sobota, 2 marca, 2024
Strona główna » Odpowiedź eksperta: jak działa QE od strony rynku dłużnego?

Odpowiedź eksperta: jak działa QE od strony rynku dłużnego?

by Redakcja
0 comment

Kolejna odpowiedź na ważne pytanie, które padło na spotkaniu z ekspertem Targeto.pl – Aleksandrem Matusiewiczem. Pytanie dotyczyło mechanizmu QE od strony rynku dłużnego. Odpowiedź może być interesująca przede wszystkim dla inwestorów z dłuższym stażem. Pytanie zadał Pan Marcin i brzmiało tak:

Ja chciałbym się dowiedzieć, jak działa QE od strony rynku dłużnego. Które obligacje rosną, spadają, jak przesuwa się krzywa rentowności? W jaki sposób można połączyć analizę rynku długu, jako wskaźnik wyprzedzający dla akcji? Dziękuję i pozdrawiam cały zespół.

 

Na początek przypomnę wszystkim, czym jest tajemniczy skrót QE. To inaczej luzowanie ilościowe (ang. Quantitative easing) – jest to jeden ze sposobów niestandardowej rządowej polityki pieniężnej, stosowany przez banki centralne w celu stymulowania gospodarki narodowej. Luzowanie ilościowe stosowane jest w przypadku, gdy zabiegi tradycyjnej polityki pieniężnej okazały się nieskuteczne. Np. w przypadku, gdy stopy procentowe zostały obniżone do poziomu bliskiego 0 proc. i zabieg ten nie przyniósł pożądanego efektu.

Luzowanie ilościowe (QE) polega na zwiększeniu podaży pieniądza poprzez kupno aktywów finansowych od banków (np. rządowych papierów wartościowych) lub innych papierów z rynku. Korzystanie z mechanizmu luzowania ilościowego niesie ze sobą ryzyko wzrostu cen i inflacji, ponieważ przy zwiększonej podaży pieniądza na rynku ilość dóbr na sprzedaż pozostaje niezmienna.

Analiza rynku długu może służyć, jako wskaźnik wyprzedzający dla rynku akcji. Podstawowa zależność między tymi rynkami mówi, że wzrosty cen obligacji są korzystne dla rynku akcji, a spadki cen obligacji są dla rynku akcji niekorzystne. Patrząc na historyczne zależności między akcjami i obligacjami można wysunąć dwa wnioski.

  1. Istnieje silna dodatnia zależność między tymi rynkami. Sygnałem ostrzegawczym będzie odmienne zachowanie obu rynków.
  2. Po drugie zmiany trendu na rynku obligacji występują wcześniej niż na rynku akcji.

Jeśli oba rynki formują szczyty prawdopodobnie obligacje zaczną spadek jako pierwsze. Analiza rynku obligacji daje sygnały wyprzedzające dla rynku akcji. W najgorszym wypadku sygnały na obu rynkach pojawia się jednocześnie. Analizując rynek akcji warto przynajmniej obserwować rynek obligacji.

QE jest kolejnym etapem ultraluźnej polityki monetarnej prowadzonej przez Banki Centralne. W momencie, kiedy stopy procentowe spadają tak nisko, że ich dalsze obniżanie nie przyniesie zamierzonego skutku Bank Centralny zaczyna program skupu aktywów. Kupuje obligacje od banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych czy instytucji ubezpieczeniowych. Ma to na celu zwiększenie płynności na rynku. Następuje obniżka rentowności skarbowych papierów dłużnych, przez co są one mniej atrakcyjne. Zwiększoną płynność instytucje mogą zainwestować lub wydać inaczej, co ma wpłynąć na poprawę sytuacji gospodarczej. Następuje przeniesienie kapitału z bezpiecznych obligacji na ryzykowne aktywa takie jak obligacje High Yield, czy akcje.

Zwiększenie płynności i obniżenie rentowności papierów dłużnych doprowadziło w USA do wzrostu na rynku akcyjnym. S&P500 w ciągu 3 tur QE zyskał ponad 100%. Jednak to, dlaczego program został uruchomiony i zakończony (przypadek USA) najlepiej prezentuje inflacja. W momencie startu QE inflacja CPI w USA wynosiła 0%, stopy były na rekordowo niskich poziomach 0-0,25%.

Jak wygląda QE w praktyce?

Bank Centralny odkupuje obligacje rządowe od funduszu inwestycyjnego. Bilans BC zwiększa się o wartość zakupu. Fundusz zamiast obligacji ma równowartość w gotówce. Fundusz nie kupuje kolejnych obligacji rządowych, ponieważ przy zwiększonym popycie (ze strony BC) spadają ich rentowności. Przenosi swoje zainteresowanie w stronę amerykańskich przedsiębiorstw kupując ich obligacje. W taki sposób program QE wpływa realnie na gospodarkę. Kolejnym beneficjentem jest giełda. W teorii ma to doprowadzić do spłaszczenia długoterminowej krzywej rentowności obligacji skarbowych, aby stały się one mniej atrakcyjne. Różnica pomiędzy rentownościami krótkoterminowymi a długoterminowymi maleje. Spada wartość premii papierów długoterminowych w stosunku do obligacji krótkoterminowych. Zaczyna rosnąć popyt na obligacje korporacyjne i o ratingu śmieciowym.

 

Wszystkich zainteresowanych także rynkiem akcji zapraszam do lektury wpisu Kiedy spodziewać się wzrostów na rynkach akcji? Więcej informacji o tym, że inwestowanie w fundusze jest dla każdego i swoją przygodę można zacząć już od 100 zł – znajdziesz w tym artykule: Fundusze są dla wszystkich!

A w tym wpisie z pytaniem Pani Moniki z poprzedniego spotkania – znajdziecie więcej o tym, od czego zacząć inwestowanie w fundusze.

W pierwszy piątek miesiąca nasz ekspert – Aleksander Matusiewicz odpowiada na grupie dyskusyjnej na pytania dotyczące inwestowania w fundusze. Zapraszamy do dołączenia do grona najlepiej poinformowanych inwestorów już teraz na Praktycznie o funduszach inwestycyjnych.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.