wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » RNŻ: Czy PPK uratują obecny system emerytalny?

RNŻ: Czy PPK uratują obecny system emerytalny?

by Redakcja
0 comment

Pracownicze Plany Kapitałowe ruszą już za niecały rok. Dokładnie 1. lipca 2019r. w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 250 osób zaczną obowiązywać PPK. W kolejnych półroczach zwiększy się ich zakres. Przystąpienie do nich nie jest obowiązkowe, ale automatycznie każdy zostanie do PPK zapisany i dopiero na żądanie będzie można z niego zrezygnować. Warto więc pochylić się nad tym, co już wiemy o PPK i poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Czym jest PPK?

PPK to dobrowolny program oszczędzania na emeryturę. Pracownik będzie podejmował dobrowolną decyzję, jednak nie o zapisaniu się do Pracowniczego Planu Emerytalnego,  a o wypisaniu się z niego. Pracownik będzie musiał złożyć pisemną deklarację odstąpienia do pracodawcy.

Dodatkowo, po upływie 4 lat, zostanie automatycznie ponownie zapisany, z ponowną możliwością wypisania się z planu. Jedynie pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia będą przystępować do PPK z własnej inicjatywy.

Środki uczestnika w ramach PPK mają charakter prywatny (art.3 ust.2), dzięki czemu nie musimy obawiać się, że PPK będzie drugim OFE.

Kto będzie wpłacał pieniądze do PPK?

PPK będą zasilane z trzech źródeł:

 • 2% – wpłata pracownika
 • 1,5% – wpłata pracodawcy
 • 250 zł – wpłata powitalna i 240 zł – wpłata roczna z Funduszu Pracy

Kto będzie objęty PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są quasi-obowiązkowe do każdego pomiędzy 19 a 55 rokiem życia. Osoby w wieku 55-69 lat będą mogły uczestniczyć w PPK w sposób całkowicie dobrowolny, nie będą zapisywane do automatycznie i nie będą musiały składać deklaracji o odstąpieniu. Powyżej 70 roku życia nie będzie możliwości zapisania się do PPK.

Docelowo PPK ma objąć 11,5 mln osób.

Gdzie będą prowadzone PPK?

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi będą mogły zarządzać:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne
 • Zakłady Ubezpieczeń

Maksymalna opłata za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty to 0,6%, w tym 0,5% opłaty stałej i 0,1% opłaty za wynik.

W co będą inwestowane środki gromadzone w PPK?

Gromadzone środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty. Każda z instytucji, w której będą tworzone PPK będzie zobowiązania do utworzenia co najmniej 5 takich funduszy. Uczestnicy, oszczędzający w ramach PPK będą automatycznie przypisywani do danego funduszu, w zależności od wieku. Fundusze będą różniły się tym, że im dalej do końca daty funduszu, a tym samym, im młodszy uczestnik, tym większa będzie część udziałowa portfela inwestycyjnego. Wraz z upływem czasu, coraz większy udział będą miały bezpieczne aktywa, takie jak obligacje skarbowe.

Fundusze zdefiniowanej daty w części udziałowej będą inwestować w:

 • min. 50% – spółki z WIG20,
 • max. 20% – spółki z WIG40,
 • max. 10% – pozostałe spółki (również z rynku New Connect),
 • max. 20% – inwestycje zagraniczne.

Od kiedy będą obowiązywały PPK?

Data obowiązywania PPK w poszczególnych przedsiębiorstwach zależy od wielkości zatrudnienia:

 • od 1 lipca 2019r. –  w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób
 • od 1 stycznia 2020 – w podmiotach zatrudniających co najmniej 50 osób
 • od 1 lipca 2020 – w podmiotach zatrudniających co najmniej 20 osób
 • od 1 stycznia 2021 – w pozostałych podmiotach (w tym w sektorze finansów publicznych)

Kogo nie obejmie PPK?

PPK nie jest systemem powszechnym, więc są grupy osób, których nie obejmie:

 • Samozatrudnionych
 • Służby mundurowe
 • Rolników

Jak będzie wyglądała wypłata środków z PPK?

Wypłaty środków z PPK możemy dokonać bez ponoszenia dodatkowych kosztów w następujących przypadkach:

W przypadku wypłaty po 60. roku życia:

 • 25% środków zostanie wypłacone jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 12 miesięcznych ratach.

W przypadku wypłaty przed 60. rokiem życia:

 • do 25% środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka może być dokonane – bez konieczności zwrotu,
 • można dokonać jednorazowej wypłaty środków na sfinansowanie wkładu własnego – z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat.

Jak będzie wyglądał zwrot środków z PPK?

Każdy uczestnik może wypłacić całość środków zgromadzonych środków w dowolnym momencie. Wiąże się to jednak z utratą część wpłat od pracodawcy i z Funduszu Pracy i koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

Otrzymamy 70% środków z wpłaty od pracodawcy i 100% środków z naszej wpłaty, obniżone o wysokość podatku dochodowego. Pozostałe 30% środków z wpłaty od pracodawcy trafi na konto ZUS i utracimy 100% środków z wpłaty od Funduszu Pracy.

Zmiana pracodawcy, dziedziczenie i zajęcia komornicze a PPK

W przypadku zmiany pracodawcy — nowa firma, w której zatrudniony jest uczestnik złoży w jego imieniu wniosek o transfer środków do TFI, z którym nowy pracodawca ma umowę. Środku w ramach PPK nie będą podlegały egzekucji sądowej i administracyjnej — wyjątkiem będą roszczenia alimentacyjne. Środku zgromadzone w PPK są dziedziczone.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia rejestracji spotkania w Rynkach na Żywo. Jak zawsze również zachęcamy do zadawania pytań pod tym wpisem lub w wiadomości prywatnej: [email protected].  Chętnie więcej opowiemy na temat PPK.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.