poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Kolejny raz wszystkie portfele na plusie

Kolejny raz wszystkie portfele na plusie

by Redakcja
0 comment

W ostatnim miesiącu, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach ryzykownych papierów udziałowych, najlepszy wynik na poziomie +1,35% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskały na wartości odpowiednio +0,32% i +0,33%. Warto prześledzić wypracowane wyniki, żeby mieć pełen obraz kondycji inwestycji przed dokonaniem zmian na rachunkach.

Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia na to, w jakie fundusze akcji lub dłużne warto aktualnie inwestować, bazując na naszym comiesięcznym rankingu. Każdy z portfeli oparty jest na pewnych założeniach mających na celu minimalizację ryzyka przy maksymalizacji zysku. Zarządzanie oraz zmiany w modelu pozostają w naszych rękach. Takie portfele są wygodną opcją pomnażania kapitału, szczególnie dla osób, które same nie mają czasu obserwować, ani analizować rynków, na których wcześniej inwestowali samodzielnie. Dodatkowo z uwagi na naszą kompleksowość na polu analizy inwestycyjnej, portfele modelowe mogą być także wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych inwestorów. Warto też podkreślić, że portfele modelowe kształtowane są w oparciu w 2 najpopularniejsze platformy inwestycyjne: mBank oraz Bossa.

Okazały wynik portfela akcyjnego

Portfel Wzrostowe Akcje, który w ostatnim miesiącu osiągnął zysk na poziomie +1,35%, od początku inwestycji, czyli za nieco ponad 3 lata, jest już blisko 33% na plusie. To rozwiązanie, mimo że najbardziej ryzykowne, jest szczególnie atrakcyjne w okresie obecnej hossy, a także w perspektywie długoterminowego inwestowania. Warto podkreślić, że nie ograniczamy się do konkretnego rynku, tylko poprzez fundusze inwestujemy w akcje globalnie.

Wprowadzone zmiany dla tego portfela, po pierwsze ograniczają liczbę funduszy w portfelu. Mając na uwadze Wasz komfort w prowadzeniu portfela, zmniejszyliśmy tym razem ich ilość z 8 do 6. W praktyce bowiem mniejsza liczba koniecznych do dokonania transakcji jest pożądana przez każdego inwestora. Swoją drogą taki ruch z naszej strony nie zaważa na jakości portfela. Po drugie, na podstawie przeliczonego rankingu, wybraliśmy tylko i wyłącznie najlepiej oceniane na chwilę obecną fundusze. Choć jak już wspominaliśmy, nasze inwestycje mają globalny charakter, to cały czas doważamy polskie akcje, gdzie ulokowanych jest ok. 50% portfela.

Komentarz zarządzającego
W tym miesiącu postanowiliśmy ograniczyć liczbę funduszy w portfelu do 6. Różnica między naszymi portfelami dotyczy tylko 2 funduszy. W portfelu dopasowanym do oferty SFI mBank mamy Investor Nowych Technologii (15%). Natomiast w portfelu dopasowanym do oferty BossaFUND – Investor TOP 25 Małych Spółek. Bazę w tym miesiącu stanowią fundusze, które pozwalają inwestować w polskie akcje oraz fundusz Caspar Akcji Europejskich (alokacja tego funduszu wynosi 20% w obu portfelach). Polska giełda w marcu złapała lekką zadyszkę, jednak oczekujemy powrotu do wzrostów w kwietniu. Na razie utrzymujemy zaangażowanie w PZU Akcji Spółek Dywidendowych, ale z powodu doniesień o zmianie zarządzającego i przejściu do Trigon TFI będziemy bacznie przyglądać się temu funduszowi w najbliższych miesiącach. Z powodu zmniejszenia liczby funduszy proporcjonalnie zwiększył się udział tych, które zostawiliśmy w naszych portfelach.

Redukujemy ryzyko w portfelu obligacji przedsiębiorstw

Portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw, który w ostatnim miesiącu zyskał na wartości +0,33%, od początku inwestycji jest już 18,33% na plusie. Jest to portfel cechujący się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Podobnie jak w przypadku akcji, nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o alokację geograficzną. Jednocześnie odgórnie przyjęte normy bezpieczeństwa, mówią, że obligacje High Yield nie mogą przekroczyć 25% w całym portfelu modelowym.

