piątek, 14 czerwca, 2024
Strona główna » Inwestorzy w świetnych nastrojach w ostatnim tygodniu 2016 roku!

Inwestorzy w świetnych nastrojach w ostatnim tygodniu 2016 roku!

by Redakcja
0 comment

Poświąteczny okres był ubogi w dane makroekonomiczne, a globalne rynki popadły w trend boczny. W przypadku tych amerykańskich, giełdy konsolidowały się w pobliżu historycznych szczytów, a europejskie parkiety – tegorocznych. Niemniej rynki akcyjne w dalszym ciągu pozostają w świetnych nastrojach.

Mieszane dane makro w Japonii

W Japonii opublikowano szereg istotnych informacji. Generalnie dane były mieszane. Zaczynając od kiepskich informacji – w listopadzie wskaźnik inflacji bazowej w Japonii pozostał na niezmienionym poziomie -0.4% r/r wobec oczekiwanego wzrostu do -0.3%. W rejonie Tokio natomiast deflacja pogłębiła się do -0.6% r/r. Negatywnie zaskoczyły również dane dotyczące stopy bezrobocia, gdyż w listopadzie odnotowano wzrost do 3.1% oraz te odzwierciedlające poziom wydatków gospodarstw domowych, które spadły o 1.5% r/r wobec oczekiwanego wzrostu rzędu 0.4% r/r.

Z lepszych danych, listopadowa produkcja przemysłowa okazała się mniej więcej zgodna z oczekiwaniami i wzrosła do najwyższego poziomu od 5 miesięcy (4.6% r/r wobec -1.4% r/r miesiąc wcześniej). Z kolei dynamika sprzedaży detalicznej zaskoczyła wyraźnie pozytywnie i wyniosła 1.7% r/r wobec prognoz na poziomie 0.9% r/r. Te ostatnie dane już bardziej wpisują się w scenariusz kontynuacji odbicia gospodarczego kraju Kwitnącej Wiśni, które wspierane jest dodatkowo impulsem fiskalnym stymulującym popyt wewnętrzny. Warto również zauważyć, że słaby jen względem dolara, wspiera japońskich eksporterów i ta branża powinna się zachowywać mocniej na giełdzie kraju Kwitnącej Wiśni w najbliższym okresie.

Dobre dane makro z USA bronią obusieczną

Z punktu widzenia danych makroekonomicznych, sytuacja lepiej wygląda w Stanach Zjednoczonych. Opublikowane tam dane pozytywnie zaskoczyły. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł aż do 113,7 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 109 pkt. Z kolei wskaźnik obrazujący aktywność przemysłową w rejonie Richmond uplasował się w grudniu na poziomie 8 pkt. wobec 4 pkt. w poprzednim okresie. Indeks rynku nieruchomości S&P/Case-Shiller wzrósł także powyżej oczekiwań rynkowych.

Większy wpływ tych danych był widoczny na amerykańskich indeksach akcji. Należy pamiętać, że dobre dane z USA to jednak broń obusieczna. Wspierają bowiem niewyceniany jeszcze przez rynek scenariusz kolejnej podwyżki stóp procentowych przez FED już podczas marcowego posiedzenia. Taki scenariusz, oznaczałby z kolei nadchodzącą korektę amerykańskich indeksów.

W Polsce w końcu pojawiła się inflacja

Z kolei patrząc na krajowe podwórko, BIEC opublikował swój Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury. Wskaźnik nie zmienił się w grudniu pozostając na poziomie 162,8 pkt. GUS podał także dane dot. szybkiego szacunku inflacji CPI za grudzień. Rynek spodziewał się podbicia wskaźnika r/r do 0,5%, a faktycznie wskazanie wyniosło aż 0,8%. Oznacza to zakończenie 2-letniego okresu deflacji w Polsce. Po latach deflacji postrzeganej powszechnie jako symbol słabej koniunktury, pojawia się istotniejsza presja na wzrost cen, co świadczy o dojrzewaniu cyklu i wkraczaniu w fazę ekspansji. Wskaźnik ten jest więc dobrym prognostykiem dla naszej giełdy.

Jak wydarzenia wpłyną na rynek funduszy?

Na chwilę obecną amerykańskie akcje są już drogie, a inne rynki rozwinięte powinny w 2017 roku mieć mniejszy potencjał wzrostu od parkietów krajów wschodzących. Biorąc pod uwagę rynki EM (emerging markets- rynki wschodzące), cały czas ciekawie wygląda GPW, jako jeden z nielicznych krajów odpornych na protekcjonistyczne zapędy Donalda Trumpa. Powodem ku temu jest bowiem fakt, że Polska do USA niewiele eksportuje, a jednocześnie ma silny popyt wewnętrzny. Dlatego o ile wypowiedzi i działania polityków nie dadzą się za bardzo we znaki inwestorom, o tyle WIG ma szansę dalej kontynuować wzrosty (od początku roku wzrósł już 11%).

Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej trzem najwyżej przez nas ocenionym funduszom. Inwestują one przede wszystkim w polskie akcje: PZU Akcji Spółek Dywidendowych, UniAkcje Wzrostu oraz Agio Agresywny.

Ponadto, wciąż historycznie tanie wydają się surowce. Trend wzrostowy, który ukształtował się w 2016 roku budzi zainteresowanie inwestorów i powoduje dalszy napływ kapitału do tej grupy aktywów. Ponadto notowania surowców są wspierane przyzwoitymi danymi z Chin. Tym samym, na chwilę obecną warto zainteresować się funduszem PKO Surowców Globalny.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.