poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Portfele modelowe – podsumowanie 2019 rok

Portfele modelowe – podsumowanie 2019 rok

by Redakcja
0 comment

Portfele modelowe stworzyliśmy, aby pokazać, jak ważna jest efektywność zarządzania w funduszach inwestycyjnych. W te same aktywa inwestuje często kilkadziesiąt funduszy zarządzanych przez różne TFI. Sprawdzając ich efektywność łatwo można wybrać te najskuteczniejsze, czyli najlepsze. Tylko takie fundusze trafiały do portfeli modelowych. Początek roku to odpowiedni czas na ich weryfikację. Zapraszamy do podsumowania naszych strategii za 2019 r. Sprawdźmy, czy portfele pokonały rynek.

Pierwszy z naszych portfeli modelowych — Bezpieczne Obligacje skierowany jest do osób szukających inwestycji bezpiecznych opartych głównie o krótkoterminowy dług skarbowy. Inwestorzy, którzy stawiają na wyższą rentowność od długu skarbowego oraz akceptują zwiększone ryzyko inwestycyjne wybierają portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Najwięcej można zyskać na portfelu Wzrostowe Akcje, ale ryzyko utraty znaczącej części kapitału jest tu najwyższe. Jest to portfel skierowany do doświadczonych inwestorów. Każdy z portfeli został zbudowany pod obecnie 4 najpopularniejsze platformy transakcyjne, na których można nabywać jednostki uczestnictwa, czyli Bossafund, SFI mBank, F-Trust i Starfunds.

Portfel z funduszami obligacji skarbowych — Bezpieczne Obligacje

Najbardziej stabilny portfel, którego głównym zadaniem jest ochrona pieniędzy przed inflacją. Niestety w zeszłym roku portfel dał zarobić 2,60%, co przy grudniowym odczycie inflacji 3,40% wypada niekorzystnie. Grudniowy odczyt zaskoczył wielu analityków. Inflacja w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8%. Pocieszeniem jest fakt, że od czasu utworzenia portfela w lutym 2014 jego wynik jest wyższy od inflacji za ten okres. Bezpieczne Obligacje wypracowały 17,35% wobec inflacji CPI podawanej przez GUS 5,5%. W 2015 r. i 2016 r. w Polsce była deflacja.

Wykres 1. Wynik Portfela Modelowego Bezpieczne Obligacje

źródło: targeto.pl

Portfel z funduszami obligacji korporacyjnych — Rentowne Obligacje

Ten portfel może osiągać wyższe zyski, niż poprzedni, ponieważ w jego składzie znajdują się fundusze inwestujące w dług korporacyjny. Odsetki płacone przez przedsiębiorstwa są dużo wyższe, niż  otrzymywane od obligacji skarbowych. Jednak ryzyko inwestycyjne jest dużo wyższe. Inwestorzy oczekują wyższych odsetek, ponieważ ryzyko upadku emitenta ( w tym wypadku przedsiębiorstwa) jest dużo wyższe niż niewypłacalność Skarbu Państwa. Inwestując swoje pieniądze w fundusze obligacji korporacyjnych trzeba pamiętać o wyższym ryzyku inwestycyjnym. Obligacje korporacyjne nie są bezpieczne jak obligacje skarbowe.

Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw od początku (05-02-2014) zyskał 29,80% wobec 29% BofA ML Global Broad Market Corporate Index.

Wykres 2. Wynik Portfela Modelowego Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

źródło: targeto.pl

Portfel z funduszami akcyjnymi — Wzrostowe Akcje

Najbardziej zmienny portfel nie tylko patrząc na comiesięczną strukturę, ale również notowania. W składzie Wzrostowe Akcje znajdują się fundusze inwestujące w akcje polskie, zagraniczne i surowcowe. Potencjalna stopa zwrotu jest najwyższa, ale ryzyko utraty znacznej części zainwestowanych środków również jest najwyższe. Skierowany do osób z doświadczeniem i wiedzą o rynkach inwestycyjnych.
Portfel Wzrostowe Akcje od momentu uruchomienia zyskał 54,88% wobec 46,70% MSCI ACWI, który jest dla naszego portfela punktem odniesienia.

Wykres 3. Wynik Portfela Modelowego Wzrostowe Akcje

źródło: targeto.pl

Podsumowanie

Każdy z naszych portfeli w 2019r. osiągnął zysk. Co więcej od startu w lutym 2014r. wszystkim udało się pokonać swoje benchmarki. Jest to z pewnością zasługa odpowiedniej selekcji funduszy do portfeli. W każdym miesiącu weryfikujemy ich efektywność. W sytuacji, kiedy dany fundusz ją traci zostaje usunięty z portfela. Wysokie stopy zwrotu łatwiej osiąga się dzięki funduszom efektywnym.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.