piątek, 14 czerwca, 2024
Strona główna » DŁUGA DROGA OD LOKAT DO AKCJI

DŁUGA DROGA OD LOKAT DO AKCJI

by Redakcja
0 comment

Obserwując przepływy kapitału między poszczególnymi segmentami rynku finansowego i rodzajami aktywów, wciąż widoczna jest wyraźna niechęć do podejmowania ryzyka, które jest ceną za szansę osiągnięcia wyższego zysku.

Najbardziej aktywnych i świadomych inwestorów indywidualnych, na krótko do kupna akcji zachęciła trwająca na warszawskiej giełdzie, od listopada ubiegłego roku do maja, fala wzrostów. Jednak już pierwsze sygnały wyhamowania jej impetu ograniczyły napływ kapitału do funduszy akcyjnych.

Przesuwanie oszczędności z lokat bankowych rozpoczęło się mniej więcej rok temu, a na sile przybrało dopiero w ostatnich miesiącach, wraz z pojawieniem się inflacji. Ten najbardziej konserwatywny kapitał kieruje się w pierwszej kolejności do instrumentów o zbliżonym do lokat, a więc niskim, profilu ryzyka. Stąd też wzrost zainteresowania obligacjami skarbowymi, nieruchomościami i funduszami rynku pieniężnego.

Obecnie zaczyna być dostrzegalna druga faza wędrówki w poszukiwaniu większych zysków. Powoduje ona przesuwanie kapitału z funduszy gotówkowych i pieniężnych do obligacyjnych, w szczególności zaś nie skarbowych, czyli papierów dłużnych firm.

Jak wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, do tych ostatnich napłynęło w czerwcu netto 570 mln zł, ponad dwukrotnie więcej niż do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego. Jednocześnie powoli, lecz systematycznie od początku roku napływa kapitał do funduszy mieszanych, głównie stabilnego wzrostu, a więc takich, które jedynie część środków lokują w akcje.

Jeśli tendencje te będą kontynuowane, a wszystko na to wskazuje, wkrótce powinniśmy odnotować wzrost zainteresowania strategiami bardziej ukierunkowanymi na rynek akcji. Impulsem wyzwalającym ten przepływ powinna być wyraźna zwyżka giełdowych indeksów, której można spodziewać się po wakacjach.

Michał Stanek 

Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

źródło: AgioFUNDS.pl

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.