poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » NN Zrównoważony: Stonowane ryzyko, ale wciąż zyskowny fundusz

NN Zrównoważony: Stonowane ryzyko, ale wciąż zyskowny fundusz

by Redakcja
0 comment

Fundusze zrównoważone (ang. balanced funds), są to produkty o udziale akcji w aktywach wynoszącym od 40% do 60%. Ta ryzykowna część zbalansowana jest papierami o stałym dochodzie (obligacje, instrumenty rynku pieniężnego).

Jednym z lepszych funduszy zrównoważonych na rynku polskim jest NN Zrównoważony (NN Parasol FIO) zarządzany przez Marcina Szortykę, Jarosława Karpińskiego oraz Wojciecha Górnego.

NN Zrównoważony (NN Parasol FIO) – rządowe skarby w portfelu

Wśród największych pozycji funduszu wyróżnić można polskie obligacje skarbowe oraz akcje spółek głównie z indeksu WIG20. O ile koniunktura na rządowych papierach dłużnych nie jest najlepsza (wciąż są to bezpieczne rozwiązania), a ich perspektywa nie jest tak dobra, jak w latach 2012–2015, o tyle zawarte w portfelu akcje mają szansę na dalsze wzrosty.

WIG20 był, jak do tej pory trwania aktualnej hossy, jednym z liderów wzrostów na świecie.

Spośród spółek o największym zaangażowaniu w portfelu funduszu należy wymienić po pierwsze Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (blisko 5%) Po drugie Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. (prawie 5%). W końcu po trzecie Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (prawie 4%). Są to dobrze znane wszystkim komponenty blue chipów.

O tym, że zarządzający upodobali sobie spółki z WIG20 świadczy również fakt stosunkowo silnego zaangażowania w sektor finansowy (blisko 22%), podczas gdy banki mają duży udział wśród największych polskich spółek.

Stonowane ryzyko, ale wciąż wymaga od inwestora doświadczenia

Fundusz kierowany jest do osób – jak sama nazwa wskazuje – o zrównoważonym profilu inwestora, czyli znajdujących się na etapie tolerancji ryzyka pomiędzy średnio ostrożnym, a średnio agresywnym.

Co prawda NN Zrównoważony nie jest tak ryzykowny jak fundusz akcyjny, jednak pamiętajmy, że ok. 50% portfela ulokowana jest ciągle w instrumentach ryzykownych. Stąd kierowany jest do osób doświadczonych z tolerancją na możliwość utraty znacznej części kapitału. Dobrze pokazała to bessa z lat 2007-2009, kiedy fundusz stracił na wartości blisko –45%. Osoby, które zainwestowały na ówczesnej górce, potrzebowały aż ok. 8 lat na odrobienie strat.

Dlatego minimalny horyzont inwestycyjny powinien wynosić przynajmniej 5 lat, tak samo jako w przypadku funduszu akcyjnego.

Pocieszające jest to, że aż takie spadki są rzadkością i z dużo większym prawdopodobieństwem zainwestujemy w niego w korzystniejszym momencie. Wynik funduszu od początku działalności (3 listopada 1998 rok), to +258,07%. Z kolei za okresy 36, 24 i 12 miesięczne to odpowiednio 18,28%, 11,23% oraz 15,21%.

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy wyniki funduszu są w największej mierze zależne od koniunktury na indeksie WIG20.

Szukaj mniejszych opłat

Najlepiej nabyć w Internetci, bo wówczas nie zapłacimy opłaty manipulacyjnej, czyli cała kwota wpłaty zastanie przeliczona na jednostki uczestnictwa tego funduszu. Inwestycji online możemy dokonać bezpośrednio na stronie firmy zarządzającej funduszem NN TFI lub za pośrednictwem platformy Bossafund.pl, czy SFI mBank. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 3% i jest już wliczona w wycenę jednostki uczestnictwa.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.