sobota, 2 marca, 2024
Strona główna » Investor Top 25 Małych Spółek – najlepsze z najlepszych giełdowych maluchów

Investor Top 25 Małych Spółek – najlepsze z najlepszych giełdowych maluchów

by Redakcja
0 comment

Fundusz Investor TOP 25 Małych Spółek od początku roku zarobił 9,5%. Miejmy nadzieję, że ten solidny wynik zostanie powtórzony i w następnym roku, ponieważ sytuacja fundamentalna, czyli ogólna sytuacja ekonomiczna, wielu małych i średnich spółek jest dobra lub bardzo dobra. Tak przynajmniej uważa Łukasz Hejak, zarządzający funduszem. Co prawda, niepokoją nie najlepsze dane makroekonomiczne, czy krajowa polityka, jednak potencjał do wzrostów tych najmniejszych spółek powinien być stosunkowo duży. Wszak wycenianie są one obecnie tanio, a przy odpowiedniej selekcji spółek, zarządzający jest w stanie zdziałać jeszcze dużo dla inwestorów.

Co najmniej 70% akcji małych spółek w portfelu

Warto zauważyć, że polityka inwestycyjna tego funduszu koncentruje się na relatywnie małych spółkach. Na chwilę obecną, fundusz inwestuje bowiem 71% aktywów w akcje (docelowo może mieć ulokowane w nich nawet 100%), głównie małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Ponadto lokuje swoje środki w inne instrumenty, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w 25% w gotówce w PLN oraz innych aktywach, w tym w dłużnych papierach wartościowych.

Zarządzający szukają okazji w sektorze MiŚ

Zdaniem zarządzającego, o niewygórowanych wycenach małych i średnich spółek świadczą kolejne wezwania ogłaszane przez inwestorów strategicznych lub fundusze typu private equity. Łukasz Hejak podkreśla, że podstawą inwestowania w tzw. misie (małe i średnie spółki), jest selekcja i na tym koncentruje się Investor Top 25 Małych Spółek. Tym samym, można podejrzewać, że fundusz będzie skupiał swoją uwagę m.in. na eksporterach, którym służy aktualnie słabnący złoty, którego mocne umocnienie jest w najbliższym czasie praktycznie nieprawdopodobne. Ponieważ brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znacznego umocnienia złotego, można liczyć na to, że eksporterzy pozostaną grupą wyróżniającą się na warszawskim parkiecie – podkreśla Łukasz Hejak.

Co więcej, małe i średnie spółki to na warszawskiej giełdzie nadal segment, w którym najłatwiej trafić na okazję inwestycyjną, czyli atrakcyjnie wycenianą firmę o dobrych perspektywach wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Szukamy przede wszystkim firm z pomysłem na rozwój i wzrost wartości, przemyślaną strategią i zarządem, który jest w stanie ją zrealizować dbając przy tym o interes wszystkich akcjonariuszy. Oceniając spółkę bardziej patrzymy na strukturę jej bilansu, generowane przepływy finansowe i skuteczność realizacji strategii, niż na raportowany zysk. Uważam, że kierując się tymi kryteriami sektor spółek o niższej kapitalizacji daje możliwość znalezienia ciekawych firm – tłumaczy zarządzający.

Biotechnologiczne i biomedyczne innowacje w portfelu

Na koniec czerwca 2016 roku, zarządzający funduszem, Łukasz Hejak, posiadał 40 spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy, bo ok. 10-procentowy udział utrzymywał on w firmie Mabion S.A. Jest ona pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. Przedmiotem działalności tej firmy jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych. Są to leki oparte na technologii przeciwciał monoklonalnych (przeciwciała otrzymywane z jednego klonu odpowiednich limfocytów, czyli komórek wchodzących w skład układu odpornościowego), która stanowi dzisiaj fundament walki z m.in. nowotworami.

W dalszej kolejności pod względem wielkości udziału, zarządzający, blisko 4% swoich środków postawił na akcje Adiuvo Investment S.A. Firma ta rozpoczęła działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Zapewnia ochronę własności intelektualnej, walidację technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwanie certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku. Dzięki temu, Adiuvo jest w stanie podporządkowywać regułom handlowym projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Firma poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów nutraceutycznego (wszelkie surowce, czy substancje pochodzące z naturalnej żywności, które zapewniają dodatkowe korzyści zdrowotne dla organizmu, ponad podstawowe ich wartości odżywcze) oraz segmentu urządzeń medycznych i ‘digital health’ (zespojenie cyfrowych i genomowych odkryć w obszarze zdrowia, opieki zdrowotnej, życia i społeczności).

Zarządzający stawiają m.in. na rynek czarterowy w Polsce

W top 3 pod względem wielkości udziału w portfelu funduszu, znajduje się również spółka Enter Air S.A. Jest ona polską czarterową linią lotniczą, przy tym jest liderem rynku czarterowego w Polsce oraz obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Otrzymane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, iż udało im się wejść do grona najlepszych przewoźników lotniczych w kraju. Enter Air posiada sześć stałych baz operacyjnych – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Manchseterze. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta polskie takie jak: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie Zachodniej.

Jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?

Jak powszechnie wiadomo, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Także po stronie inwestycji w małe i średnie spółki można aktualnie takowe wymienić. Niestety „misie” od dłuższego czasu borykają się z dwoma wyzwaniami – niepewnością odnośnie kształtu systemu emerytalnego i niską płynnością. Choć wicepremier Morawiecki przedstawił plan zakładający utrzymanie kapitałowego filara systemu emerytalnego, to jednak niedawno z Ministerstwa Pracy znów wyszedł sygnał o możliwości całkowitej likwidacji OFE i nacjonalizacji należących do nich aktywów. Niepewność jest jednym z czynników, którego inwestorzy nie lubią najbardziej, a niestety politycy dbają o to, by stale wpływał on na wyceny i aktywność na GPW – tłumaczy Łukasz Hejak.

Pewnym ryzykiem może być również stosunkowa duża koncentracja w jednej spółce, jakim jest w tym przypadku firma Mabion S.A. Z jednej strony może to być odbierane jako szansa na szybszy wzrost portfela funduszu, jednak z drugiej – generuje dodatkowe ryzyko.

Przystępny fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzyko

Fundusz ten cechuje podwyższone ryzyko inwestycyjne, z uwagi na ścisłe powiązanie z rynkiem akcyjnym. Przeznaczony jest więc dla inwestorów nie tylko liczących na ponadprzeciętne zyski, ale również akceptujących możliwość poniesienia większej straty. Na wejściu, minimalna wpłata wynosi zaledwie 100 zł, zatem jest bardzo przystępny dla każdego inwestora.

Analitycy Targeto.pl, badający wnikliwie rynki m.in. pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej, nadali funduszowi pozytywną 12-miesięczną perspektywę wzrostu, dla klas aktywów znajdujących się w portfelu Investor Top 25 Małych Spółek. Ponadto, fundusz ten posiada wysoką jakość i efektywność zarządzania przez TFI. Warto go obserwować. Może być doskonałą inwestycją na czarną godzinę, emeryturę lub inne cele, których horyzont jest dalszy niż najbliższe 5 lat.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.