to jednak również z najwyższym ryzykiem. Osoby obawiające się wysokiej zmienności nie powinny korzystać z tego portfela. W ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych portfel zyskał 13,13%. Na ten wynik największy wpływ miał ostatni rok, kiedy korekta pojawiła się na rynkach światowych. Z tego powodu w 2018 r. portfel agresywny stracił 15%.

NN TFI - strategia agresywna - wynik

Strategia agresywna jest dla osoby, która godzi się na wysoką zmienność wycen funduszy oraz znaczne straty na kapitale w dłuższym okresie czasu. W zamian oczekuje bardzo wysokich zysków w długim terminie.

Inwestor wybierający strategię agresywną jest świadomy ryzyk związanych z inwestycja w akcje, dlatego nawet przy dużych stratach nie wycofa kapitału. Skierowana jest dla osób w wieku 25-50 lat, które chcą oszczędzać przynajmniej przez 7 lat.

Odpowiednia na długoterminowe cele:

 • Emerytura
 • Przyszłość dziecka (studia, posag)
 • Kupno domu
 • Zgromadzenie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Założenia do strategii:

 • Fundusze agresywne (z ryzykiem SRRI 5 i więcej, np. akcyjne) do 100% portfela
 • Fundusze podwyższonego ryzyka (obligacje korporacyjne i High Yield) maksymalnie 50% portfela. Fundusze te znajdują się w portfelu, z reguły kiedy nie ma funduszy agresywnych.
 • Fundusze bezpieczne (rynek pieniężny i obligacje skarbowe) do 50% portfela

NN TFI - strategia agresywna - skład portfela

Poznaj fundusze w strategii agresywnej:

 1. NN Akcji
 2. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 3. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 4. NN Średnich i Małych Spółek

Aktualna stopa zwrotu za okres: 30 grudnia 2015 – 28 grudnia 2018 to 13,13%. Jeśli jesteś ciekaw, jak zmienia się wynik tego portfela lub chcesz utworzyć portfel z tymi funduszami, ponieważ zdecydowałeś się na IKZE od NN Investment Partners TFI – napisz do nas na [email protected]. W tytule wpisz nazwę strategii. STRATEGIA AGRESYWNA.

Ekspert o założeniach swoich strategii

W moich portfelach mogą się znaleźć dowolne fundusze z oferty NN Investment Partners TFI inwestujące w: akcje, obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, rynek pieniężny, surowce, czy walutę – mówi Aleksander Matusiewicz.

Zanim wybiorę fundusze do portfela, dokonuję dokładnej analizy fundamentalnej (analiza makrootoczenia, w jakim działa fundusz, analizą wskaźnikową) oraz analizy technicznej. Tworząc strategię, dokonywałem zmian funduszy tego samego dnia dla każdego z trzech portfeli – tworzonych dla tego samego okresu.

Wybór funduszu w oparciu o analizę makrootoczenia dotyczy głównie analizy:

 • Dynamiki PKB danego kraju (grupy krajów), w którym inwestuje fundusz
 • Polityki Banku Centralnego (B. Centralnych)
  • Stopy procentowe
  • Inflacja
 • Rynku Pracy
 • Kurs walutowy
 • Polityki budżetowej Rządu

Analiza wskaźnikowa dotyczy:

 • P/E
 • Shiller P/E
 • P/BV

Za pomocą analizy technicznej wyznaczyłem punkty zwrotne, czyli momenty wejścia lub usunięcia funduszu ze strategii. Z racji tego, że inwestujemy w fundusze (opóźnienie w zakupie i sprzedaży) minimalny interwał do analizy wynosi D1. Dopuszczalne są wyższe interwały – tygodniowy, miesięczny. Analizę techniczną ograniczono do niezbędnego minimum:

 • Analiza poziomów wsparcia i oporu
 • Oscylator RSI
 • Oscylator MACD
 • Średnie kroczące

Do strategii wybierałem te rynki, które są tanie (analiza wskaźnikowa). Panują na nich odpowiednie warunki inwestycyjne (analiza makrootoczenia) i są wyprzedane (analiza techniczna). Zmiany na portfelach wykonywałem rzadko. Zawsze musimy mieć potwierdzenie we wszystkich punktach analizy, dlatego w ciągu 3,5 roku wykonałem tylko 8 zmian – podkreśla Aleksander Matusiewicz.

Jeżeli chcesz poznać dokładne informacje o funduszach, które weszły w skład strategii lub masz inne pytania do portfeli analityka – zapraszamy do kontaktu [email protected].

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.