poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » [RnŻ] Już za rok część naszej pensji będzie inwestowana w fundusze zdefiniowanej daty – POZNAJ JE!

[RnŻ] Już za rok część naszej pensji będzie inwestowana w fundusze zdefiniowanej daty – POZNAJ JE!

autor Redakcja
0 komentarz

Podczas najbliższego spotkania w ramach Rynków na Żywo kontynuowany będzie temat zmian w systemie emerytalnym i nowo powstałych pracowniczych planach kapitałowych. Każdy pracujący będzie miał możliwość przystąpienia do PPK. Warto więc poznać je bliżej.

Na najbliższym spotkaniu przyjrzę się Funduszom Zdefiniowanej Daty (FZD), w które będą mogły być zainwestowanie nasze wpłaty. Odpowiem na pytania:

 • czym są Fundusze Zdefiniowanej Daty?
 • w co dokładnie będą mogły inwestować?
 • gdzie znajdziemy szczegółowe informacje o nich?
 • czy będzie można mieć kilka funduszy w swoim portfelu?

Serdecznie zapraszamy do oglądania Rynków na Żywo dziś 25 września o godzinie 10.30 oraz zadawania pytań w trakcie wystąpienia lub w tym wpisie. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną zgromadzone i opublikowane w tym wpisie.

Czym są Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD)?

Zgodnie z projektem ustawy o PPK, każda instytucja – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Zakład Ubezpieczeń czy Powszechne Towarzystwo Emerytalne będzie musiało mieć w swojej ofercie pięć Funduszy Zdefiniowanej Daty (FZD). Będą się one różniły między sobą podziałem – wielkości części udziałowej i dłużnej.

 • Fundusz, który osiągnął zdefiniowaną datę – część udziałowa nie będzie mogła być większa niż 15%, a cześć dłużna mniejsza niż 85%;
 • Fundusz z datą 5 lat przed zdefiniowaną datą – część udziałowa będzie się wahała między 10-30%, a część dłużna między 70-90%;
 • Fundusz z datą 10 lat przed zdefiniowaną datą – część udziałowa będzie wahała się między 25-50%, a część dłużna między 50-75%;
 • Fundusz z datą 20 lat przed zdefiniowaną datą – część udziałowa będzie wahała się między 40-70%, a część dłużna między 30-60%;
 • Fundusz początkowy – część udziałowa będzie wahała się od 60-80%, a część dłużna od 20-40%.

Przykładowe PPK, z określoną datą mogłyby więc wyglądać następująco:

 • PPK 2045
 • PPK 2040
 • PPK 2035
 • PPK 2025
 • PPK 2020

Nazwy z pewnością będą się różniły, w zależności od instytucji, która będzie zarządzała PPK. Natomiast zgodnie z ustawą – muszą posiadać zdefiniowaną datę.

Fundusze Zdefiniowanej Daty, czy inaczej nazywane Fundusze Cyklu Życia to ważny filar reformy emerytalnej. Zadaniem tychże funduszy jest lokowanie środków, zgromadzonych w PPK, dążąc do osiągnięcia:

 • bezpieczeństwa,
 • efektywności dokonywanych inwestycji,
 • ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Fundusze Zdefiniowanej Daty są skierowane do osób przechodzących na emeryturę w konkretnym roku. Zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego ma być osiągnięte poprzez wykorzystanie odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty, zgodnie z wiekiem uczestnika takiego funduszu.

Więcej podstawowych informacji o samym PPK przeczytasz w artykule Czy PPK uratują system emerytalny?

W co dokładnie będą mogły inwestować?

Fundusze Zdefiniowanej Daty, czyli Fundusze Cyklu Życia będą mogły inwestować w aktywa denominowane w złotych oraz w walutach państw członkowskich Unii Europejskiej i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) DO 30% lokat.

Fundusze Zdefiniowanej Daty będą inwestowały w dwie części:

 • część dłużną

Minimum 70% ma być zainwestowane w papiery wartościowe, emitowane przez SP, NBP, JST, EBC lub w depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni. Maksymalnie 30% będzie można mieć zainwestowane w pozostałe aktywa (do 10% w instrumenty bez ratingu inwestycyjnego, czyli wyniku publikowanego przez agencję ratingową, jaki respektuje Europejski Bank Centralny).

 • część udziałową

Minimum 40% będzie można zainwestować w akcje, PDA, PP z WIG20. Maksymalnie do 20% w akcje, PDA, PP z WIG40. Minimum 20% w akcje, PDS, PP z giełd zagranicznych oraz maksymalnie 10% w pozostałe instrumenty udziałowe z pozostałych indeksów, w tym również w New Connect.

Gdzie znajdziemy szczegółowe informacje o nich?

Najwięcej informacji o założenia PPK znajdziemy w ustawie, którą w całości można przeczytać pod tym linkiem, rozdział 6. od artykułów 36 do 48. Po uruchomieniu programu najwięcej informacji o szczegółach funduszy zdefiniowanej daty znajdziemy w Polityce Inwestycyjnej. To w tym dokumencie więcej przeczytamy m.in.:

 • o poziomie ryzyka inwestycyjnego, który będzie zależał od wieku uczestnika,
 • zmianach w inwestycjach, zachodzących w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika.

Poziom ryzyka inwestycyjnego jest rozumiany w sposób następujący: czym bliżej zdefiniowanej dla uczestnika daty – zmniejsza się część udziałowa, a rośnie część dłużna. Ryzyko zatem będzie spadało wraz z rosnącym wiekiem uczestnika PPK.

Więcej informacji o PPK znajdziemy również na portalu, jaki w przyszłości zamierza stworzyć ustawodawca. To tam znajdziemy:

 • informacje o planach kapitałowych,
 • obowiązki i uprawnienia dla pracownika i pracodawcy,
 • stan zgromadzonych środków,
 • oferty, regulaminy i kluczowe informacje.

Czy można zmienić dopasowany do nas fundusz zdefiniowanej daty?

Zgodnie z ustawą zostaniemy dopasowani do funduszu zdefiniowanej daty zgodnie z naszym wiekiem. Jednak nasza pisemną zgodę możemy zostać odłączeni do innego funduszu zdefiniowanej daty (min. 10% środków). Dokonywanie zmian będzie możliwe dwa razy do roku i nie będzie obciążone opłatami.

Czy będzie można mieć kilka PPK?

Tak. Będzie można posiadać kilka PPK, jeśli będziemy zatrudnieniu w kilku firmach.

Kogo obejmą PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są quasi-obowiązkowe do każdego pomiędzy 19 a 55 rokiem życia. Osoby w wieku 55-69 lat będą mogły uczestniczyć w PPK w sposób całkowicie dobrowolny, nie będą zapisywane do automatycznie i nie będą musiały składać deklaracji o odstąpieniu. Powyżej 70 roku życia nie będzie możliwości zapisania się do PPK.

Docelowo PPK ma objąć 11,5 mln osób.

PPK nie jest systemem powszechnym, nie obejmą:

 • Osób samozatrudnionych,
 • Służby mundurowej,
 • Rolników.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.