Wprowadzone zmiany, jeśli chodzi o tą inwestycję, obejmują przede wszystkim znaczne ograniczenie ryzyka portfelowego. Obniżyliśmy bowiem udział najbardziej ryzykownych zagranicznych obligacji wysokodochodowych (ang. High Yield), o 21 pp. do poziomu 3%. Jednocześnie udział pozostałych zagranicznych papierów dłużnych wzrósł o 14 pp. do poziomu aż 78%. Obecnie tylko 7% portfela, stanowią krajowe obligacje korporacyjne, a resztę udziału obejmuje przede wszystkim gotówka w polskich złotych.

Komentarz zarządzającego
W tych portfelach ze względu na pewną różnicę w ofercie dystrybutorów będą się one między sobą nieznacznie różniły. Po raz pierwszy od bardzo dawna ograniczyliśmy zaangażowanie w fundusz MetLife Obligacji Światowych do 30% i 25% odpowiednio dla portfela dopasowanego do oferty mBank i Bossa. Taki zabieg nie jest spowodowany gorszą oceną tego funduszu. Po prostu fundusz z oferty Aviva Investors Poland TFI – Aviva Investors Obligacji Zamiennych – otrzymał taka samą ocenę. Fundusz ten wspólnie z funduszem MetLife Obligacji Światowych w tym miesiącu stanowi dla nas bazę. W te dwa fundusze jesteśmy zaalokowani – w przypadku portfela dla oferty mBank na poziomie 60%, a dla oferty BossaFUND jest to 50% portfela.

Portfel mBank składa się dodatkowo z Allianz Obligacji Globalnych (20%) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (20%). W przypadku oferty mBank są to w naszym Rankingu 4 najwyżej ocenione fundusze. Portfel Bossa oprócz wcześniej wymienionych 2 funduszy tworzy w tym miesiącu również Allianz Obligacji Globalnych (15%), Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (20%) oraz Millenium Obligacji Korporacyjnych (15%), który również posiada ocenę ponadprzeciętną i znajduje się tylko w ofercie Bossa.

Portfel bezpiecznych obligacji nie pozostaje w tyle

Portfel Bezpieczne Obligacje zyskał w ostatnim miesiącu +0,32%, a od początku inwestycji jest już 10,38% nad kreską. Zeszłomiesięczny wynik wydaje się atrakcyjny, biorąc pod uwagę, że ów portfel jest zdecydowanie najmniej ryzykowny. Rozwiązanie to opiera się przede wszystkim na polskich obligacjach skarbowych. Łączny udział dłużnych papierów zagranicznych i polskich obligacji korporacyjnych powinien być bowiem poniżej 35%.

Wprowadzone zmiany na kolejny miesiąc, przy tym rozwiązaniu, zakładają przede wszystkim wzrost ryzyka, mimo iż ogólnie portfel ten jest bardzo bezpieczny. Łączny udział dłużnych papierów zagranicznych i polskich obligacji korporacyjnych wzrósł o 21 pp. do poziomu 22%. Wszystko kosztem krajowych obligacji skarbowych, których udział spadł z 93% do 71%. W ramach funduszy inwestycyjnych, w które lokujemy obecnie nasze środki, wzrósł także minimalnie udział gotówki w polskich złotych.

Komentarz zarządzającego
Zarówno w portfelu dopasowanym do oferty funduszy dla klientów mBanku i Bossa przeprowadziliśmy takie same zmiany. Postanowiliśmy ograniczyć wybór do 3 funduszy. Najwyżej ocenianym w tym miesiącu spośród funduszy dłużnych skarbowych został Skarbiec Obligacji Globalnych, to jednak postanowiliśmy ograniczyć jego alokację do 30%. Wprawdzie w polskie obligacje i gotówkę inwestuje 44%, a pozostałą część w zagraniczny dług, to przekroju całego portfela zachowane zostały założenia mówiące o 15% maksymalnym zaangażowaniu w zagraniczne aktywa. Dodatkowym argumentem jest bardzo niska zmienność zachowania się jednostki funduszu. Kolejne dwa fundusze otrzymały ocenę ponadprzeciętną. Są to Altus Dłużny ASZ oraz Investor Gotówkowy, których alokacja wynosi odpowiednio 30% i 40%. Postanowiliśmy zwiększyć alokację funduszu Investor Gotówkowy, ze względu na jego bardzo dobre wskaźniki ryzyka, przede wszystkim niskie ryzyko mierzone rocznym odchyleniem standardowym.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.