wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Najlepszy deweloper w Polsce – z którą firmą warto inwestować?

Najlepszy deweloper w Polsce – z którą firmą warto inwestować?

by Redakcja
0 comment

Przeanalizowaliśmy sprawozdania firm deweloperskich za pierwsze półrocze 2017 roku. Badaną grupę zawęziliśmy do 11 deweloperów, którzy w 2016 roku sprzedali najwięcej lokali. Dla nich wyliczyliśmy wskaźniki dotyczące rentowności, zadłużenia i płynności i na tej podstawie wytypowaliśmy firmy, w które (i z którymi) warto inwestować na rynku nieruchomości. Zapraszamy do lektury analizy wyników deweloperów w Polsce.

Po czym poznać, który deweloper w Polsce jest najlepszy? Poznaj elementy analizy wskaźnikowej 

Analiza wskaźnikowa umożliwia zweryfikowanie stanu i rozwoju finansów danej firmy. Dzięki wskaźnikom rentowności, zadłużenia i płynności możemy zapoznać się z kondycją finansową przedsiębiorstwa.  Opierana jest na finansowych relacjach oraz powiązaniach wartości obecnych w sprawozdaniach finansowych. Badając sytuację rynku deweloperów w Polsce należy zwrócić uwagę na 5 wskaźników.

Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)

Pierwszy z trzech wskaźników rentowności przedsiębiorstwa. Wskaźnik rentowności aktywów ROA (ang. Return On Assets) umożliwia zweryfikowanie zdolności posiadanych aktywów do generowania zysku. Innymi słowy, wskaźnik ROA informuje o tym, jak duży zysk uzyskano przy wykorzystaniu obecnie posiadanego majątku przez przedsiębiorstwo. ROA jest istotny między innymi dla instytucji finansowych, które rozważają udzielenie kredytu i podmiotów oceniających możliwość jego spłaty. Im większy wskaźnik ROA, tym lepiej. Optymalna wartość ROA oscyluje na poziomie 10%.

Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Kolejny wskaźnik rentowności. ROE (ang. Return On Equity) stanowi informację o tym, jaki jest stosunek wypracowanego zysku do pojedynczej jednostki kapitału własnego zaangażowanego przez osoby zakładające działalność. Wskaźnik ROE to inaczej stosunek zysku netto do kapitału własnego. Stosunek ten stanowi ogólną wartość majątku przedsiębiorstwa. Tutaj również, im większe ROE, tym lepiej. Optymalnie wskaźnik zwrotu z kapitału własnego powinien oscylować w granicach od 10% do 15%.

Rentowność sprzedaży (ROS)

Ostatni ze wskaźników rentowności. Rentowność sprzedaży (ang. Return Of Sale) to stosunek zysku netto wygenerowanego przez przedsiębiorstwo do jego przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ROS informuje o opłacalności sprzedaży, czyli pozwala dowiedzieć się, jaki osiągnięto przychód ze sprzedaży z jednej złotówki. Im niższa wartość wskaźnika ROS, tym sprzedaż musi być większa, by realizować konkretny zysk. Natomiast, im wyższa wartość wskaźnika, tym dochody osiągane są z większą efektywnością.

Marża operacyjna

Marża operacyjna to iloraz zysku operacyjnego do przychodów firmy i informuje nas o procencie przychodów uzyskanych po odliczeniu kosztów operacyjnych. Koszty operacyjne stanowią ogół kosztów, jakie ponosi firma podczas swojej działalności. Im wyższa marża operacyjna, tym przedsiębiorstwo może pochwalić się lepiej wyrobioną marką na rynku. Poza wielkością, niezwykle istotne jest zachowanie stabilnego poziomu marży operacyjnej.

Zadłużenie ogólne

Zadłużenie ogólne (ang. debt ratio) jest wskaźnikiem finansowym, który prezentuje stosunek kapitału obcego do aktywów ogółem. Zadłużenie ogólne prezentuje szeroki plan struktury finansowej aktywów przedsiębiorstwa, będąc jej najogólniejszym wskaźnikiem. Im większe zadłużenie ogólne, tym kredytodawca spotyka się z większym ryzykiem. Jeśli zadłużenie ogólne przekroczy wartość 0.67, wówczas możemy mówić o zbytnim ryzyku kredytowym. Im mniejszy wskaźnik, tym przedsiębiorstwo jest bardziej samodzielne finansowo.

Najlepszy deweloper w Polsce – wyniki analizy 

Znając teoretyczne podstawy analizy wskaźnikowej, możemy przejść do wyników naszego badania. Poniżej prezentujemy dwa najlepsze przedsiębiorstwa.

Zwycięscy analizy wskaźnikowej I półrocza 2017 roku

Do dwóch bezsprzecznie najlepszych deweloperów w pierwszym półroczu 2017 zaliczamy firmy Murapol oraz Echo Investment. Przedsiębiorstwa równie dobre wyniki uzyskały w całym 2016 roku. Inwestowanie w nieruchomości dewelopera Murapol i Echo Investment stanowi obecnie bezpieczną lokatę kapitału.

ROE, ROA, zadłużenie, marża Murapolu i Echo Investment - najlepszy deweloper

Jak widać po zaprezentowanych wskaźnikach, zarówno Murapol, jak i Echo Investment są firmami o stabilnej pozycji na rynku. Poza akcjami i zyskiem ze wzrostu wartości oraz dywidendy firmy Echo Investment, warto rozważyć inwestowanie w jej obligacje. Poza tym zarówno Echo Investment, jak i Murapol są obecne na rynku obligacji Catalyst.

Interesującą alternatywę stanowią również fundusze inwestycyjne zamknięte (tzw. FIZy) np. Murapol FIZ HRE FIZ AN. Firma deweloperska Murapol zobowiązała się do odkupienia wyemitowanych certyfikatów HRE Murapol FIZ AN od inwestorów, którzy w ten produkt zainwestowali. Wysokość wykupu wynosi 115% ceny nabycia. Możliwa jest po upływie 3 lat.  Co więcej – TFI, które zarządza funduszem szacuje, że jest w stanie osiągnąć wyższą stopę zwrotu z tej inwestycji. Saturn TFI nie daje gwarancji, ale szacuje 9% stopę zwrotu w skali roku – co po upływie 3 lat daje oczekiwaną, szacowaną stopę w wysokości około 27%.

Przegrani analizy wskaźnikowej I półrocza 2017 roku

Nasza analiza wskazała również trzy najgorsze i najmniej stabilne przedsiębiorstwa. Są to: JW. Construction, Polnord oraz Ronson.

ROE, ROA, zadłużenie, marża JW.Construction, Polnord, Ronson - najgorszy deweloper

Trzy zaprezentowane przedsiębiorstwa nie radzą sobie najlepiej. Ich kiepska sytuacja finansowa metodycznie pogłębiała się przez cały 2016 rok. Największy spadek wskaźników finansowych zanotowało przedsiębiorstwo Polnord.

Szczegółową analizę sytuacji na rynku deweloperów w Polsce znajdziesz w naszym raporcie: Jak zarobić na potrzebach mieszkaniowych Polaków. RAPORT rynku deweloperów w Polsce.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.