poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Portfele modelowe Targeto.pl osiągają wysokie zyski – marzec 2019

Portfele modelowe Targeto.pl osiągają wysokie zyski – marzec 2019

by Redakcja
0 comment

Początek roku jest bardzo udany dla rynków akcyjnych. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2019r. WIG zarobił 3,8%. Wynik niezły, ale naszym portfelom akcyjnym udało się go pobić 3-krotnie! Portfel Wzrostowe Akcje zarobił 12,34% w ciągu dwóch miesięcy. Pozostałe portfele – Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw – osiągnęły dobre wyniki. Jest to możliwe dzięki wybieraniu przez nas jedynie najbardziej efektywnych funduszy w swoich grupach. Raz w miesiącu, po przeliczeniu rankingu dokonujemy zmian na portfelach. Fundusze z gorszymi ocenami zastępujemy liderami rankingu Targeto.pl. Przeliczyliśmy ranking za luty i dokonaliśmy zmian na naszych portfelach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Portfel Bezpieczne Obligacje

Skierowany do inwestorów stawiających bezpieczeństwo swoich pieniędzy ponad wysoki zysk. Celem tego rozwiązania jest ochrona środków przed inflacją oraz wzrost wartości. W skład portfela wchodzą głównie fundusze inwestujące na rynku pieniężnym oraz w obligacje skarbowe. Ograniczamy obligacje korporacyjne oraz rynki zagraniczne. Dopuszczalny poziom ich zaangażowania to 15%.

W tym miesiącu utrzymujemy alokację ze stycznia. W ciągu dwóch miesięcy nasze portfele zyskały 0,04%. Wynik bez znaczenia, jeżeli nie porównamy go z tym, co działo się na rynku długu skarbowego. W podanym czasie rentowności 10-letnich polskich obligacji skoczyły o blisko 4%. Wzrost rentowności oznacza spadek cen polskich obligacji, dlatego jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z naszego wyniku. W końcu lepiej nie zarobić niż stracić pieniądze.

Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw

W skład tego portfela wchodzą fundusze inwestujące w obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym oraz bardziej ryzykowne obligacje High Yield.  Udział tych drugich jest ograniczony do 15% całego portfela. Ten produkt skierowany jest do inwestorów szukających wyższych zysków. Ryzyko w porównaniu do Bezpieczne Obligacje jest wyższe.

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu tutaj również nie zdecydowaliśmy się na zmianę alokacji. W rankingu marcowym dla funduszy obligacji przedsiębiorstw nie zaszło wiele zmian, dlatego utrzymujemy skład przynajmniej do następnego przeliczenia rankingu. Do końca lutego Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskały 0,58%.

Wzrostowe Akcje

Najbardziej dochodowy portfel w naszym zestawieniu. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku zyskał 12,34%, a od początku 43,78%. Z drugiej strony należy pamiętać o wysokim ryzyku utraty kapitału. Z tego powodu portfel Wzrostowe Akcje jest odpowiedni dla doświadczonego inwestora, który świadomy jest tego ryzyka.

W tym miesiącu skład naszego portfela został bardzo mocno zmodyfikowany. Usunęliśmy nieefektywne fundusze, a na ich miejsce wprowadziliśmy te z najwyższą oceną. 30% portfela ulokowaliśmy w surowcach, a 70% w funduszach inwestujących na rynkach wschodzących.

Wybieranie najefektywniejszych funduszy ogranicza ryzyko utraty kapitału. Na początku każdego miesiąca publikujemy nowy ranking. Warto śledzić zmiany i wybierać najlepsze fundusze.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.