wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Dywersyfikacja tradycyjnego portfela nieruchomościowego o akcje deweloperów

Dywersyfikacja tradycyjnego portfela nieruchomościowego o akcje deweloperów

by Redakcja
0 comment

Rynek nieruchomości to popularny i perspektywiczny kierunek inwestycyjny dla wielu polskich inwestorów. Poza tradycyjnym lokowaniem kapitału w fizyczne aktywa oferuje on wiele innych  dochodowych form lokowania środków – m.in. akcje deweloperów z rynku mieszkaniowego. Inwestowanie w firmy deweloperskie poprzez zakup akcji notowanych na GPW w Warszawie to atrakcyjna forma lokowania kapitału. Kupno akcji dużego dewelopera z bardzo dobrą sytuacją finansową zwiększy dodatkowo bezpieczeństwo zainwestowanych środków.

Akcje deweloperów to inwestowanie na znajomym rynku

Inwestorzy zarabiający na tradycyjnym rynku nieruchomości mieszkaniowych, decydując się na inwestowanie w akcje przedsiębiorstw z branży deweloperskiej, nie opuszczają swojego środowiska. Mogą zainwestować w rynek, który doskonale znają. Dzięki stałej obserwacji branży i działających w niej podmiotów łatwiej przewidują trendy i mogą zainwestować w perspektywiczne spółki.

Inwestor dywersyfikujący swój portfel inwestycyjny za pomocą akcji deweloperów z rynku mieszkaniowego jest w stanie szybciej zauważyć, które firmy cechują się potencjałem do dalszego rozwoju, a tym samym wzrostem kursu giełdowego. Dzięki dobrej znajomości realiów sektora nieruchomości możliwe jest również ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Ryzyko inwestycyjne a akcje deweloperów

Sytuacja w sektorze nieruchomości mieszkaniowych jest bardzo pozytywna. Dobra koniunktura, podwyżki płac, niskie stopy procentowe oraz niezwalniający popyt na mieszkania sprawiają, że podmioty funkcjonujące w branży deweloperskiej budują i sprzedają coraz więcej mieszkań. Tym samym największe spółki deweloperskie są mniej podatne na negatywne czynniki rynkowe.

Wśród najczęstszych problemów w budowlance wymienia się brak rąk do pracy oraz oddolną presję wzrostu płac. Niemniej jednak duże spółki deweloperskie dotyka to w mniejszym stopniu. W porównaniu z mniejszymi podmiotami z branży, liderzy nie muszą drastycznie podnosić cen mieszkań, aby utrzymać rentowność. Powoduje to, że inwestowanie w akcje deweloperów mieszkaniowych staje się mniej ryzykowne. Kluczowym do marginalizacji ryzyka inwestycyjnego jest odpowiednie selekcjonowanie spółek obecnych na warszawskiej GPW. O tych najbardziej solidnych regularnie piszemy na naszym blogu.

Inwestycja w akcje oferuje dwa rodzaje zysku – wzrost wartości i dywidendę

Poza samym wzrostem wartości akcji firm deweloperskich, inwestorzy zyskują dodatkowe świadczenia pieniężne wypłacane w formie dywidendy. Dywidenda, czyli udział w zysku płacona jest inwestorom posiadającym akcje spółek w tzw. dniu dywidendy. Wartość transferu środków równa jest iloczynowi posiadanych przez akcjonariusza akcji i jednostkowej wartości dywidendy przypadającej na każdą z akcji. Akcje trzymane w długim terminie są jedną z najbardziej dochodowych inwestycji na rynku kapitałowym.

Inwestowanie w akcje nie jest dla każdego. Duża zmienność sprawia, że lokowanie kapitału w akcjach wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak wybór akcji perspektywicznych, tanich oraz silnych fundamentalnie spółek jest w stanie znacząco ograniczyć ryzyko inwestycji. Takimi podmiotami są obecnie m.in. deweloperzy, którzy sprzedali najwięcej mieszkań w ubiegłym roku.

Zespół Targeto.pl szacuje, że w bieżącym roku – ze względu na świetne wyniki finansowe – silne finansowo spółki deweloperskie z rynku mieszkaniowego wypłacą sowite dywidendy. Ze względu na bardzo wysoką sprzedaż mieszkań szacujemy stopę dywidendy liderów sprzedaży mieszkań za 2017 r. między 6 a 10 proc.

Przykład rynku akcji deweloperów na bazie sprawozdania finansowego Dom Development

Dom Development S.A. to lider sprzedaży mieszkań w ubiegłym roku. 7 marca spółka  opublikowała sprawozdanie finansowe, w którym – wedle rekomendacji zarządu – dywidenda wyniesie 7,60 zł na akcję. Jest to rekordowa wartość, która wzrosła o 2,55 zł r/r.

Taka wartość dywidendy przy kursie otwarcia (w dniu publikacji wyników za 2017 r. 2018-03-07) wynoszącym 87,40 zł oznacza stopę dywidendy równą 8,70%. Wobec tego każdy akcjonariusz posiadający do niej prawa na co najmniej dwa dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy (26 czerwca) po sześciu dniach roboczych (4 lipca) otrzyma świadczenie we wspomnianej wysokości.

Inwestowanie w akcje deweloperów – podsumowanie

Akcje dużych i silnych finansowo deweloperów z rynku mieszkaniowego mogą stanowić atrakcyjne uzupełnienie portfela tradycyjnych nieruchomości. Stopa dywidendy wśród liderów sprzedaży będzie bardzo wysoka i przy cenach obowiązujących w dniu publikowania artykułu może wygenerować 6 – 10 proc. stopę dywidendy.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.