sobota, 2 marca, 2024
Strona główna » Jak zarabiać, gdy oprocentowanie obligacji spada?

Jak zarabiać, gdy oprocentowanie obligacji spada?

by Redakcja
0 comment

Obligacje skarbowe są popularnym miejscem lokowania oszczędności Polaków. Papiery te kojarzą się głównie z alternatywą dla lokaty bankowej czy depozytu. Są bezpieczniejsze niż produkty bankowe, ponieważ są gwarantowane przez Skarb Państwa. Oczywiście na świecie zdarzały się przypadki, że kraje bankrutowały i nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań, ale są to relatywnie rzadkie przypadki i dotyczą garstki krajów. Oprocentowanie obligacji może zmieniać się w czasie, rosnąć lub spadać. Jak zatem można zyskiwać, gdy spodziewamy się spadku oprocentowania obligacji?

Obligacje – cena i oprocentowanie

Na samym początku warto wiedzieć, że obligacje mają zarówno swoją cenę, jak i swoje oprocentowanie. Te wartości zależną od wielu czynników występujących w gospodarce danego kraju i w gospodarkach światowych. Jednak, żeby nie wchodzić bardzo głęboko w szczegóły i zawiłe analizy, możemy to uprościć do uzależniania oprocentowania obligacji od poziomu stóp procentowych i oczekiwań co do ich poziomu w przyszłości. Stopy procentowe w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej. Im stopy procentowe są wyższe, tym i oprocentowanie Obligacji Skarbowych też jest wyższe – wtedy otrzymujemy większe odsetki. Z kolei czym stopy procentowe są niższe, tym i oprocentowanie papierów dłużnych też jest niższe – wtedy otrzymujemy mniejsze odsetki. Jednak wraz ze spadkiem oprocentowania obligacji, rośnie ich cena. Jest to kluczowe w zrozumieniu funkcjonowania rynku obligacji skarbowych. Zależność ceny i oprocentowania jest odwrotnie proporcjonalna. Wyższa cena – niższe oprocentowanie. Niższa cena – wyższe oprocentowanie.

Kiedy cena obligacji może rosnąć?

Zawirowania na rynku akcji są z reguły dobrym czasem dla rynku obligacji. Chcąc podzielić rynki na bezpieczne i ryzykowne zestawia się ze sobą właśnie rynek akcji (ten bardziej ryzykowny) i rynek obligacji (ten bardziej pewny i bezpieczny, bo gwarantowany przez Skarb Państwa). Bywa więc tak, że inwestorzy, którzy ulokowali swoje środki najpierw w akcje, następnie z powodu paniki je wycofują, przeznaczają je następnie na zakup obligacji. Czyli zmieniają alokację aktywów z ryzykownych do bezpiecznych. Wtedy ceny obligacji mogą rosnąć, a oprocentowanie spadać. Jeśli dodatkowo pojawiają się obawy o spowolnienie gospodarcze lub recesję, to bank centralny może zdecydować się na cięcie stóp procentowych, aby ratować gospodarkę. Wtedy ceny obligacji mogą jeszcze bardziej wzrosnąć.

Jak zyskiwać na spadku oprocentowania obligacji?

Kupując obligacje od Skarbu Państwa, nabywamy je za stałą cenę. Jedyne co dostajemy, to z góry określone oprocentowanie. To stanowi nasz zysk przed opodatkowaniem. Jeśli stopy procentowe spadną, to spadnie też oprocentowanie obligacji nowych emisji. Wtedy kupno nowych obligacji przyniesie mniejszy zysk. Jak zrobić, aby mógł być on jednak większy? Tym zajmują się fundusze dłużne, dla których najważniejsza jest cena obligacji. Dla przykładu bardzo dobrze radziły sobie w ostatnim czasie fundusze NN Obligacji (NN Parasol FIO) oraz Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO).

Wykres 1. 3-letnie notowania NN Obligacji (NN Parasol FIO)

NN Obligacji

źródło: targeto.pl

W ciągu 3 lat fundusz NN Obligacji (NN Parasol FIO) zyskał 14,87% przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki. Fundusze dłużne skarbowe mogą być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo w mniej pewnych czasach.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.