poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Obligacje korporacyjne deweloperów jako dopełnienie portfela tradycyjnych nieruchomości

Obligacje korporacyjne deweloperów jako dopełnienie portfela tradycyjnych nieruchomości

by Redakcja
0 comment

Obligacje korporacyjne deweloperów umożliwiają dywersyfikację portfela opartego na produktach rynku nieruchomości. Tradycyjny portfel nieruchomościowy uzupełniony o obligacje korporacyjne może wygenerować większy zysk oraz zwiększyć bezpieczeństwo całej inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie obligacje firm deweloperskich mają takie samo ryzyko. Inwestor do swojego portfela powinien wybierać stabilne i silne finansowo firmy. 

Obligacje korporacyjne – warunki 

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne zależy od wiarygodności i sytuacji finansowej firmy deweloperskiej. Tym samym, widząc obligacje przedsiębiorstw z bardzo wysokim oprocentowaniem, inwestorzy powinni dokładniej przyjrzeć się ich emitentowi. Papiery dłużne z oprocentowaniem znacząco wyższym niż średnia rynkowa mogą być ryzykowne i istnieje duże prawdopodobieństwo, że emitent ich nie wykupi.

W zamian za wysokie ryzyko ponoszone przez inwestorów, firmy kuszą ich wysokim oprocentowaniem. Przedsiębiorstwa o silnych finansach nie zaoferują bardzo wysokiego oprocentowanie, jednak ryzyko niewykupienia długu przez emitenta będzie niskie. 

Jeżeli zatem inwestor poszukuje inwestycji stabilnych i pewnych, wówczas powinien unikać obligacji o nierynkowym oprocentowaniu. Decydując się na dywersyfikację portfela poprzez obligacje korporacyjne, należy być świadomym, że ich wysokie oprocentowanie stanowi rekompensatę dużego ryzyka. 

Obligacje korporacyjne – zabezpieczone czy niezabezpieczone? 

Jak zwiększyć bezpieczeństwo obligacji korporacyjnych? Możliwe jest zainwestowanie w obligacje zabezpieczone. W razie niewywiązania się emitenta z umowy, obligacje zabezpieczone mają służyć zaspokojeniu roszczeń obligatariuszy – czyli inwestorów.

Dług emitowany przez deweloperów ze stabilną sytuacją finansową jest atrakcyjny, ponieważ istnieje niskie ryzyko, że firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec inwestorów. Zwykle w ramach zabezpieczenia stosuje się hipotekę, poręczenie lub zastaw rejestrowy.

Atrakcyjnym zabezpieczeniem obligacji jest zabezpieczenie na tzw. „trzech siódemkach” oparte na podstawie art. 777 KPC. Wedle tego zapisu dłużnik poddaje się dobrowolnej egzekucji. Ma to przyspieszyć odzyskanie zainwestowanych pieniędzy przez inwestorów. 

Obligacje korporacyjne – czy warto się nimi zainteresować? 

Podstawową zaletą branży deweloperskiej są silne finanse. Firmy deweloperskie rokrocznie odnotowują coraz większą sprzedaż mieszkań, nie zadłużając się znacznie.

Dzięki temu, w przypadku dekoniunktury, najwięksi deweloperzy nie będą mieli problemów ze spłatą swoich zobowiązań. Poza tym rynek nieruchomościowy odznacza się stabilnym wzrostem, jest dochodowy, a tym samym perspektywiczny. Poniżej prezentujemy, dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne deweloperów. 

Obligacje korporacyjne generują okresową płatność 

Obligacje korporacyjne mogą być porównane do inwestowania w mieszkanie na wynajem. Cechą wspólną obydwu form lokowania kapitału jest okresowa płatność. W przypadku inwestowania w mieszkanie płatnością tą jest czynsz, w przypadku obligacji – odsetki. Odsetki wypłacane są jednak najczęściej 2 lub 4 razy  w roku – znacznie rzadziej niż czynsz. 

O ile czynsz może być wydawany na bieżące opłaty, o tyle odsetki mogą być wydatkowane na zupełnie inny cel – np. na fundusz remontowy. Dzięki regularnemu odświeżaniu mieszkania możliwe jest  utrzymanie atrakcyjności lokalu, co pozwoli trzymać rentowność.

Widać tu synergię możliwą do uzyskania poprzez połączenie obligacji korporacyjnych z tradycyjnym inwestowaniem w nieruchomości. Czynsz może być konsumowany na bieżące wydatki, a odsetki od obligacji mogą zasilać fundusz remontowy lub w trakcie braków najemców mogą być przeznaczane na bieżące opłaty. 

Emitenta obligacji można łatwo zweryfikować 

Inwestycja w obligacje korporacyjne polega na wyborze silnej finansowo firmy, która nie będzie miała problemu z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań wobec inwestorów. Firma, która się rozwija, zwiększa skalę działania i generuje zyski -nie będzie miała trudności z wypłatą odsetek i finalnym zwrotem zainwestowanego kapitału. Obligacji takich firm powinien szukać inwestor.

Przeczytaj także: Murapol – dlaczego emituje obligacje? Jak na tym zarobić?

Jedną z bolączek inwestorów są trudni do zweryfikowania najemcy. Na samym początku, jeszcze przed poznaniem osób, którym będziemy wynajmować lokal, nie wiemy jak będą o niego dbać. W przypadku obligacji korporacyjnych problem ten zostaje ograniczony. O wiele łatwiej bowiem zweryfikować wiarygodność emitenta na podstawie jego danych finansowych niż potencjalnego, nieznanego najemcę. Obligacje korporacyjne deweloperskie stanowią produkt bezobsługowy. Oznacza to, że inwestując w tego typu rozwiązanie – inwestujemy na rynku mieszkaniowym, ale omijamy szereg trudności związanych z posiadaniem lokalu. Inwestor nie będzie musiał więc doglądać najemców, kontrolować prac budowlanych, czy organizować jakichkolwiek pozwoleń. W zamian za przekazanie firmie swojego kapitału, oczekuje jedynie wypłaty odsetek i zwrotu całej kwoty na końcu inwestycji. 

Nie wymagają dodatkowych nakładów środków 

Zachowanie atrakcyjności lokalu na wynajem, a tym samym utrzymanie rentowność – wymagane są okresowe remonty. Wiąże się to z koniecznością zgromadzenia funduszu remontowego. Dla obligacji korporacyjnych problem ten nie istnieje. Co więcej, fundusz remontowy może zostać zgromadzony dzięki odsetkom uzyskiwanym z papierów dłużnych. 

Nie są ograniczone terytorialnie 

Obligacje korporacyjne to doskonały instrument, który umożliwia powiększenie terytorialnego zakres inwestowania na rynku nieruchomości. Kupując lokale pod wynajem, inwestor zwykle ogranicza się do paru województw. Obligacje korporacyjne umożliwiają generowanie przychodów z inwestycji realizowanych na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami. 

Obligacje korporacyjne firm działających na rynku mieszkaniowym doskonale uzupełniają tradycyjny portfel nieruchomościowy. Zalety oraz konstrukcja papierów dłużnych deweloperów umożliwiają złagodzenie pewnych niedogodności i niedoskonałości wynikłych z inwestowania w nieruchomości, pozwalając inwestorowi maksymalizować zyski z rozwijającego się polskiego rynku nieruchomości. 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.