wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » 3 lata portfeli modelowych – wyniki powyżej 9%!

3 lata portfeli modelowych – wyniki powyżej 9%!

by Redakcja
0 comment

W największym stopniu wzrosła wartość portfela „Wzrostowe akcje”, tj. o blisko +30%. Dla porównania portfele „Bezpieczne obligacje” oraz „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” wzrosły w tym okresie odpowiednio o ok. +10% oraz o nieco ponad 17%. Potwierdza to tezę, że w długim terminie to fundusze oparte na aktywach ryzykownych są najbardziej rentowne.

Kryterium dokonywania zmian alokacji każdego portfela modelowego jest nowy ranking jakości i efektywności zarządzania funduszami przez TFI. Obliczany jest on na początku każdego miesiąca. Na podstawie najnowszych wyników analitycy Targeto.pl decydują, które fundusze pojawią się w portfelu, a które należy usunąć.

W lutym dokonaliśmy zmian w każdym z portfeli. Najbardziej przetasowany został portfel „Bezpieczne Obligacje”. 75% poprzedniej alokacji została zamieniona na 3 nowe fundusze, które inwestują większość środków w dług o krótszym terminie zapadalności. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku rosnących rentowności polskich obligacji skarbowych, które obserwujemy od pewnego czasu. Razem z rosnącą inflacją taka tendencja się utrzyma. Najmniej roszad wykonaliśmy w portfelu „Wzrostowe Akcje”. Świadczy to z pewnością o utrzymującej się wysokiej jakości zarządzania funduszami przez TFI. Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym przeglądem zmian w portfelach modelowych przygotowanych dla inwestorów SFI mBank.

Bardzo dobry wynik portfela akcyjnego

Od momentu dokonania ostatnich zmian, tj. od 5 października 2016 roku, portfel „Wzrostowe Akcje” zyskał na wartości prawie +11%. Za tak dobrym wynikiem, stoi zarówno nasza strategia kładąca nacisk na najlepsze propozycje rankingowe, jak również rynkowa koniunktura sprzyjająca ryzykownym aktywom.

Szczególnie dobrze zachowały się w tym portfelu fundusze: PZU Akcji Spółek DywidendowychInvestor Rosjaoraz PKO Surowców Globalny. Dwa pierwsze z nich, były przez nas polecane również jako Hot Fundy, czyli fundusze naszym zdaniem bardzo perspektywiczne w najbliższym okresie.

Wymienione fundusze mają duży potencjał, w ostatnich roszadach, ich udział pozostał niepomniejszony. Jednocześnie, chcieliśmy podkreślić, że naszym celem jest utrzymywanie portfela złożonego z funduszy wyłącznie o jak najwyższej jakości i efektywności zarządzania.

Było to głównym motywem stojącym za ostatnimi zmianami. Przykładowo usunęliśmy fundusz Aviva Nowoczesnych Technologii, gdyż spadł w rankingu i jedno „oczko”, a jego miejsce zastąpiły fundusze z najwyższą oceną jakości i efektywności zarządzania przez TFI.

Portfel obligacji przedsiębiorstw stabilnie ku górze

Z kolei portfel „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” w blisko 4 miesiące wypracował zysk na poziomie +1,5%. Był to przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę jego średnie ryzyko inwestycyjne, a co za tym idzie umiarkowany potencjał wzrostowy.

Stabilnie, ale z tendencją wzrostową, zachował się trzon portfela, czyli fundusz MetLife Obligacji Światowych(utrzymujemy w nim niezmiennie udział na poziomie 50%), który zyskał na wartości w analizowanym okresie ok. 1%. Za wyższy wynik odpowiedzialny był natomiast fundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Jego stopa zwrotu od momentu ostatnich zmian wyniosła blisko +3%.

Tym samym, na nowy okres zwiększyliśmy jego zaangażowanie w portfelu z 15% do 25%. Patrząc ogólnie, z wprowadzonych zmian, ograniczyliśmy jego ryzyko. Zwiększyliśmy bowiem poziom utrzymywanej gotówki, kosztem partycypacji w zagranicznych obligacjach wysokodochodowych High Yield oraz zagranicznych obligacjach korporacyjnych. Co warto podkreślić aktualnie, wszystkie fundusze w portfelu mają oceny wysokie i ponadprzeciętne.

Rosnąca rentowność polskich 10-latek wpłynęła negatywnie na fundusze obligacji skarbowych

Na tle pozostałych rozwiązań, w okresie od 05.10.16 do chwili obecnej, najgorzej poradził sobie portfel „Bezpieczne obligacje”, którego wartość stopniała o 1,1%. Stoi za tym niekorzystna koniunktura na rynku obligacji, gdzie rosną rentowności, a spadają ceny. Niestety naszym zdaniem, kapryśna koniunktura powinna się jeszcze utrzymać, gdyż przyspieszenie inflacji powinno w pierwszej połowie roku dalej wywierać presję na wzrost rentowności.

W związku z tym, przy ostatnich zmianach, ten portfel przeszedł największe roszady. Utrzymaliśmy 25% zaangażowanie w funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny. Pozostałą część równo podzieliliśmy między Aviva Investors Depozyt PlusInvestor Gotówkowy oraz NN(L) Depozytowy. Są to fundusze inwestujące głównie w dług skarbowy o krótszym terminie, który jest bardziej odporny na rosnące rentowności, niż obligacje długoterminowe.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.