poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Inwestujący w nasze portfele mogą liczyć na profity

Inwestujący w nasze portfele mogą liczyć na profity

autor Redakcja
0 komentarz

Prowadzimy równolegle portfele modelowe dla dwóch najbardziej popularnych graczy na rynku bezpłatnych platform inwestycyjnych – mBanku oraz BossaFund. Składy obydwu portfeli z każdej kategorii, są przeważnie identyczne, niemniej czasem zachodzą pewne różnice w zależności od dostępności pożądanych w portfelach funduszy inwestycyjnych na danej platformie transakcyjnej.

W marcu, dokonaliśmy zmian tylko w przypadku portfela „Bezpieczne obligacje” Bossafund oraz portfela „Wzrostowe akcje” zarówno SFI mBanku oraz Bossafund. Przy zmianach w portfelach modelowych kierujemy się niezmiennie naszym rankingiem badającym jakość i efektywność zarządzania funduszami. Dodatkowo dbamy o to, żeby portfele były dobrze zdywersyfikowane, choćby na poziomie samych TFI zarządzających funduszami. W przypadku portfeli „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” żadne zmiany nie były potrzebne, gdyż fundusze, w które inwestowaliśmy dotychczas, utrzymały najwyższe miejsce w rankingu, a innym produktom również nie udało się ich „doścignąć”.

Portfel akcyjny korzysta z hossy

Największą stopę zwrotu na poziomie +1,78%, wypracował w ostatnim miesiącu portfel „Wzrostowe akcje”. Działo się tak za sprawą zarówno naszego doboru najlepszych jakościowo rozwiązań funduszowych do portfela, jak i postępującej hossy na światowych rynkach akcji.
W ciągu ostatniego miesiąca, w obydwu portfelach, tj. SFI mBanku oraz Bossafund, na wyróżnienie zasługuje fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (nasz obecny HotFund) zyskując na wartości +4,72%. Co ważne fundusz wyjątkowo dobrze radzi sobie w warunkach postępujących wzrostów, ale i w okresach słabszej koniunktury. Tym samym jego udział w portfelu nie został pomniejszony na kolejny okres.
Z kolei zarówno z portfela SFI mBanku, jak i Bossafund, usunięte zostały fundusze UniAkcje Wzrostu i Investor Rosja, z uwagi na ich pogorszone wyniki rankingowe. Ich miejsce zastąpiły natomiast fundusze o najwyższych, tj. wysokich ocenach jakości i efektywności zarządzania. Dla portfela SFI mBanku będzie to np. Investor Akcji, czy Agio Agresywny, a dla portfela Bossafund – Skarbiec Top Funduszy Akcji i Agio Agresywny.

W obliczu rozgrzanej koniunktury na światowych giełdach, chcieliśmy jednak podkreślić, iż portfel ten cechuje największe ryzyko inwestycyjne, które może być odczuwalne w przypadku wystąpienia korekty spadkowej na globalnych parkietach. Niemniej w długim terminie to właśnie rozwiązanie powinno przynieść najlepsze wyniki inwestycyjne.

Portfel obligacji przedsiębiorstw pnie się stabilnie do góry

Kolejny miesiąc z rzędu, portfel „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” wypracował dodatni wynik. Tym razem, przy umiarkowanym ryzyku, portfel zyskał na wartości solidne +0,73%.
Za tak dobry wynik odpowiedzialny był trzon portfela, a mianowicie fundusz MetLife Obligacji Światowych (50% udziału), którego wartość wzrosła o +1,25%. Pozostałe fundusze, tj. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego oraz Aviva Investors Obligacji Zamiennych zwiększyły swoją wartość odpowiednio o +0,25% oraz +0,31%.

Portfel ten radzi sobie na tyle dobrze, że niepotrzebne były zmiany w portfelu na kolejny miesiąc. Co warto podkreślić aktualnie, wszystkie fundusze w portfelu mają oceny wysokie i ponadprzeciętne.

Portfel obligacji skarbowych zyskuje na wartości mimo dekoniunktury

W ostatnim miesiącu portfel „Bezpieczne obligacje” zyskał na wartości najmniej, a mianowicie +0,19%. Uważamy to jednak za sukces, w obliczu niekorzystnej koniunktury na rynku obligacji, gdzie rosną rentowności, a spadają ceny. Co ważne, wszystkie fundusze inwestycyjne wchodzące w skład portfela wypracowały dodatnią stopę zwrotu w ostatnim miesiącu, z czego największą na poziomie +0,39% osiągnął Altus Dłużny ASZ kat.A.
Jedyne zmiany w portfelu na nadchodzący miesiąc, zaszły w przypadku portfela Bossafund. Mianowicie fundusz Aviva Investors Depozyt Plus, został zastąpiony funduszem Caspar Ochrony Kapitału. Pomimo, że oba fundusze posiadają ponadprzeciętną pozycję rankingową, decyzja ta została podyktowana faktem, iż drugi z funduszy osiąga lepsze wyniki i cechuje się niższą zmiennością.
Wszystkie fundusze w portfelu „Bezpieczne Obligacje” posiadają ponadprzeciętne oceny jakości i efektywności zarządzania.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.