wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » [PORTFEL TARGETO NN TFI]: Strategia umiarkowana na ważne cele

[PORTFEL TARGETO NN TFI]: Strategia umiarkowana na ważne cele

by Redakcja
0 comment

Strategia umiarkowana to druga z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. własne mieszkanie, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest umiarkowane, większe niż w strategii Bezpiecznej, ale niższe niż w strategii Agresywnej.

Przy tworzeniu wszystkich trzech modelowych propozycji zostały wzięte pod uwagę:

 • aktualna oferta funduszy inwestycyjnych NN TFI
 • wyniki i perspektywy wybranych funduszy
 • poziomy bezpieczeństwa — wrażliwość na ryzyko
 • przykładowe cele finansowe

Strategia umiarkowana dla funduszy NN TFI – 5 funduszy z zadowalającym wynikiem

Założenia dedykowane strategii umiarkowanej:

 • Fundusze agresywne (z ryzykiem SRRI 5 i więcej, np. akcyjne) stanowią maksymalnie 50% portfela
 • Fundusze podwyższonego ryzyka (obligacje korporacyjne i High Yield) maksymalnie 15% portfela. Fundusze te znajdują się w portfelu z reguły, kiedy nie ma funduszy agresywnych.
 • Fundusze bezpieczne (rynek pieniężny i obligacje skarbowe) do 85% portfela

Poznaj fundusze w strategii umiarkowanej:

 1. NN Średnich i Małych Spółek
 2. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 3. NN Krótkoterminowych Obligacji
 4. NN Obligacji
 5. NN Konserwatywny

Aktualna 5-letnia stopa zwrotu za okres: 30 czerwca 2015 – 30 czerwca 2020 to 23,11%.

Strategia miała swój start 05-02-2014. Średnioroczna stopa zwrotu wynosi 4,23% 

Strategia dla inwestora rozważnego, akceptującego zmienność i oczekującego zysków

Strategia umiarkowana przeznaczona jest dla osoby, która zaakceptuje podwyższoną zmienność wycen oraz straty na kapitale w dłuższym okresie. W zamian oczekuje wysokich zysków.

Inwestor wybierający strategię umiarkowaną jest świadomy ryzyk związanych z inwestycja w akcje, dlatego nawet przy większych stratach nie wycofa kapitału. Strategia skierowana jest dla osób w wieku 25-55 lat, które chcą oszczędzać od 3 lat do 7 lat.

Cele duże i ważne — planowane w dalszym horyzoncie

 • Zmiana mieszkania na większe
 • Kupno domu
 • Zgromadzenie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

To przykładowe cele finansowe, na które możesz powiększać swój kapitał w okresie od trzech do siedmiu lat z naszą strategią. Jeśli skład portfela jest dla Ciebie zadowalający — możesz również wykorzystać te podpowiedzi do utworzenia portfela IKE, IKZE i inwestować długoterminowo na swoją prywatną emeryturę.

Dlaczego warto skorzystać z gotowej strategii dla funduszy NN TFI?

Przede wszystkim oszczędzasz czas. Do portfela zostały wybrane fundusze znajdujące się aktualnie na liście dostępnych funduszy na oficjalnej stronie dystrybutora — czyli NN TFI. Fundusze zostały poddane szczegółowej analizie i ocenie przez specjalistów. Te z najlepszymi wynikami i perspektywami — trafiły do portfela modelowego. Dla każdego funduszu podany jest jego udział do całości portfela. Taki układ pomaga w rozproszeniu ryzyka i podtrzymania wyniku.

Masz swojego prywatnego e-doradcę. Portfel ten jest stale monitorowany przez analityka. Jest również odpowiednio zarządzany. Oznacza to, że cyklicznie są dokonywane zmiany, które wspierają wynik portfela. O wszystkich zmianach informujemy w mailingu, wpisach na blogu oraz na naszych kanałach social media. Dzięki temu przykładowy portfel jest pod stałą, profesjonalną opieką. Jeśli potrzebujesz wsparcia w pierwszych zmianach na swoim rachunku — napisz do nas na chacie lub zostaw wiadomość e-mail: [email protected]

W każdej chwili możesz zmienić strategię, korzystając z naszych podpowiedzi w wyborze funduszy. Pozostałe strategie dostępne są tutaj:

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.