poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach w rankingu

Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach w rankingu

by Redakcja
0 comment

Od momentu uruchomienia modeli, tj. od 5 lutego 2014 roku, portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje osiągnęły zysk na poziomie odpowiednio +10,94%, +15,51% oraz +16,22%. Nasze portfele znów zdołały pobić założony benchmark.We wszystkich portfelach zaszły drobne zmiany, wynikające z aktualizacji rankingu. W modelach znajdują się fundusze najlepiej zarządzane z pozytywnymi perspektywami zysku.

Portfel bezpieczne obligacje stracił mniej niż rynek

W ostatnim miesiącu liczonym od 5 września br. do 5 października br., portfel „Bezpieczne obligacje skarbowe” osiągnął minimalną stratę na poziomie -0,04%. We wrześniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen i wzrostem rentowności na krajowym rynku długu. Większa przecena panowała w segmencie obligacji o dłuższym terminie wykupu W efekcie krajowe fundusze obligacji skarbowych, straciły na wartości średnio -0,4%. Warto jednak wskazać na bezpieczeństwo portfela. Podczas nieco większych spadków wycen krajowych funduszy, zachował mimo wszystko stabilność, tracąc relatywnie niewiele. Efektywność funduszy w portfelu jest niewątpliwie wyższa niż przy samodzielnym inwestowaniu w obligacje skarbowe.

W październiku alokacja funduszu poszła w kierunku nieco mniejszego ryzyka, związanego z ograniczeniem udziału rynków zagranicznych oraz długu korporacyjnego.

Portfel obligacji przedsiębiorstw bije benchmark

W trakcie minionego miesiąca nieco lepiej poradziły sobie natomiast fundusze dłużne korporacyjne. Nasz portfel opierający się o nie zyskał na wartości +0,04%. Dla porównania przyjęty przez nas benchmark – BofA ML Broad Market Corporate Index – stracił w tym czasie -0,6%. Kluczem naszej przewagi, jest dobór funduszy do portfela o najlepszej jakości i efektywności zarządzania przez TFI. Portfel ten daje zabezpieczenie dla zgromadzonego kapitału i chroni przed utratą wartości obligacji.

W październiku ryzyko portfela nieco wzrosło – utrzymujemy na chwilę obecną, według przyjętych założeń, maksymalny udział obligacji wysokodochodowych High Yield na poziomie ok. 25%.

Złoto zaważyło na spadku portfela „Wzrostowe akcje”

Ostatni z portfeli, tj, „Wzrostowe akcje” stracił w ubiegłym miesiącu -1,67%. Dla porównania przyjęty benchmark, czyli WIG zyskał na wartości +0,08%. Powodem gorszego od benchmarku zachowania portfela było utrzymywanie zaangażowanie na poziomie po 10%, poprzez fundusz PKO Akcji Rynku Złota, oraz poprzez fundusz PKO Surowców Globalny. Ostatnio mieliśmy do czynienia z największym od kilku lat tąpnięciem notowań złota. Był to efekt obaw przed kontynuacją zacieśniania polityki pieniężnej w USA i pogłosek o możliwości ograniczenia skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny. W związku z tym tegoroczny „rajd” na złocie może dobiegać końca. W woli przypomnienia, portfel ten cechuje największe ryzyko inwestycyjne i od czasu do czasu może nastąpić w nim korekta. Jego długoterminowy trend pozostaje jednak wzrostowy.

Najnowsze zmiany portfela opierają się na wyeliminowaniu dwóch funduszy, które spadły w rankingu jakości i efektywności zarządzania, tj. PKO Akcji Rynku Złota i PKO Akcji Nowa Europa. W zamian do naszej inwestycji dołączyliśmy fundusze Aviva Nowoczesnych Technologii oraz UniAkcje Wzrostu. Liczymy, że te zmiany przełożą się na lepszą kondycję portfela w najbliższej przyszłości.

Podsumowanie zmian – komentarz zarządzającego

„W październiku zdecydowaliśmy się dokonać zmian we wszystkich portfelach. W portfelu „Bezpieczne obligacje” po przeliczeniu Rankingu Targeto.pl postanowiliśmy zrezygnować z funduszu PKO Skarbowy na rzecz Altus Dłużny ASZ. Po analizie sprawozdań finansowych wszystkich funduszy okazało się, że Aviva Investors Obligacji Dynamiczny zmniejszył zaangażowanie w obligacje zagraniczne na rzecz obligacji polskich. Dzięki temu, w ramach naszych założeń do portfela, mogliśmy zwiększyć jego udział w naszym portfelu „Bezpieczne obligacje” do 20%.

Z portfela „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” usunęliśmy całość funduszuAviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych w zamian alokując w Allianz Obligacji Globalnych. W portfelu „Wzrostowe akcje” zmieniliśmy dwa fundusze. Zrezygnowaliśmy z PKO Akcji Rynku Złota oraz PKO Akcji Nowa Europa. Pojawiły się Aviva Nowoczesnych Technologii oraz UniAkcje Wzrostu. Roszady w tych dwóch portfelach podyktowane są zmianami w Rankingu Targeto.pl”.

Mamy głęboką nadzieję, że powyższe zmiany przełożą się na zyskowność Waszych inwestycji w najbliższym czasie. Należy pamiętać, że wprowadzone zmiany warto dokonywać jak najszybciej na swoich portfelach, celem utrzymania efektywności portfeli na najwyższym poziomie.

W przypadku wyboru naszych modeli — dopasowanych do oferty Bossafund lub mBank — o zmianach będziemy Was informować przede wszystkim sygnałami sms i e-mail. Szybkie reagowanie na zmiany, jakie wprowadzają specjaliści Targeto.pl i przenoszenie ich na operacje na platformach pozwoli na osiągnięcie modelowych wyników w portfelu.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.