poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Wyjaśniamy dlaczego jeszcze przez rok nie zarobisz na lokacie

Wyjaśniamy dlaczego jeszcze przez rok nie zarobisz na lokacie

by Redakcja
0 comment

Oprocentowanie depozytów w bankach zależy głównie od wysokości stawki referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 1,5%. Z tego powodu – nie licząc ofert promocyjnych lokat, ograniczonych wysokością depozytu (np. do 10 000 zł), terminem (np. na 3 miesiące) lub rodzajem środków (tylko dla nowych klientów) – wysokość oprocentowania lokat jest mizerna.

Część inwestorów szuka zysków na rynku nieruchomości lub giełdowym – głównie ich uwagę przyciągają obligacje korporacyjne. Pozostali trzymają swoje pieniądze na nieatrakcyjnych lokatach i czekają na lepsze czasy. Kiedy one nadejdą? Niestety dla nich najwcześniej w grudniu 2019r. Skąd to wiemy? Dowiesz się z poniższej analizy.

Dlaczego i kiedy stopy procentowe wzrosną – o tym mówi rynek

Nasze analizy opieramy na podstawie kontraktów terminowych na WIBOR 3M. WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki skłonne są udzielić kredytów złotowych innym bankom.

Sama stawka wykorzystywana jest na rynku jako benchmark (punkt odniesienia) dla oprocentowania lokat, kredytów i obligacji korporacyjnych. Dzięki analizie kontraktów terminowych na tę stawkę jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź, na pytanie: Kiedy może wzrosnąć oprocentowanie lokat?

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji finansowych, czy osób indywidualnych duże znaczenie ma nie tylko wysokość bieżących stóp procentowych (stawki WIBOR), ale również tych obowiązujących w przyszłości.

Dzięki kontraktom FRA (forward rate agreement) można zabezpieczyć się, co do wysokości stopy procentowej w przyszłości. Mówiąc inaczej, obie strony kontraktu ustalają wysokość stopy procentowej, jaka będzie obowiązywała w przyszłości np. za 12 miesięcy i przez jaki okres np. 3 miesiące.

Co o wzrostach dowiemy się z FRA?

Kontrakty FRA są notowane na giełdzie. Dzięki zmianom ich ceny jesteśmy w stanie określić, że rynek oczekuje, iż WIBOR 3M wzrośnie w stosunku do dzisiejszej wartości o 0,25 punkt procentowego – najwcześniej za 13 miesięcy, czyli w grudniu 2019 roku.

Wtedy możemy oczekiwać pierwszych podwyżek oprocentowania lokat. Notowania kontraktów FRA zmieniają się w czasie. Jeśli uczestnicy rynku przewidują podwyżki stóp procentowych, to cena kontraktów spada (kwotowane są w systemie 100-stopa procentowa. O tym, w jaki sposób liczyć stopę procentową i czytać oznaczenia kontraktu piszemy na końcu tekstu.

W przypadku oczekiwania spadku stóp kontrakty FRA wzrastają. Na poniższym wykresie przedstawiono wysokość stóp procentowych (WIBOR 3M) wyliczonych z kontraktów FRA z 13 listopada 2018r.

Kiedy zarobisz na lokacie?

Obecnie wartość WIBOR 3M wynosi 1,72%. Pierwszej podwyżki stóp procentowych, czyli wzrostu o 25 punktów bazowych oczekujemy za 13 miesięcy – w grudniu 2019r. Druga podwyżka nastąpić ma w czerwcu 2020r. i przyszła stawka WIBOR 3M wyniesie 2,27%.

Są to oczywiście wyliczenia na podstawie kontraktów terminowych na stopę procentową, których kurs jest zmienny i zależy od podaży i popytu na depozyty międzybankowe, polityki pieniężnej RPP i oczekiwań rynku co do przyszłych stóp procentowych. Obecnie rynek widzi pierwszą podwyżkę stóp dopiero na koniec 2019r.

Oznaczenie kontraktu na WIBOR 3M

  • W tej chwili na rynku giełdowym notowanych jest 13 kontraktów na WIBOR 3M. Rozbijmy na czynniki pierwsze oznaczenie kontraktu F3MWH20 notowanego po cenie 97,85.
  • F – futures
  • 3MW – WIBOR 3M
  • H20 – wygasający w marcu 2020r.
  • cena 97,85 oznacza, że od marca 2020r przewidywany WIBOR 3M wyniesie 2,15% (100 – 97,85).

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.